Hoe vaak worden mijn gegevens uit de slimme meter gelezen?

Eandis of Infrax zullen verschillende testen uitvoeren.  De elektronische elektriciteitsmeter op zich zal elk kwartier een meetwaarde opslaan, de gasmeter elk uur.

De netbeheerders zullen als één van de testen proberen om via de communicatiemodule deze waarden zo snel mogelijk op te halen. Dit  betekent binnen een paar seconden tot een paar minuten. Dit regime zal echter niet blijvend aangehouden (kunnen) worden. Meestal zal Eandis of Infrax één keer per dag, gespreid in de tijd over alle testpersonen, uw gegevens uitlezen. Deze gegevens zijn een bundel van kwartiergegevens (voor elektriciteit) en uurgegevens (voor gas).

De gegevens waarover sprake zijn een combinatie van technische gegevens (vb. spanningskwaliteit opvolgen) en verbruiksgegevens (afname en injectie).

Als de gegevens overgemaakt worden zijn deze ontdaan van verwijzingen naar uw naam, adres,… . In die zin zijn ze anoniem. Enkel in de systemen van Eandis en Infrax kan de link gelegd worden tussen een bepaald pakket van gegevens en individuele data (naam, adres,…).

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700