Hoe uw energiefactuur betalen?

Manier van betalen

Afhankelijk van uw leverancier en het door u gekozen contract zijn er verschillende betalingswijzen: overschrijving , domiciliering en soms zelfs cash. 

Ingevolge het Akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt” moet een energieleverancier die dat akkoord heeft ondertekend een consument wel minstens de keuze laten tussen overschrijving en domiciliëring. Dit geldt voor elk contract.

Welke betaalmogelijkheden uw leverancier aanbiedt, kan u nagaan op de SERVICECHECK.  

Overschrijving

Als u betaalt per overschrijving gebeurt de betaling niet automatisch maar moet u de betalingstermijn in het oog houden en tijdig betalen. Uw leverancier mag voor een betaling via overschrijving geen bijkomende kosten aanrekenen.

Domiciliëring

Ingevolge het Akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt” moet een energieleverancier die dat akkoord heeft ondertekend een consument wel minstens de keuze laten tussen overschrijving en domiciliëring. Dit geldt voor elk contract. Domiciliëring is niet verplicht. Sommige leveranciers geven wel een korting als u uw energiefacturen betaalt via domiciliëring. 

Leveranciers die het akkoord niet ondertekenden kunnen wel contracten aanbieden waarop u slechts kan intekenen als u kiest voor domiciliëring.  Dat is enkel toegelaten als zij ook nog andere contracten aanbieden waarbij domiciliëring geen vereiste is. 

U kan er ook voor kiezen om de afrekeningsfactuur (meestal een jaarafrekening na opname van de meterstand) of slotfactuur (bij overstap naar een andere leverancier) uit te sluiten van de betaling via domiciliëring. Dan worden enkel de voorschotfacturen automatisch via domiciliëring geregeld. 

De domiciliëring loopt zolang het contract geldt (inclusief de extra tijd voor de verwerking en vereffening van de definitieve eindafrekening). 

Uw leverancier moet minstens 15 kalenderdagen tussen de eindfacturatie van uw energiefactuur en de uitvoering van de domiciliëringsopdracht voorzien. Deze termijn loopt vanaf de ontvangstdatum (de 3e kalenderdag na verzending).

Sinds 1 februari 2014 is de Europese domiciliëring in voege. Het is niet langer de bank van de schuldenaar (de klant) die de domiciliëring creëert en beheert, maar de schuldeiser zelf (uw energieleverancier). U kan dus uw leverancier contacteren om de domiciliëring te regelen als u dat wenst.

Cash

Bij een aantal leveranciers kan u langsgaan in het klantenkantoor en cash of met een bankkaart betalen.

Betalingsfrequentie

Meestal worden de voorschotfacturen maandelijks verstuurd en krijgt u één keer per jaar na de opname van de meterstanden een eindafrekening. Mogelijk bieden sommige leveranciers nog andere mogelijkheden zoals betaling per kwartaal of per twee maanden aan. 

Andere bepalingen

De eventuele nalatigheidsinteresten die door een leverancier worden aangerekend kunnen nooit meer bedragen dan de wettelijke interest (http://treasury.fgov.be/rente_nl.htm). 
De leverancier moet de energiefactuur gratis versturen. Dat kan naar uzelf zijn, maar ook naar een derde partij als u die aanduidt (enkel voor huishoudelijke afnemers). Een derde partij is bijvoorbeeld een schuldbemiddelaar of budgetbegeleider.

Heeft u een vraag over dit onderwerp?

Contacteer uw leverancier. U vindt de contactgegevens op uw facturen.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700