Hoe kiest u een energiecontract?

Welke energieleverancier of welk energiecontract u best kiest, hangt af van wat u belangrijk vindt. U kan vergelijken op basis van een aantal factoren.

Prijs

Als u energieprijzen vergelijkt, moet u rekening houden met volgende elementen:

 • Zijn de energiecomponenten voor elektriciteit en aardgas vast of variabel? 
  Een vaste energiecomponent verandert niet gedurende de looptijd van het contract. Variabele energiecomponenten variëren naargelang de markt en de marktomstandigheden. Deze kunnen in de loop van uw contract duurder of goedkoper worden. 
 • Worden wijzigingen (verhoging of verlaging) van de nettarieven en de heffingen tijdens de looptijd van uw contract automatisch doorgerekend? 
  In Vlaanderen zijn er twee leveranciers (Ecopower en WaseWind) die een contract aanbieden waarbij dit niet het geval is voor de nettarieven en de heffingen, uitgezonderd de heffing Bijdrage energiefonds en indien van toepassing het prosumententarief.
 • Is er een korting? Bijvoorbeeld voor nieuwe klanten of domiciliëring?
  Let op: bij sommige leveranciers kan u pas genieten van bepaalde kortingen als u de volledige looptijd van uw contract uitdoet. Vraag meer informatie aan uw leverancier.
 • Is de offerte gebaseerd op de juiste gegevens? 
  Controleer bij een offerte voor aardgas of ze gebaseerd is op de juiste gaskwaliteit (laagcalorisch of hoogcalorisch). Op de website van Synergrid vindt u een overzicht van de gassoort per gemeente. 

Looptijd contract

U kan ook vergelijken op basis van de looptijd van het contract: 

 • contracten van onbepaalde duur
 • contracten van bepaalde duur: 1, 2, 3, 4 of 5 jaar 

Let op voor verlengingstarieven. Energiecontacten van bepaalde duur worden stilzwijgend verlengd!

Gezinnen en kleine bedrijven met een maximaal elektriciteitsverbruik van 49.999 kWh en een maximaal aardgasverbruik van 99.999 kWh kunnen gratis van leverancier veranderen mits ze rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Dat betekent dat u nog één maand klant blijft bij uw oude leverancier en dat uw nieuwe leverancier begint te leveren na één maand.

Groene of grijze stroom

Als u groene stroom belangrijk vindt, kan u daar rekening mee houden bij de keuze van uw leverancier en contract. Groene stroom is elektriciteit die opgewekt wordt uit hernieuwbare energiebronnen. Deze zijn duurzaam en onuitputtelijk en schaden het milieu niet. De bekendste voorbeelden zijn zonne-energie en windenergie. Maar ook energie uit biomassa en biogas is groen.
Naast groene stroom bestaat er ook grijze stroom. Deze energie wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen (kolen, aardgas en olie) en uranium. De bekendste is kernenergie. Grijze stroom wordt ook wel niet-duurzame energie genoemd.

Sommige leveranciers bieden 100% groene stroom aan, andere leveren elektriciteit die deels groen, deels grijs of volledig grijs is. U kan zelf vergelijken en bepalen wie en wat u verkiest. Via de V-TEST ziet u hoe groen de stroom is van elke leverancier.
Of u nu groene of grijze stroom kiest, aan uw leidingen en meter moet niets veranderd worden.

Controle groene stroom
Leveranciers die (deels) groene stroom leveren in Vlaanderen moeten dat kunnen bewijzen. Om hen te controleren gebruikt de VREG garanties van oorsprong. U kan uw leverancier ook zelf controleren.

De VREG volgt op 

Het is onmogelijk om groene stroom fysiek te leveren aan de verbruikers die ervoor kiezen. Daarom zijn er de garanties van oorsprong. De VREG geeft producenten een garantie van oorsprong voor elke eenheid elektriciteit die ze uit hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen produceren.

Een leverancier die via het transmissie- of distributienet een bepaalde hoeveelheid groene stroom levert, moet de nodige garanties van oorsprong voorleggen aan de VREG. Zo bewijst hij dat hij genoeg groene stroom aangekocht of geproduceerd heeft om aan de vraag van zijn verbruikers te voldoen. We zien erop toe dat elke garantie van oorsprong maar 1 keer gebruikt wordt.

U controleert zelf

U wil weten of u groene stroom geleverd krijgt? U kan de GROENCHECK doen.

Dienstverlening

Hoe een energieleverancier u informeert over uw energiefactuur en de prijzen, de manier waarop een energieleverancier klachten behandelt, de snelheid en zorgvuldigheid waarmee hij reageert en ook de vlotte bereikbaarheid van de klantendienst bepalen de dienstverlening. 

U kan de dienstverlening van de leveranciers vergelijken via de SERVICECHECK (enkel voor gezinnen).

Nog een vraag over dit onderwerp?

Mail naar info@vreg.be of bel naar het gratis telefoonnummer 1700.

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700