Groencheck – Is mijn groene stroom wel echt groen?

Resultaat van uw opzoeking

Land van herkomst

Energiebron

Wilt u meer details zien over de energie-bron van uw stroom?

Labels geleverde stroom

Welk % groene stroom belooft mijn energieleverancier mij?

Als in het contract met uw leverancier staat dat hij u groene stroom levert, is hij wettelijk verplicht de procedure te volgen die ertoe leidt dat het % in de Groencheck hetzelfde is als het contractueel beloofde % groene stroom.

In de V-test® kan u zien hoeveel groene stroom de leveranciers voor elk van hun contracten beloven. Kijk naar de voorlaatste kolom met de groene of grijze balkjes.
Omdat het beloofde % groene stroom door de tijd kan veranderen is het - als u al een contract afsloot - noodzakelijk naar uw contract te kijken.

Wat moet ik doen als de resultaten van de Groencheck niet overeenkomen met mijn contract?

Controleer eerst en vooral uw contract en onderzoek welk percentage groene stroom u contractueel heeft afgesproken met uw leverancier. In sommige gevallen doet een contractnaam een bepaalde herkomst uitschijnen, maar wordt dit niet beloofd in het contract.

Neem schriftelijk contact op met uw leverancier en vraag om verduidelijking. Het kan zijn dat het contractueel beloofde groenpercentage niet door alle partijen op dezelfde manier begrepen wordt. Of mogelijk heeft uw leverancier een fout gemaakt in zijn administratie.

Als u geen duidelijke uitleg krijgt of als uw leverancier het beloofde percentage groene stroom niet kan bewijzen, kan u bij ons een klacht indienen. Wij kunnen dan op basis van het antwoord van uw leverancier onderzoeken waar het misging, en we kunnen uw leverancier dwingen om dit recht te zetten. Op basis van uw klacht zullen we onderzoeken of uw leverancier in gebreke is en kunnen we de leverancier een boete opleggen. 

Als u niet tevreden bent met de wijze waarop uw leverancier omgaat met zijn beloftes over zijn stroomherkomst, bent u uiteraard vrij om een andere leverancier te kiezen. Via de online Herkomstvergelijker kan u voor alle contracten van alle leveranciers op de Vlaamse energiemarkt eenvoudig nagaan waar hun stroom vandaan komt. Deze gegevens zijn gebaseerd op ingediende garanties van oorsprong per leverancier per type contract in het vorige leveringsjaar.

Klacht over de GroenCheck

Wanneer onderneemt de VREG actie tegen leveranciers die hun groene beloftes niet nakomen?

We houden een overzicht bij van meldingen en we toetsen die aan de resultaten van de interne controles die we ook zelf uitvoeren bij de leveranciers. Op basis hiervan kunnen we sancties opleggen aan marktpartijen die hun verplichtingen niet nakomen. Dit gebeurde al in het verleden.

Meer veelgestelde vragen over de Groencheck