Formulieren

Onderstaande formulieren kan u downloaden en afdrukken.


Verhuizen

 verhuisformulieren en verhuisfolder


Klachten

klachtenformulier Ombudsdienst voor Energie


Aanvraag leveringsvergunning

Modelformulier Word
Modelformulier PDF

Om de financiële capaciteit aan te tonen wordt in het modelformulier een passende bankverklaring gevraagd: Model van een passende bankverklaring


Directe lijnen en leidingen

Aanvraag van toestemming om een directe lijn of leiding aan te leggen


Gesloten distributienetten

Melding van een gesloten distributienet
Aanvraag van toestemming om een gesloten distributienet aan te leggen

 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700