Veelgestelde vragen

Vanaf wanneer geldt de periode van 15 jaar?

Conform het decreet kan elke prosument maximaal 15 jaar gebruikmaken van het principe van de ‘terugdraaiende teller’. Die periode loopt vanaf de datum waarop uw installatie in dienst werd genomen (datum op het keuringsattest). Deed u nadien nog een uitbreiding van uw installatie, dan komt die niet in aanmerking.

Zal ik nog kunnen kiezen tussen dag- en nachttarief?

Ja. Er bestaat maar één digitale meter voor elektriciteit, maar u kan kiezen tussen enkelvoudig tarief of dag-/nachttarief. Beide registratiesystemen en tarieven blijven dus gewoon bestaan. De digitale meter maakt het eenvoudiger en goedkoper om van tarief te veranderen. Dat kan eenmalig gratis bij de plaatsing van digitale meters, en kost 8,5 euro exclusief btw nadien. Als Fluvius uw huidige mechanische meter vanaf 1 juli vervangt door een digitale meter blijft het systeem van de terugdraaiende teller automatisch behouden.

Waarom heeft de VREG nu pas besloten om naar het Grondwettelijk Hof te stappen?

We moesten eerst afwachten tot het decreet digitale meters gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad alvorens we dit finaal juridisch in overweging konden nemen en hierover beslissen. De publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurde op 5 juni.

Ik overweeg de aankoop van een elektrische wagen. Wat kan dit betekenen in combinatie met mijn zonnepanelen?

Een elektrische wagen heeft een impact op de zelfconsumptie . De mate waarin u uw % zelfconsumptie kan verhogen hangt sterk af van het gebruik van de wagen, de grootte van de batterij en van waar en wanneer u uw wagen oplaadt.

Een dag thuiswerk per week, waarbij u uw elektrische wagen overdag oplaadt, kan al veel helpen. Echter, gezien het gebruik voor woon-werk verkeer worden elektrische wagens in veel gevallen ’s avonds of ’s nachts opgeladen, maar op dat moment produceren uw zonnepanelen geen elektriciteit.

Wat is het verschil tussen Herkomstvergelijker en Groencheck?

De Herkomstvergelijker vertrekt net als de Groencheck van de bij de VREG ingeleverde Garanties van Oorsprong. Wat is dan precies het verschil?

  • De Herkomstvergelijker toont de brandstofmix van alle aangeboden contracten van alle leveranciers in vorig kalenderjaar. Hij is vooral bedoeld voor wie de brandstofmix van een leverancier belangrijk vindt bij het afsluiten van een nieuw contract en is dus een oriënterend instrument.
  • De Groencheck geeft een overzicht van de stroom-herkomst in de recentst beschikbare 12 maanden, en voor 1 specifieke klant. Ook als die klant tijdens de laatste 12 maanden van leverancier wisselde, wordt in de Groencheck elke maand apart de brandstofmix weergegeven van de leverancier waarbij die afnemer die maand klant was. Deze tool is dus eerder controlerend; interessant voor wie de keuze gemaakt heeft voor een groen contract en dat contract wil opvolgen.

Wat is het verschil tussen Groencheck en Herkomstvergelijker?

De Herkomstvergelijker vertrekt net als de Groencheck van de bij de VREG ingeleverde Garanties van Oorsprong. Wat is dan precies het verschil?

  • De Herkomstvergelijker toont de brandstofmix van alle aangeboden contracten van alle leveranciers in vorig kalenderjaar. Hij is vooral bedoeld voor wie de brandstofmix van een leverancier belangrijk vindt bij het afsluiten van een nieuw contract en is dus een oriënterend instrument.
  • De Groencheck geeft een overzicht van de stroom-herkomst in de recentst beschikbare 12 maanden, en voor 1 specifieke klant. Ook als die klant tijdens de laatste 12 maanden van leverancier wisselde, wordt in de Groencheck elke maand apart de brandstofmix weergegeven van de leverancier waarbij die afnemer die maand klant was. Deze tool is dus eerder controlerend; interessant voor wie de keuze gemaakt heeft voor een groen contract en dat contract wil opvolgen.

Waarom vertrekt de Groencheck van garanties van oorsprong?

Of elektriciteit afkomstig is van een windmolen of van een kerncentrale, zodra deze in het net wordt geïnjecteerd is het fysiek onmogelijk om het onderscheid te maken. De effectieve herkomst van de stroom die bij u uit het stopcontact komt, kan op dat moment niet meer vastgesteld worden. 

Daarom is een systeem van garanties van oorsprong de enige mogelijkheid om te garanderen dat elke groene MWh die in het net wordt geïnjecteerd, slechts door één klant wordt “verbruikt”.

Hoe wordt de goede werking van de meter opgevolgd?

De goede werking van de elektriciteitsmeter/aardgasmeter wordt opgevolgd door de netbeheerder. Bij beschadiging van de meter neemt men best zo snel mogelijk contact op met de netbeheerder.

Wordt een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) als een professionele klant beschouwd?

Ja, een Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) beschouwen we als een professionele afnemer (artikel 1.1.3., 67° van het Energiedecreet).

Hoe worden de distributienettarieven vastgelegd?

Omdat de netbeheerders monopolisten zijn, worden hun tarieven en de winsten daaruit gereguleerd. Onze tariefmethodologie bootst eigenlijk een concurrentiële omgeving na. Wie efficiënter en klantvriendelijker werkt dan andere netbeheerders, wordt daar volgens de tariefmethodologie ook voor beloond. Netbeheerders die minder kosten maken en verstandig en duurzaam investeren, zullen een groter deel van hun geplafonneerde inkomsten overhouden en meer winst maken.

Netbeheerders mogen extra kosten niet zomaar één op één doorrekenen, maar gaan ook zelf inspanningen moeten leveren om de gestegen kosten te compenseren. We maken hierbij wel onderscheid tussen twee types kosten:

  • Exogene kosten: kosten die de netbeheerder niet zelf kan beheersen. Het gaat bijvoorbeeld over het opkopen van certificaten voor groene stroom of warmtekracht, openbare verlichting, het plaatsen van budgetmeters,… Die kosten worden door de overheid opgelegd, de netbeheerders moéten ze maken. Deze kosten worden dus ook volledig doorgerekend in de distributienettarieven, de netbeheerders kunnen ze immers niet zelf beïnvloeden.
  • Endogene kosten: kosten die de netbeheerders wel (binnen bepaalde grenzen) zelf kunnen beheersen. Het gaat hier hoofdzakelijk over de ‘echte’ kosten van het distributienet: investeringen in nieuwe kabels en leidingen, werkingskosten,… Deze kosten ontstaan door beslissingen van de netbeheerders zelf, wij waken er door ze te plafonneren over dat de netbeheerders er verstandig en efficiënt mee omspringen. Ze mogen de kosten niet zomaar volledig doorrekenen in hun nettarieven.