Veelgestelde vragen over wat verandert er?

Mag ik mijn huishoudelijke toestellen nog samen aanzetten? Moet ik meer betalen als ik ’s avonds thuis kom en mijn huishoudelijke taken start?

Het samen aanzetten van verschillende gebruikelijke huishoudelijke toestellen heeft in de meeste gevallen maar een beperkte impact op het te betalen capaciteitstarief. De maandpiek komt overeen met het hoogste kwartiervermogen – ofwel het gemiddelde vermogen op kwartierbasis – dat u in een maand heeft gebruikt, niet met het hoogste ogenblikkelijke vermogen. Het vermogen dat op een toestel staat, geeft hierdoor geen volledig beeld van de impact van dat toestel op het te betalen capaciteitstarief. Ook de duur waarover dit vermogen wordt gevraagd en het verloop van de cyclus van het toestel spelen een belangrijke rol. Bijvoorbeeld:

  • Het gebruik van een waterkoker met een vermogen van 2 kW verhoogt het gemeten kwartiervermogen niet met 2 kW. Door de kortstondige werking van het toestel (het water wordt in enkele minuten tot kooktemperatuur gebracht) zal de impact op de kwartierpiek eerder 0,25 à 0,3 kW bedragen.
  • Het gebruik van een oven met een vermogen van 4 kW verhoogt het gemeten kwartiervermogen niet met 4 kW. Door de modulerende werking (aan-/uitschakelen) van een oven éénmaal de gewenste temperatuur is bereikt, zal de impact op de kwartierpiek eerder 1 à 2 kW bedragen. 

Het heeft in ieder geval geen zin om het gebruik van ál uw toestellen te spreiden en hierdoor sterk aan comfort in te boeten. Bij de aanrekening van het capaciteitstarief wordt voor elke maandpiek namelijk een minimumwaarde van 2,5 kW in rekening genomen.

Over de impact van verschillende toestellen op het kwartiervermogen gaan we zeker nog verder informeren. Enkele eenvoudige vuistregels zullen voor de meeste gezinnen volstaan om hun netfactuur onder controle te houden. Net zoals u met een dag/-nachtteller vandaag stilstaat bij het moment waarop u de wasmachine en droogkast opzet, zal u in de toekomst mogelijk geen kookwas draaien op het moment dat u aan het koken bent.

Zal ik vanaf 2022 op bepaalde tijdstippen hogere distributienettarieven betalen dan op andere tijdstippen? Wat zal er gebeuren met het dag-/nachttarief?

Het capaciteitstarief dat u betaalt zal niet afhankelijk zijn van het moment waarop u uw maandelijks piekvermogen (kW) heeft gebruikt.

Ook voor het kWh-gebaseerd luik van de distributienettarieven, zal het moment waarop u elektriciteit afneemt niet langer een rol spelen. Vanaf 2022 wordt het huidig onderscheid tussen het duurdere dag- en het goedkopere nachttarief namelijk afgeschaft. Dit is énkel het geval voor het deel distributienettarieven op uw elektriciteitsfactuur; niet voor het deel elektriciteitskosten. Dit deel wordt namelijk bepaald door de energieleverancier. Energieleveranciers kunnen dus contracten blijven aanbieden met andere energieprijzen voor uw dag- versus nachtverbruik.

Het dag-/nachttarief werd vroeger ingevoerd in het licht van het vooral nucleaire productiepark en het evenwicht van het energiesysteem. Om de elektriciteitsvraag ’s nachts te vergroten, zodat deze beter afgestemd was op de productie door kerncentrales, die in België niet zomaar ’s nachts verminderd kan worden, werden ’s nachts lagere distributienettarieven aangerekend. Maar deze lagere nachttarieven reflecteren geen lagere kosten voor  Fluvius  en zijn niet meer afgestemd op de kenmerken van de toenemende productie op basis van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie. Daarom wordt vanaf 2022 op élk moment van de dag en nacht hetzelfde kW-tarief en kWh-tarief toegepast.

Ik heb een digitale meter. Hoe kan ik inzicht krijgen in mijn capaciteitsgebruik?

Op dit moment kan u op de display van de digitale meter enkel het ogenblikkelijk vermogen aflezen. Voor aanrekening van het capaciteitstarief wordt gekeken naar het gemiddelde vermogen op kwartierbasis (ofwel ‘kwartiervermogen’). Meer specifiek vormt het hoogste kwartiervermogen dat u in een maand gebruikt (ofwel ‘maandpiek’) – en dit voor de voorbije 12 maanden – de basis voor de berekening van uw ‘gemiddelde maandpiek (kW)’. De maandpiek wordt nu al bepaald door de digitale meter, maar is nog niet beschikbaar op de display. Het is de bedoeling dat dit wél zo zal zijn in de loop van 2022. Fluvius kan deze mogelijkheid op afstand toevoegen.

Op basis van de gegevens beschikbaar op de gebruikerspoort (P1) van de digitale meter of het energieportaal van Fluvius kan u nu al het kwartiervermogen berekenen. Door uw kwartierverbruiken (kWh) te vermenigvuldigen met 4 bekomt u uw kwartiervermogens. Sommige toepassingen voor de P1-poort bieden deze berekening mogelijk al aan. Deze kwartiervermogens geven u een gedetailleerd beeld van uw capaciteitsgebruik en maken het mogelijk af te leiden welke van uw toestellen samen veel verbruiken en/of een hoge piek veroorzaken.

Vanaf het moment van invoering van het capaciteitstarief is het ook de bedoeling dat u maandelijks informatie zal ontvangen over uw voorbije maandpiek(en) via uw energieleverancier. Ook door het energieportaal van Fluvius te raadplegen zal u meer inzicht kunnen krijgen in uw capaciteitsgebruik.

Ik heb begin 2022 nog een klassieke meter. Wat verandert er door deze hervorming voor mij?

In tegenstelling tot de digitale meter , registreert de klassieke meter énkel uw afname (kWh) en geen pieken (kW). We kunnen bij gezinnen en kmo’s met een klassieke meter dus geen capaciteitstarief aanrekenen op basis van de ‘gemiddelde maandpiek’, zoals dat bij netgebruikers met een digitale meter zal gebeuren.

Wél zullen ook netgebruikers met een klassieke meter een minimale jaarlijkse bijdrage betalen in de netkosten . Deze bijdrage wordt aangerekend via een vast bedrag. Dit bedrag stemt qua hoogte overeen met de minimale bijdrage die bij gezinnen en kmo’s met een digitale meter vervat zit in het capaciteitstarief.

Alle overige distributiekosten zullen op basis van uw afgenomen kWh aangerekend blijven worden.

De afschaffing van het dag-/nachttarief vanaf 2022 en de geleidelijke afbouw van de huidige, voordelige tarifering van het exclusief nachtverbruik over een periode van 8 jaar (2021 - 2028) geldt zowel voor gezinnen en kmo’s met een digitale als een klassieke meter.

Klopt het dat iedereen die een piekvermogen groter dan 3,15 kW veroorzaakt ‘meer’ zal betalen of ‘afgestraft’ zal worden?

Nee, dat klopt niet. We voeren een lineair capaciteitstarief in. Een gezin met een ‘gemiddelde maandpiek’ van 6 kW betaalt dus dubbel zoveel als een gezin met een ‘gemiddelde maandpiek’ van 3 kW. Wél voorzien we een ondergrens van 2,5 kW. Gezinnen die in bepaalde maanden geen verbruik hebben of een piek veroorzaken die lager is dan 2,5 kW, wordt toch een bedrag aangerekend dat overeenkomt met deze ondergrens. Hierdoor zal iedereen een minimale jaarlijkse bijdrage betalen in de netkosten . Dit heeft vooral een impact op netgebruikers met een heel beperkt of occasioneel verbruik (bijvoorbeeld tweedeverblijvers of kotstudenten).

Het vermogen van 3,15 kW kwam volgens onze initiële steekproefgegevens overeen met het piekvermogen van een gemiddeld gezin met de gebruikelijke huishoudelijke toestellen. Aan de hand van extra gegevens uit de digitale meters zullen we onze inschattingen in 2021 herbekijken en bijstellen waar nodig.

Hoe kan ik besparen op het deel distributienettarieven (capaciteitstarief) van mijn elektriciteitsfactuur?

Regelmatige informatie over uw voorbije maandpieken – via uw energieleverancier, het energieportaal van  Fluvius  en/of de gebruikerspoort van uw  digitale meter  – kan u helpen om snel voeling te krijgen met uw capaciteitsgebruik. Na één of meerdere hoge maandpieken, kan u door aanpassing van uw gedrag mogelijk uw jaarlijks te betalen capaciteitstarief nog bijsturen. Het capaciteitstarief wordt namelijk aangerekend op basis van uw ‘gemiddelde maandpiek’. Bij de berekening ervan zullen uw 12 laatste maandpieken in rekening worden genomen zodat elke maandpiek maar voor 1/12de effect heeft op het jaarlijks totaalbedrag.

Zo zal u mogelijk kunnen besparen door het gebruik van bepaalde toestellen meer te spreiden in de tijd.