Veelgestelde vragen over toekomst nettarieven gezinnen en kmo

Wat verstaan we onder gezinnen en kmo's?

Onder gezinnen en kmo’s verstaan we alle netgebruikers aangesloten op het laagspanningsnet.

Wanneer worden de distributienettarieven voor elektriciteit hervormd?

We voeren de hervorming van de distributienettarieven door op 1 januari 2022.

Hoe worden de distributienettarieven voor elektriciteit op dit moment aangerekend voor een gezin en kmo?

De distributienettarieven voor gezinnen en kmo’s zijn vandaag kWh-gebaseerd. Ze worden aangerekend op basis van de hoeveelheid elektriciteit (kWh) die u van het net afneemt.

Hoe meer elektriciteit u van het net afneemt, hoe hoger het deel distributienettarieven op uw elektriciteitsfactuur.

Wat zijn distributienettarieven? Over welk deel van de elektriciteitsfactuur gaat de hervorming?

De elektriciteitsfactuur bestaat uit verschillende onderdelen. De distributienettarieven zijn de tarieven die u betaalt om energie tot bij u thuis of tot bij uw onderneming of organisatie te krijgen.
Iedereen die aangesloten is op het distributienet voor elektriciteit betaalt distributienettarieven aan  Fluvius . Die distributienettarieven dekken de kosten voor: 

Ook rekent Fluvius via de distributienettarieven de transmissiekosten door aan zijn netgebruikers. Dit zijn de kosten die door de transmissienetbeheerder  Elia  aan Fluvius worden aangerekend.

De netkosten worden voor gezinnen en kleine bedrijven vanaf 2022 grotendeels op basis van capaciteit aangerekend. Dit is ook het geval voor een deel van de transmissiekosten. 

De andere kosten opgenomen in de distributienettarieven, met name de kosten voor  openbaredienstverplichtingen , de toeslagen en de overige transmissiekosten, blijft Fluvius aanrekenen zoals vandaag, op basis van de afgenomen kWh.

Voor een gemiddeld gezin maken de distributienettarieven vandaag ongeveer 45% uit van de totale elektriciteitsfactuur; voor een kmo aangesloten op laagspanning is dat ongeveer 57%. De netkosten en het deel transmissiekosten die vanaf 2022 grotendeels via een capaciteitstarief worden aangerekend omvatten voor een gemiddeld gezin ongeveer 21% van de huidige elektriciteitsfactuur; voor een kmo aangesloten op laagspanning is dat 28%. 

Op dit moment betalen lokale producenten met een installatie ≤ 10 kW geen injectietarief. Zal dit veranderen?

Bij de invoering van het capaciteitstarief in 2022 zal dit niet veranderen. 

Enkel lokale producenten met een installatie > 10 kW betalen vandaag een injectietarief. Tot 2021 konden alleen zij hun elektriciteit verkopen aan een leverancier. Door de komst van de  digitale meter , die de afgenomen en geïnjecteerde kWh apart registreert, kunnen ook prosumenten vanaf 2021 hun injectie vermarkten. Hun situatie verschilt op dit vlak daardoor niet langer van lokale producenten met een grotere installatie. In het licht daarvan werd in de tariefmethodologie voor de jaren 2021-2024 voorzien in de invoering van een injectietarief bij lokale producenten met een installatie ≤ 10 kW. De hoogte van dit injectietarief zou 1,2 à 1,5 euro/ MWh bedragen. 

De inwerkingtreding van dit injectietarief voor prosumenten werd echter voor onbepaalde tijd uitgesteld. Rekening houdend met de resultaten van verder onderzoek naar de impact van injectie op het distributienet én de omzetting van nieuwe Europese regelgeving, zullen we hier op termijn opnieuw een beslissing over nemen.