Veelgestelde vragen over simulator digitale meter

Ik deed de simulator en zie dat er voor mij een voordeel wordt ingeschat. Kan ik vanaf de plaatsing van mijn digitale meter overstappen op het systeem met afrekening op basis van werkelijke afname van het net?

Het decreet digitale meters voorziet het volgende:

Zonnepaneleneigenaars hebben de keuze tussen het huidige systeem (de digitale meter zal ‘virtueel’ terugdraaien) waarbij er voor hen niks verandert ( prosumententarief ) en de regeling die werd uitgewerkt door de VREG. Hierbij worden nettarieven aangerekend op wat mensen effectief van het net afnemen (werkelijke afname). Dit is voordeliger voor prosumenten die overdag meer thuis zijn en hun opgewekte energie dan ook meteen verbruiken. Mensen die kiezen voor het huidige systeem, kunnen trouwens op elk moment overgaan naar de regeling van de VREG.

De keuzeregeling geldt voor eigenaars van zonnepanelen die voor eind 2020 geplaatst worden en dit tot vijftien jaar lang na de ingebruikname van de installatie. Gedurende die tijd zouden zij in de mogelijkheid zijn om in het oude systeem te blijven. Concreet zouden ze een afrekening krijgen gebaseerd op de combinatie van een virtueel terugdraaiende teller op alles - dus ook op het distributietarief - én het prosumententarief, om de netkosten te financieren.

In een Advies van oktober 2018 en ook op onze website lichten we toe waarom we niet achter het compensatiemechanisme staan, het ‘terugdraaien van de teller’ (het huidige systeem met het prosumententarief). Met het systeem van de terugdraaiende teller worden eigenaars van zonnepanelen onvoldoende aangemoedigd om efficiënt met het net en hun energieverbruik om te gaan. Bovendien blijkt uit resultaten van onze simulator dat ‘efficiënte prosumenten’ juist een voordeel kunnen doen met een digitale meter ‘die niet terugdraait’. Dit is in het algemeen belang, want een efficiënter gebruik van het net leidt tot een lagere factuur voor iedereen.

Daarom zijn we geen voorstander van het voorstel in het ontwerpdecreet dat het terugdraaien van de teller mogelijk maakt voor een periode van 15 jaar na installatie. Daarnaast gaat het voorstel in tegen onze onafhankelijkheid en onze exclusieve tariefbevoegdheid. We adviseren dan ook om dit voorstel te schrappen. We lichten in een nieuw Advies ons standpunt toe.

Ik heb twee zonnepaneleninstallaties met een verschillend AC-vermogen. Om gebruik te maken van de simulator moet ik dan beide getallen optellen?

De simulator houdt geen rekening met zonnepaneleneigenaars die verschillende installaties hebben of installaties met een verschillende oriëntatie. Wij raden u aan om de vermogens van uw installaties op te tellen en de oriëntatie van de installatie met het grootste AC-vermogen in te geven. Mogelijk geeft de simulator geen volledig correct resultaat, maar het is de meest correcte inschatting die we u kunnen geven.

Ik deed de simulator. Ik heb twee sets zonnepanelen liggen met een verschillende oriëntatie. Wordt de simulatie nog aangepast zodat je dit ook kan berekenen voor dit type van installatie.

De simulator houdt geen rekening met zonnepaneleneigenaars die verschillende installaties hebben of installaties met een verschillende oriëntatie. Wij raden u aan om de vermogens van uw installaties op te tellen en de oriëntatie van de installatie met het grootste AC-vermogen in te geven. Mogelijk geeft de simulator geen volledig correct resultaat, maar het is de meest correcte inschatting die we u kunnen geven.

Kan elke zonnepaneleneigenaar de simulator gebruiken?

Nee, de simulator werkt voorlopig enkel voor gezinnen met een zonnepaneleninstallatie met een omvormervermogen ≤ 10 kVA . De simulator is niet geschikt voor zonnepaneleneigenaars die elektrisch verwarmen of die een warmtepomp hebben. 

Wat heb ik als zonnepaneleneigenaar nodig om de simulatie te kunnen doen?

Voor u de simulator gebruikt, zorgt u best dat u volgende gegevens bij de hand hebt:

  • Uw postcode
  • Het maximaal AC-vermogen van de omvormer van uw zonnepanelen (in kW of kVA
  • Het vermogen van uw zonnepanelen (in kWp) 
  • Het jaar van indienstname van uw zonnepanelen 
  • De hellingshoek en oriëntatie van uw zonnepanelen 
  • Optioneel: De opbrengst van uw zonnepanelen, op jaarbasis (in kWh) 
  • Uw huidig type meter (enkelvoudig of dag/nacht) 
  • Uw nettoverbruik, op jaarbasis (in kWh)

In de simulator krijgt u meer uitleg over waar u deze gegevens terug vindt. Als u de i'tjes op het beginscherm aanklikt, ziet u ineens waar u de info kan terugvinden.