Veelgestelde vragen over nieuwe nettarieven

Ik heb een digitale meter. Hoe wordt het capaciteitstarief bij mij aangerekend?

Uw ‘gemiddelde maandpiek’ (kW) bepaalt wat u betaalt voor het capaciteitstarief. Die gemiddelde maandpiek wordt elke maand opnieuw berekend als het gemiddelde van de 12 voorafgaande ‘maandpieken’. De maandpiek is het hoogste kwartiervermogen (ofwel ‘piekvermogen’) dat u in een maand hebt gebruikt. Uw digitale meter registreert dat kwartiervermogen. Het maakt daarbij niet uit hoe vaak (tijdens één of meerdere kwartieren) u dat piekvermogen heeft gebruikt. Is uw maandpiek kleiner dan 2,5 kW? Dan betaalt u een minimum bijdrage voor een capaciteit van 2,5 kW. Daardoor draagt iedereen bij in de netkosten . Hoeveel u betaalt voor dat minimum is afhankelijk van het tarief van de gemiddelde maandpiek.

Uw aansluitingsvermogen en type aansluiting (een- of driefasig) speelt geen enkele rol in de berekening van het capaciteitstarief. Enkel het piekvermogen dat uw digitale meter registreert telt.

Hebt u zonnepanelen? Enkel uw afnamepieken tellen mee in de berekening van het capaciteitstarief, injectiepieken niet.

Meer weten? Bekijk dan het filmpje ‘van kwartiervermogen tot gemiddelde maandpiek’.


Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Ik heb in juli 2022 nog een klassieke meter. Hoe wordt het capaciteitstarief bij mij aangerekend?

De klassieke meter kan geen pieken (kW) meten. Daarom betaalt u een vast bedrag. Dat bedrag komt overeen met de minimum bijdrage. Die bijdrage is gelijk aan een gemiddelde maandpiek van 2,5 kW. Hoeveel u betaalt voor dat minimum is afhankelijk van het tarief van de gemiddelde maandpiek.

Met het capaciteitstarief rekenen we maar een deel van de kosten van de netbeheerder aan. Het andere deel van die kosten blijven we aanrekenen op basis van uw verbruik (kWh). Het kWh-tarief voor die overige nettarieven is hoger bij een klassieke meter dan bij een digitale meter . Gezinnen en bedrijven met een digitale meter betalen namelijk een groter deel van de kosten via het capaciteitstarief.

De komende jaren krijgen alle gezinnen en kleine bedrijven in Vlaanderen een digitale meter. Uiterlijk op 1 juli 2029 moet de uitrol volledig rond zijn.

 

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Ik betaal het sociaal tarief. Wat verandert er midden 2022 voor mij?

Hebt u recht op het sociaal tarief? Dan gelden de nieuwe nettarieven niet. Dat is momenteel het geval voor ongeveer 15% van alle Vlaamse gezinnen. Het sociaal tarief is namelijk een totaalprijs per kWh. Daarin zijn zowel energiekost als nettarieven zijn opgenomen. De federale regulator CREG bepaalt dat tarief. Via de V-test® of de website van de CREG komt u te weten hoeveel het sociaal tarief momenteel bedraagt.


Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Ik heb zonnepanelen en een klassieke meter. Betaal ik met de komst van de nieuwe nettarieven zowel prosumententarief als capaciteitstarief?

U betaalt vanaf dan zowel het capaciteitstarief als het prosumententarief . De hoogte van het prosumententarief hangt af van het kWh-tarief. De nettarieven die nog op basis van kWh worden aangerekend, dus zonder het deel van de kosten dat via het capaciteitstarief wordt aangerekend. Via dat kWh-tarief (voor verbruik) wordt in de toekomst een minder groot deel van de kosten aangerekend. We rekenen vanaf dan een deel van de kosten aan via het capaciteitstarief

Een klassieke meter kan geen pieken meten. Daarom wordt het capaciteitstarief bij iedereen met een klassieke meter aangerekend door middel van een vast bedrag. 

Meer weten? Bekijk dan het filmpje ‘van kwartiervermogen tot gemiddelde maandpiek’.
 

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Ik heb een digitale meter. Hoe krijg ik inzicht in mijn pieken?

We berekenen het capaciteitstarief op basis van het ‘kwartiervermogen’ (kW). Dat is het gemiddelde vermogen op kwartierbasis. Het hoogste kwartiervermogen dat u in een maand gebruikt (uw ‘maandpiek’) vormt de basis voor de berekening van uw ‘gemiddelde maandpiek (kW)’.

De digitale meter registreert uw maandpieken al, maar toont die nog niet op de display. Vanaf midden 2022 zal de digitale meter dat wel tonen.  Fluvius  kan die informatie van op afstand aan uw digitale meter toevoegen. U vindt uw maandpieken sinds begin 2021 wel al terug in Mijn Fluvius. Via het portaal krijgt u zicht op het hoogste kwartiervermogen dat u in een maand hebt gebruikt.

Wil u weten wanneer uw maandpiek is gemeten? Activeer dan in Mijn Fluvius uw kwartierverbruiken (kWh). Wil u ook graag uw kwartiervermogens kennen? Dan kan u dat berekenen met de informatie uit mijn Fluvius. Door uw kwartierverbruiken (kWh) te vermenigvuldigen met 4 berekent u uw kwartiervermogens (kW).

Meer weten? Bekijk dan het filmpje ‘van kwartiervermogen tot gemiddelde maandpiek’. 


Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Betaal ik vanaf midden 2022 op bepaalde tijdstippen hogere nettarieven? Wat gebeurt er met het dag-/nachttarief?

Neen, voor het capaciteitstarief (kW) maakt het niet uit op welk moment uw hoogste piek is. Ook voor de andere nettarieven op basis van uw verbruik (kWh) speelt het moment waarop u elektriciteit afneemt niet langer een rol. Het huidige onderscheid tussen dag- en nachttarief verdwijnt namelijk.

Let op! Het dag- en nachttarief verdwijnt enkel voor het deel nettarieven op uw elektriciteitsfactuur, niet voor het deel energiekost. Uw leverancier bepaalt namelijk die energiekost. Leveranciers kunnen dus contracten blijven aanbieden met andere energieprijzen voor uw dag- en nachtverbruik.

Meer weten? Lees hier waarom het dag-/nachttarief verdwijnt. 
 

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Ik heb zonnepanelen. Betaal ik vanaf midden 2022 ook een injectietarief?

Neen, eigenaars van zonnepanelen (< 10 kVA ) betalen ook in 2022 geen injectietarief.

Het capaciteitstarief is een afnametarief. Enkel afnamepieken spelen een rol in de berekening, injectiepieken niet.

 

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Hoeveel bedraagt het capaciteitstarief voor een kilowatt?

Volgens de huidige indicatieve inschattingen betaalt u vanaf 1 juli 2022 voor 1 kW op jaarbasis gemiddeld over heel Vlaanderen ongeveer € 39 (excl. btw); op maandbasis is dat ongeveer € 3,25 (excl. btw). Het bedrag varieert van netbeheerder tot netbeheerder en hangt dus af van waar u woont. Meer weten? Doe zelf een simulatie.

Is uw maandpiek telkens 4 kW? Dan betaalt u op jaarbasis dus gemiddeld zo’n € 156 (excl. btw) aan capaciteitstarief. Hebt u gedurende 1 van de 12 maanden uitzonderlijk een iets hogere piek van 6 kW? Dan kost u dat gemiddeld zo’n € 6,5 (excl. btw) extra.

Maar voor elke kWh die u verbruikt zal u minder betalen dan vandaag. Via het kWh-tarief rekenen we in de toekomst een minder groot deel van de netkosten aan. Dat doen we omdat we al een deel van de netkosten via het capaciteitstarief aanrekenen.


Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

De simulator maakt een inschatting op basis van indicatieve nettarieven voor 2022. Wanneer zijn de finale tarieven bekend?

We hebben zo goed als mogelijk geprobeerd een inschatting te maken van de nieuwe nettarieven die vanaf 1 juli 2022 zullen gelden. Dat zijn de indicatieve nettarieven die we nu gebruiken. Voor de eerste helft van 2022 zullen we de nettarieven nog bepalen op een gelijkaardige manier zoals vandaag. 

In de loop van december 2021 zullen wij de nettarieven voor de eerste helft van het jaar 2022 bekendmaken. De nettarieven die vanaf tweede helft van het jaar 2022 gelden, publiceren we in de loop van het voorjaar van 2022.

 

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Ik heb zonnepanelen. Wat is het verschil tussen mijn verbruik, werkelijke afname, gecompenseerde afname, zelfverbruik, productie en injectie?

Uw zonnepanelen produceren elektriciteit (productie (kWh)). Een deel daarvan verbruikt u onmiddellijk zelf. Dat is uw zelfverbruik (kWh). Het deel dat u niet zelf verbruikt gaat naar het elektriciteitsnet. Dat is uw injectie (kWh). Daarnaast zijn er ook momenten waarop uw zonnepanelen niets of te weinig produceren. Dan neemt u elektriciteit af van het net. Dat is uw werkelijke afname (kWh). Het totale verbruik (kWh) van uw woning of onderneming is de som van uw werkelijke afname en uw zelfverbruik.

Hebt u een klassieke meter met terugdraaiende teller? Dan kent u uw werkelijke afname en injectie niet. Op uw meter en uw jaarlijkse afrekeningsfactuur vindt u enkel uw  gecompenseerde afname terug. Dat is uw werkelijke afname in de voorbije periode min uw injectie, met voor uw factuur een begrenzing op 0 kWh (dus nooit negatief).

De digitale meter meet uw werkelijke afname en injectie wél. Uw jaarlijkse afrekening wordt op basis daarvan berekend. U vindt die gegevens ook terug in Mijn Fluvius. Hebt u ook zicht op de productie van uw zonnepanelen, bijvoorbeeld via een app op uw smartphone? Dan kan u uw jaarlijks zelfverbruik (kWh) berekenen. U maakt dan het verschil van uw productie en injectie op jaarbasis. Wanneer u dit verschil deelt door uw productie, kent u uw zelfverbruik uitgedrukt in %.


Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier