Veelgestelde vragen over nieuwe nettarieven

Ik heb een digitale meter. Hoe wordt het capaciteitstarief bij mij aangerekend?

Uw ‘gemiddelde maandpiek’ (kW) bepaalt wat u betaalt voor het capaciteitstarief. Die gemiddelde maandpiek wordt elke maand opnieuw berekend als het gemiddelde van de 12 voorafgaande ‘maandpieken’. De maandpiek is het hoogste kwartiervermogen (ofwel ‘piekvermogen’) dat u in een maand hebt gebruikt. Uw digitale meter registreert dat kwartiervermogen. Het maakt daarbij niet uit hoe vaak (tijdens één of meerdere kwartieren) u dat piekvermogen heeft gebruikt. Is uw maandpiek kleiner dan 2,5 kW? Dan betaalt u een minimum bijdrage voor een capaciteit van 2,5 kW. Daardoor draagt iedereen bij in de netkosten . Hoeveel u betaalt voor dat minimum is afhankelijk van het tarief van de gemiddelde maandpiek.

Uw aansluitingsvermogen en type aansluiting (een- of driefasig) speelt geen enkele rol in de berekening van het capaciteitstarief. Enkel het piekvermogen dat uw digitale meter registreert telt.

Hebt u zonnepanelen? Enkel uw afnamepieken tellen mee in de berekening van het capaciteitstarief, injectiepieken niet.

Meer weten? Bekijk dan het filmpje ‘van kwartiervermogen tot gemiddelde maandpiek’.


Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Ik heb op 1 januari 2023 nog een klassieke meter. Hoe wordt het capaciteitstarief bij mij aangerekend?

De klassieke meter kan geen pieken (kW) meten. Daarom betaalt u een vast bedrag. Dat bedrag komt overeen met de minimum bijdrage. Die bijdrage is gelijk aan een gemiddelde maandpiek van 2,5 kW. Hoeveel u betaalt voor dat minimum is afhankelijk van het tarief van de gemiddelde maandpiek.

Met het capaciteitstarief rekenen we maar een deel van de kosten van de netbeheerder aan. Het andere deel van die kosten blijven we aanrekenen op basis van uw verbruik (kWh). Het kWh-tarief voor die overige nettarieven is hoger bij een klassieke meter dan bij een digitale meter . Gezinnen en bedrijven met een digitale meter betalen namelijk een groter deel van de kosten via het capaciteitstarief.

De komende jaren krijgen alle gezinnen en kleine bedrijven in Vlaanderen een digitale meter. Uiterlijk op 1 juli 2029 moet de uitrol volledig rond zijn.

 

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Ik betaal het sociaal tarief. Wat verandert er op 1 januari 2023 voor mij?

Hebt u recht op het sociaal tarief? Dan gelden de nieuwe nettarieven niet. Dat is momenteel het geval voor ongeveer 15% van alle Vlaamse gezinnen. Het sociaal tarief is namelijk een totaalprijs per kWh. Daarin zijn zowel energiekost als nettarieven zijn opgenomen. De federale regulator CREG bepaalt dat tarief. Via de V-test® of de website van de CREG komt u te weten hoeveel het sociaal tarief momenteel bedraagt.


Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Ik heb zonnepanelen en een klassieke meter. Betaal ik met de komst van de nieuwe nettarieven zowel prosumententarief als capaciteitstarief?

U betaalt vanaf dan zowel het capaciteitstarief als het prosumententarief . De hoogte van het prosumententarief hangt af van het kWh-tarief. De nettarieven die nog op basis van kWh worden aangerekend, dus zonder het deel van de kosten dat via het capaciteitstarief wordt aangerekend. Via dat kWh-tarief (voor verbruik) wordt in de toekomst een minder groot deel van de kosten aangerekend. We rekenen vanaf dan een deel van de kosten aan via het capaciteitstarief

Een klassieke meter kan geen pieken meten. Daarom wordt het capaciteitstarief bij iedereen met een klassieke meter aangerekend door middel van een vast bedrag. 

Meer weten? Bekijk dan het filmpje ‘van kwartiervermogen tot gemiddelde maandpiek’.
 

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Ik heb een digitale meter. Hoe krijg ik inzicht in mijn pieken?

We berekenen het capaciteitstarief op basis van het ‘kwartiervermogen’ (kW). Dat is het gemiddelde vermogen op kwartierbasis. Het hoogste kwartiervermogen dat u in een maand gebruikt (uw ‘maandpiek’) vormt de basis voor de berekening van uw ‘gemiddelde maandpiek (kW)’.

De digitale meter registreert uw maandpieken al, maar toont die nog niet op de display. Vanaf 2023 zal de digitale meter dat wel tonen.  Fluvius  kan die informatie van op afstand aan uw digitale meter toevoegen. U vindt uw maandpieken sinds begin 2021 wel al terug in Mijn Fluvius. Via het portaal krijgt u zicht op het hoogste kwartiervermogen dat u in een maand hebt gebruikt.

Wil u weten wanneer uw maandpiek is gemeten? Activeer dan in Mijn Fluvius uw kwartierverbruiken (kWh). Wil u ook graag uw kwartiervermogens kennen? Dan kan u dat berekenen met de informatie uit mijn Fluvius. Door uw kwartierverbruiken (kWh) te vermenigvuldigen met 4 berekent u uw kwartiervermogens (kW).

Meer weten? Bekijk dan het filmpje ‘van kwartiervermogen tot gemiddelde maandpiek’. 


Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Betaal ik vanaf 1 januari 2023 op bepaalde tijdstippen hogere nettarieven? Wat gebeurt er met het dag-/nachttarief?

Neen, voor het capaciteitstarief (kW) maakt het niet uit op welk moment uw hoogste piek is. Ook voor de andere nettarieven op basis van uw verbruik (kWh) speelt het moment waarop u elektriciteit afneemt niet langer een rol. Het huidige onderscheid tussen dag- en nachttarief verdwijnt namelijk.

Let op! Het dag- en nachttarief verdwijnt enkel voor het deel nettarieven op uw elektriciteitsfactuur, niet voor het deel energiekost. Uw leverancier bepaalt namelijk die energiekost. Leveranciers kunnen dus contracten blijven aanbieden met andere energieprijzen voor uw dag- en nachtverbruik.

Meer weten? Lees hier waarom het dag-/nachttarief verdwijnt. 
 

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Ik heb zonnepanelen. Betaal ik vanaf 1 januari 2023 ook een injectietarief?

Neen, eigenaars van zonnepanelen (< 10 kVA ) betalen ook in 2023 geen injectietarief.

Het capaciteitstarief is een afnametarief. Enkel afnamepieken spelen een rol in de berekening, injectiepieken niet.

 

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Hoeveel bedraagt het capaciteitstarief voor een kilowatt?

Volgens de indicatieve tarieven voor 2022 betaalt u voor 1 kW op jaarbasis gemiddeld over heel Vlaanderen ongeveer € 39 (excl. btw); op maandbasis is dat ongeveer € 3,20 (excl. btw). Het bedrag varieert van netbeheerder tot netbeheerder en hangt dus af van waar u woont. Meer weten? Doe zelf een simulatie.

Iedereen betaalt een minimum bijdrage in de netkosten . Die komt overeen met een capaciteit van 2,5 kW. Het gaat dus jaarlijks om zo’n € 96,5 (excl. btw).  

Is uw maandpiek telkens 4 kW? Dan betaalt u op jaarbasis gemiddeld zo’n € 154,30 (excl. btw) aan capaciteitstarief. Hebt u gedurende 1 van de 12 maanden uitzonderlijk een iets hogere piek van 6 kW? Dan kost u dat gemiddeld zo’n € 6,4 (excl. btw) extra.

Maar voor elke kWh die u verbruikt zal u minder betalen dan vandaag. Via het kWh-tarief rekenen we in de toekomst een minder groot deel van de netkosten aan. Dat doen we omdat we al een deel van de netkosten via het capaciteitstarief aanrekenen.

Opgelet: de nieuwe nettarieven worden pas ingevoerd op 1 januari 2023. De tarieven voor 2022 zijn dus louter indicatief. Wij beslissen over de nettarieven voor 2023 in het najaar van 2022.


Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Ik heb zonnepanelen. Wat is het verschil tussen mijn verbruik, werkelijke afname, gecompenseerde afname, zelfverbruik, productie en injectie?

Uw zonnepanelen produceren elektriciteit (productie (kWh)). Een deel daarvan verbruikt u onmiddellijk zelf. Dat is uw zelfverbruik (kWh). Het deel dat u niet zelf verbruikt gaat naar het elektriciteitsnet. Dat is uw injectie (kWh). Daarnaast zijn er ook momenten waarop uw zonnepanelen niets of te weinig produceren. Dan neemt u elektriciteit af van het net. Dat is uw werkelijke afname (kWh). Het totale verbruik (kWh) van uw woning of onderneming is de som van uw werkelijke afname en uw zelfverbruik.

Hebt u een klassieke meter met terugdraaiende teller? Dan kent u uw werkelijke afname en injectie niet. Op uw meter en uw jaarlijkse afrekeningsfactuur vindt u enkel uw  gecompenseerde afname terug. Dat is uw werkelijke afname in de voorbije periode min uw injectie, met voor uw factuur een begrenzing op 0 kWh (dus nooit negatief).

De digitale meter meet uw werkelijke afname en injectie wél. Uw jaarlijkse afrekening wordt op basis daarvan berekend. U vindt die gegevens ook terug in Mijn Fluvius. Hebt u ook zicht op de productie van uw zonnepanelen, bijvoorbeeld via een app op uw smartphone? Dan kan u uw jaarlijks zelfverbruik (kWh) berekenen. U maakt dan het verschil van uw productie en injectie op jaarbasis. Wanneer u dit verschil deelt door uw productie, kent u uw zelfverbruik uitgedrukt in %.


Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Hoe wordt de gemiddelde maandpiek berekend als er nog geen 12 maandpieken gekend zijn? Wat als er méér dan 12 maandpieken beschikbaar zijn?

Zijn er nog geen meetgegevens van 12 maanden beschikbaar, bv. na de vervanging van een klassieke meter door een digitale meter ? Dan berekenen we de gemiddelde maandpiek op basis van alle beschikbare maandpieken. Voor elke maand waarin het piekvermogen kleiner is dan 2,5 kW houden we in de berekening rekening met het minimum van 2,5 kW.

Op 1 januari 2023 voeren we de nieuwe nettarieven in. Enkel maandpieken die we meten na die datum tellen dan mee in de berekening van de gemiddelde maandpiek. Ontvangt u in maart 2023 een afrekeningsfactuur? Dan zal het deel van de factuur voor de maanden januari en februari een afrekening op basis van de nieuwe nettarieven zijn. Enkel uw maandpieken van januari en februari tellen mee voor de berekening van de gemiddelde maandpiek, ook al zijn er eerdere maandpieken beschikbaar.

Opgelet! De simulator nieuwe nettarieven maakt een inschatting van uw gemiddelde maandpiek op jaarbasis. Hebt u zelf maandpieken toegevoegd en zijn dat er minder dan 12? Dan past de simulator op uw gegevens een berekening toe om een inschatting te maken van uw gemiddelde maandpiek voor een volledig jaar.


Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Tellen mijn maandpieken van vóór januari 2023 ook mee in de berekening van de gemiddelde maandpiek?

Nee, op 1 januari 2023 voeren we de nieuwe nettarieven in. Enkel maandpieken gemeten na die datum tellen dan mee in de berekening van de gemiddelde maandpiek. Ontvangt u in maart 2023 een afrekeningsfactuur? Dan zal het deel van de factuur voor de maanden januari en februari 2023 een afrekening op basis van de nieuwe nettarieven zijn. Enkel uw maandpieken van januari en februari tellen mee voor de berekening van de gemiddelde maandpiek, ook al zijn er eerdere maandpieken beschikbaar.


Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Fluvius vervangt mijn klassieke meter door een digitale meter na 1 januari 2023. Vanaf wanneer betaal ik een capaciteitstarief op basis van de gemiddelde maandpiek?

Onmiddellijk na de vervanging stapt u over naar een aanrekening van het capaciteitstarief op basis van uw gemiddelde maandpiek. U hoeft hier zelf geen enkele actie voor te ondernemen.

 

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Is Vlaanderen de enige plek waar men een capaciteitstarief invoert?

Grote bedrijven betalen in veel landen al langer een capaciteitstarief. Dat is ook in Vlaanderen het geval.

In sommige landen betalen ook gezinnen en kleine bedrijven een capaciteitstarief, bijvoorbeeld in Nederland, Spanje, Italië en Noorwegen. Verschillende andere landen overwegen de invoering van een capaciteitstarief voor gezinnen en kleine bedrijven. Ze willen zo de impact van de energietransitie op de netkosten opvangen.

Hoe zit het in Wallonië en Brussel? In Wallonië bekijkt de CWaPE (de Waalse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt) een hervorming van de nettarieven voor gezinnen en kleine bedrijven op het laagspanningsnet. Meer info vindt u op de website van CWaPE. In Brussel betalen gezinnen en kleine bedrijven al een (beperkt) capaciteitstarief. Meer info vindt u op de website van Brugel.

Meer weten? Lees hier waarom we nieuwe nettarieven invoeren.
 

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Waarom voeren we nu al een capaciteitstarief in?

Op dit moment is er nog voldoende capaciteit op de distributienetten in Vlaanderen en stellen er zich nog geen grote problemen. Door de energietransitie zal dat veranderen. We verwachten de komende jaren wél belangrijke bijkomende netinvesteringen. Daarom moeten we nu maatregelen nemen.

Meer weten? Lees hier waarom we nieuwe nettarieven invoeren.

We willen niet wachten tot bijvoorbeeld iedereen een digitale meter heeft (volgens de huidige uitrolplanning op 1 juli 2029). Het vraagt tijd om bewustzijn rond capaciteit te creëren en voor gedragsverandering te zorgen. Denk maar aan de huidige gewoonte om de wasmachine en droogkast ’s avonds aan te zetten bij de overgang van dag- naar nachttarief. Gezinnen en kleine bedrijven moeten vertrouwd geraken met de nieuwe manier van aanrekenen en inzicht krijgen in wat helpt om hun pieken te beperken. Wil u in de komende jaren een elektrische wagen of warmtepomp kopen? Dan weet u nu al duidelijk waarmee u rekening moet houden bij de aankoop.

Met de invoering van het capaciteitstarief denken we toekomstgericht. Zo houden we de nettarieven voor iedereen op lange termijn betaalbaar!

 

Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier

Mag ik mijn elektrische toestellen niet meer samen aanzetten?

Natuurlijk wel! U hoeft zeker niet aan comfort in te binden of uw dagschema om te gooien. U kan uw gebruikelijke huishoudelijke toestellen samen aanzetten. Dat heeft in de meeste gevallen maar een beperkte impact op het capaciteitstarief dat u betaalt. Hebt u ‘zware verbruikers’, zoals een elektrische wagen of warmtepomp ? Dan is het interessant om het gebruik te spreiden en de installatie eventueel slim aan te sturen.

We berekenen het capaciteitstarief op basis van uw maandpieken. De maandpiek is het hoogste kwartiervermogen (gemiddelde vermogen op kwartierbasis) dat u in een maand heeft gebruikt. Het is niet het hoogste ogenblikkelijk vermogen. Op uw huishoudelijke toestellen staat een vermogen. De impact van dat toestel op het capaciteitstarief hangt af van verschillende dingen. U moet naar meer dan alleen het vermogen op het toestel kijken. Huishoudelijke toestellen werken niet altijd een kwartier lang én vaak ook niet de hele tijd aan vol vermogen. Bijvoorbeeld:

  • U gebruikt een waterkoker met een vermogen van 2 kW. Dat verhoogt het kwartiervermogen niet met 2 kW. Door de korte werking van het toestel (het water wordt in enkele minuten tot kooktemperatuur gebracht) zal de impact op de kwartierpiek eerder 0,25 à 0,3 kW bedragen.
  • U gebruikt een oven met een vermogen van 4 kW. Dat verhoogt het kwartiervermogen niet met 4 kW. Heeft de oven de gewenste temperatuur heeft bereikt? Dan zal hij niet aan vol vermogen blijven werken. Door die modulerende werking (aan-/uitschakelen) zal de impact op de kwartierpiek eerder 1 à 2 kW bedragen. 

Wil u zicht krijgen op welke toestellen bij u thuis bijdragen tot uw hoogste piek? Activeer dan in Mijn Fluvius uw kwartierverbruiken (kWh). Zo kan u ook uw kwartiervermogens berekenen. Door uw kwartierverbruiken (kWh) te vermenigvuldigen met 4 berekent u uw kwartiervermogens (kW).

Hebt u toestellen waarvan het niet uitmaakt wanneer u ze gebruikt, bijvoorbeeld een wasmachine of een droogkast? Schakel ze dan niet in tijdens uw hoogste piekmoment. Maakt u daar een gewoonte van? Dan kan u mogelijk besparen.

Meer weten? Bekijk dan het filmpje 'van kwartiervermogen tot gemiddelde maandpiek'.


Alle info over de nieuwe nettarieven vindt u hier