Veelgestelde vragen over nettarieven 2021

Waarom stijgt het prosumententarief in 2021 gemiddeld terwijl de algemene trend van distributienettarieven voor elektriciteit dalend is?

Hiervoor zijn twee redenen: 

  • Het prosumententarief omvat ook de transmissiekosten. De andere distributienettarieven voor elektriciteit die we bespreken in ons persbericht over de distributienettarieven 2021 zijn exclusief transmissiekosten. In het prosumententarief worden de transmissiekosten van het voorbije jaar in rekening gebracht. Voor 2021 zijn dat dus de transmissiekosten van 2020. De stijging van de transmissiekosten tussen 2019 en 2020 wordt dus nu pas zichtbaar.
  • De parameters die gebruikt worden bij de berekening van het prosumententarief zijn gewijzigd in de nieuwe tariefmethodologie 2021-2024. De verhouding tussen het prosumententarief en de kWh-tarieven is gestegen: in de nieuwe tariefmethodologie wordt wel een hoger zelfverbruik (36% in plaats van 28%) vastgelegd, maar het effect daarvan wordt meer dan gecompenseerd door de hogere vollasturen (950h in plaats van 900h) en het hogere productievermogen (111% van het omvormervermogen in plaats van 100%). Hierdoor zal de inschatting van de niet-gemeten of teruggedraaide afname hoger zijn dan in 2020. In de nieuwe tariefmethodologie wordt bovendien verondersteld dat 76% van de niet-gemeten afname tegen het dagtarief aangerekend wordt en 24% tegen het nachttarief. In de voorgaande jaren werd gemiddeld slechts 56% van de niet-gemeten afname tegen het duurdere dagtarief in rekening gebracht.

Wat is het tarief databeheer en waarom is het hoger dan het vroegere meet- en teltarief?

De Vlaamse regelgever heeft in 2019 aan Fluvius de rol van databeheerder toegekend, onder meer met het oog op de uitrol van de digitale meter . De activiteiten die de databeheerder moet uitvoeren hebben betrekking op data geregistreerd door alle types meters; niet alleen digitale meters dus, maar ook analoge en elektronische meters.

De kosten van alle activiteiten die hiermee verband houden worden vanaf 2021 via het tarief databeheer aangerekend. Het vroegere meet- en teltarief vervalt hierdoor. Belangrijk hierbij is wel dat bepaalde kosten in het tarief databeheer in het verleden niet via het meet- en teltarief werden aangerekend, maar via een andere tariefcomponent. Het tarief databeheer is hierdoor hoger dan het vroegere meet- en teltarief. Dit is dus voornamelijk te wijten aan een verschuiving en reorganisatie van kosten tussen tariefcomponenten, om zo onder het tarief databeheer alle kosten te brengen die voortvloeien uit de activiteiten die door de Vlaamse regelgever aan de databeheerder worden opgelegd.

Klanten aangesloten op laagspanning betalen, onafhankelijk van het type meter waarover ze beschikken, eenzelfde tarief databeheer. In 2021 bedraagt dit 13,5 €/jaar (inclusief btw). Enkel klanten met een digitale meter die kiezen voor de uitlezing van kwartierwaarden in het kader van hun energiecontract (bv. omdat ze een dynamisch prijscontract afsluiten met hun leverancier) betalen 1 € extra per jaar. Voor klanten aangesloten op hogere spanningsniveaus en productiemeters bedraagt het tarief databeheer in 2021 82 €/jaar (exclusief btw).