Veelgestelde vragen over herkomstvergelijker

Wat is het verschil tussen Herkomstvergelijker en Groencheck?

De Herkomstvergelijker vertrekt net als de Groencheck van de bij de VREG ingeleverde Garanties van Oorsprong. Wat is dan precies het verschil?

 • De Herkomstvergelijker toont de brandstofmix van alle aangeboden contracten van alle leveranciers in vorig kalenderjaar. Hij is vooral bedoeld voor wie de brandstofmix van een leverancier belangrijk vindt bij het afsluiten van een nieuw contract en is dus een oriënterend instrument.
 • De Groencheck geeft een overzicht van de stroom-herkomst in de recentst beschikbare 12 maanden, en voor 1 specifieke klant. Ook als die klant tijdens de laatste 12 maanden van leverancier wisselde, wordt in de Groencheck elke maand apart de brandstofmix weergegeven van de leverancier waarbij die afnemer die maand klant was. Deze tool is dus eerder controlerend; interessant voor wie de keuze gemaakt heeft voor een groen contract en dat contract wil opvolgen.

Is de Herkomstvergelijker altijd up-to-date?

We baseren ons op alle contracten die vorig jaar aangeboden werden. De Herkomstvergelijker wordt elk jaar vernieuwd. De energieleveranciers zijn wettelijk verplicht om jaarlijks gedetailleerd te rapporteren over hun brandstofmix . Dat jaarlijkse brandstofmixrapport vormt de basis voor de Herkomstvergelijker.

Wat kan ik precies controleren met de Herkomstvergelijker?

De Herkomstvergelijker baseert zich op de inlevering van garanties van oorsprong en brengt voor elk energiecontract drie dingen in kaart:

 1. Brandstofmix
  Is de aangeboden elektriciteit groen (hernieuwbare energiebronnen), grijs (fossiele energiebronnen en nucleaire energiebronnen), of een combinatie van groen en grijs?
 2. Land van oorsprong
  Uit welk land of uit welke regio komt de aangeboden elektriciteit? De Herkomstvergelijker geeft een overzicht (in percentages) van de landen van oorsprong van de fuelmix.
  Voor België maakt de Herkomstvergelijker hierbij een onderscheid tussen Vlaanderen, Wallonië en Zee.
 3. Energiebron
  Van welke energiebron is de aangeboden elektriciteit afkomstig? De Herkomstvergelijker maakt een onderscheid (in percentages) tussen:
 • windenergie op zee
 • windenergie op land
 • zonne-energie
 • waterkracht
 • biomassa uit land-of tuinbouw
 • biomassa uit gesorteerd afval
 • biomassa uit huishoudelijk afval
 • biogas
 • fossiele brandstoffen
 • nucleaire energie

Zijn alle energieleveranciers opgenomen in de Herkomstvergelijker?

Ja, alle energieleveranciers op de Vlaamse markt zijn opgenomen in de Herkomstvergelijker. Eén leverancier kan meerdere energiecontracten aanbieden, ook die zitten allemaal mee in de Herkomstvergelijker. Dezelfde energieleverancier kan elektriciteit aanbieden met een totaal verschillende herkomst. Daarom is het belangrijk dat u vergelijkt op het niveau van contracten, niet van leveranciers.