Veelgestelde vragen over groencheck

Wordt er meer groene stroom geproduceerd als ik groene stroom koop?

Doorgaans niet meteen. Maar u draagt wel bij aan het aantal afnemers dat groene stroom vraagt. Zo verhoogt de druk op de leveranciers om groene stroom aan te bieden en dus ook te produceren.

De Groencheck geeft een garantie over de hoeveelheid stroom die effectief afkomstig was uit hernieuwbare energiebronnen, maar geeft geen informatie over het productiepark waarin uw leverancier investeert. Greenpeace geeft bijvoorbeeld een quotering die ook het investeringsprofiel van een leverancier meeneemt. U kan die quotering eventueel naast de Groencheck leggen om uw leverancier te beoordelen.

Welk % groene stroom belooft mijn energieleverancier mij?

Als in het contract met uw leverancier staat dat hij u groene stroom levert, is hij wettelijk verplicht de procedure te volgen die ertoe leidt dat het % in de Groencheck hetzelfde is als het contractueel beloofde % groene stroom.
In de V-test® kan u zien hoeveel groene stroom de leveranciers voor elk van hun contracten beloven. Kijk naar de voorlaatste kolom met de groene of grijze balkjes.
Omdat het beloofde % groene stroom door de tijd kan veranderen is het - als u al een contract afsloot - noodzakelijk naar uw contract te kijken.

Hoe kan mijn energieleverancier bewijzen dat mijn groene elektriciteit wel degelijk afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen?

Elke maand bezorgt uw leverancier ons een lijst met de EAN-codes van alle klanten aan wie hij groene stroom levert, met het percentage groene stroom dat hij levert. De netbeheerders melden ons dan weer het individuele elektriciteitsverbruik van deze klanten.
Op basis van deze verbruiksgegevens berekenen wij hoeveel groene stroomlevering elke leverancier maandelijks moet bewijzen.
Een leverancier bewijst dat hij groene stroom leverde via de zogenaamde garanties van oorsprong die hij aan ons voorlegt.

Hoe doe ik de Groencheck?

Op uw energiefactuur vindt u telkens de unieke EAN-code van uw elektriciteitsmeter.

Deze code bestaat uit 18 cijfers en begint met 5414. Let op dat u niet de EAN-code voor aardgas ingeeft. U voert de EAN-code voor elektriciteit in, met het plussymbool kan u tot tien extra EAN-codes ingeven. Klik vervolgens op 'Controleer uw stroom' en u krijgt per maand het percentage van uw verbruikte energie dat afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. Of nog juister: het percentage verbruikte energie waarvan uw leverancier kan bewijzen dat het afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen.