Veelgestelde vragen over digitale meter en zonnepaneleneigenaars

Ik overweeg de aankoop van een elektrische wagen. Wat kan dit betekenen in combinatie met mijn zonnepanelen?

Een elektrische wagen heeft een impact op de zelfconsumptie . De mate waarin u uw % zelfconsumptie kan verhogen hangt sterk af van het gebruik van de wagen, de grootte van de batterij en van waar en wanneer u uw wagen oplaadt.

Een dag thuiswerk per week, waarbij u uw elektrische wagen overdag oplaadt, kan al veel helpen. Echter, gezien het gebruik voor woon-werk verkeer worden elektrische wagens in veel gevallen ’s avonds of ’s nachts opgeladen, maar op dat moment produceren uw zonnepanelen geen elektriciteit.

Ik heb recht op sociaal tarief en betaalde geen prosumententarief. Wat als er bij mij een digitale meter wordt geplaatst?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is een gunstiger tarief voor personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën. Het sociaal tarief is bij alle energieleveranciers en distributienetbeheerders hetzelfde. De  CREG , de federale energieregulator, legt om de 6 maanden de prijs vast.

Het decreet digitale meters voorziet het volgende:

Zonnepaneleneigenaars hebben de keuze tussen het huidige systeem waarbij er voor hen niks verandert ( prosumententarief ) en een nieuwe regeling die uitgewerkt werd door de VREG. Voor klanten met sociaal tarief, die volgens de federale regelgeving geen prosumententarief betalen, is het interessanter om in het huidige systeem te blijven.

Tijdens de zomermaanden produceren mijn zonnepanelen meer dan ik verbruik, tijdens de wintermaanden heb ik een tekort aan opgewekte elektriciteit. Ben ik in de toekomst het overschot van de zomer kwijt als ik een digitale meter heb?

Nee, conform het decreet (artikel 31) en de tariefmethodologie heeft een  prosument  met een  digitale meter  tot eind 2020 de keuzemogelijkheid: 

  • Digitale meter werkt als een terugdraaiende meter: aanrekening van de nettarieven op basis van het compensatieprincipe met het  prosumententarief ; dit is de standaard als u geen keuze maakt. 
  • Digitale meter werkt niet als een terugdraaiende meter en de nettarieven worden afgerekend op basis van werkelijke afname. Als u vooral verbruikt als de zon schijnt, is dit voordeliger.  

Welk systeem voor u het voordeligst is, berekent u via de simulator digitale meter.  

Aan de energiekost en de heffingen verandert de digitale meter niets. Deze worden in beide systemen gecompenseerd.  

We zijn geen voorstander van het artikel 31. Met dit artikel blijft het terugdraaien van de teller mogelijk voor een periode van 15 jaar. Het artikel gaat in tegen onze onafhankelijkheid en onze exclusieve tariefbevoegdheid. De regeling is bovendien discriminerend op verschillende vlakken. We beslisten daarom om een vernietigingsberoep in te dienen bij het Grondwettelijk Hof tegen dit artikel 31. Finaal zal het aan het Grondwettelijk Hof zijn om zich hier over uit te spreken.

We lichtten in een Advies van 25 maart 2019 ons standpunt toe.

Komt er een vergoeding voor mijn te veel geproduceerde elektriciteit? Vanaf wanneer komt die er?

De Vlaamse regering is momenteel bezig met het uitwerken van een regeling die het mogelijk moet maken dat de  prosument die op basis van werkelijke afname wordt afgerekend een vergoeding krijgt voor zijn op het net geïnjecteerde elektriciteit.

Op dit ogenblik is nog niets beslist over de specifieke modaliteiten.

We zijn ervan overtuigd dat de prosument in de toekomst innovatievere energiecontracten zal kunnen sluiten met zijn elektriciteitsleverancier en een actievere rol in de energiemarkt kan spelen. Als de prosument kiest voor afrekening op basis van werkelijke afname krijgt hij prikkels om gelijktijdigheid van productie en verbruik te verhogen en zal hij bijgevolg meer geneigd zijn om gebruik te maken van nieuwe technologieën en diensten.

Ik heb zonnepanelen of overweeg de aankoop van zonnepanelen. Ik heb nu een tweevoudig uurtarief en overweeg over te schakelen naar een enkelvoudig tarief. Wacht ik beter op de digitale meter of schakel ik alsnog over op een enkelvoudig tarief?

De komst van de digitale meter zorgt ervoor dat deze vraag niet meer eenvoudig kan beantwoord worden. Uw meest voordelige situatie hangt namelijk af van verschillende factoren:

  • U betaalt nettarieven op basis van het prosumententarief of uw werkelijke afname van het distributienet;
  • De opbrengst van uw zonnepanelen is sterk lager, ongeveer gelijk of sterk hoger dan uw jaarlijks verbruik.

Als bij u een digitale meter geplaatst wordt, heeft u de keuze. De digitale meter werkt als een terugdraaiende teller en u betaalt prosumententarief. Of u wordt voor uw nettarieven afgerekend op basis van wat u werkelijk afneemt. Als u ervoor kiest om uw nettarieven op basis van uw werkelijke afname te laten afrekenen, is dit onherroepelijk. Bij de plaatsing van uw digitale meter, kan u ook gratis de keuze tussen een enkelvoudig of tweevoudig (dag/nacht) tarief maken. Nadien kan u deze keuze nog wijzigen. In dat geval zal uw distributienetbeheerder u hiervoor 8,5 euro exclusief btw aanrekenen.

Met onze simulator schatten we in wat voor uw situatie het meest voordelige telsysteem zou zijn. Merk echter op dat het resultaat een inschatting op basis van de huidig geldende tarifaire bepalingen is waaraan geen rechten kunnen ontleend worden, ook niet wat de toekomstige evolutie van de nettarieven betreft.

Ik ben zonnepaneleneigenaar en ik wil mijn terugdraaiende teller behouden. Kan dat?

Nee, de digitale meter wordt verplicht in Vlaanderen. U kan de plaatsing niet weigeren.

In tegenstelling tot een traditionele meter draait de digitale meter niet fysiek terug, maar kan dat wel virtueel.

Conform het decreet (artikel 31) en de tariefmethodologie heeft een prosument met een digitale meter tot eind 2020 de keuzemogelijkheid:

  • Digitale meter werkt als een terugdraaiende meter: aanrekening van de nettarieven op basis van het compensatieprincipe met het prosumententarief ; dit is de standaard als u geen keuze maakt.
  • Digitale meter werkt niet als een terugdraaiende meter en de nettarieven worden afgerekend op basis van werkelijke afname. Als u vooral verbruikt als de zon schijnt, is dit voordeliger. 

Welk systeem voor u het voordeligst is, berekent u via de simulator digitale meter. 

We zijn geen voorstander van het artikel 31. Met dit artikel blijft het terugdraaien van de teller mogelijk voor een periode van 15 jaar. Het artikel gaat in tegen onze onafhankelijkheid en onze exclusieve tariefbevoegdheid. De regeling is bovendien discriminerend op verschillende vlakken. We beslisten daarom om een vernietigingsberoep in te dienen bij het Grondwettelijk Hof tegen dit artikel 31. Het systeem van de terugdraaiende teller wordt momenteel volledig aangevochten. De uitkomst van het arrest is onzeker. Het vernietigingsberoep van de VREG betreft enkel het luik nettarieven, maar er zijn andere partijen die de andere componenten viseren.

We lichtten in een Advies van 25 maart 2019 ons standpunt toe.

Maakt een digitale meter dynamische energieprijzen mogelijk?

In ons elektriciteitsnetwerk volgt de elektriciteitsproductie op ieder ogenblik nauwkeurig de vraag, dat is het basisprincipe van het netwerk. Maar dit wordt steeds moeilijker vol te houden. De capaciteit van onze klassieke productie daalt: energieproducenten sluiten oudere en onrendabele centrales en we bouwen ook de nucleaire productie geleidelijk aan af. Tegelijkertijd installeren we extra productie, meestal in de vorm van wind- en zonne-energie. Maar die laten zich leiden door het weer, en niet door de vraag naar energie. Daardoor ontstaan soms energieoverschotten en stijgt ook de kans op energietekorten, bijvoorbeeld tijdens koude, grijze en windstille winterdagen, wanneer de vraag groot is. Die veranderingen in het productiemodel kunnen we voor een deel oplossen door de logica om te keren: door in de toekomst het energieverbruik af te stemmen op het aanbod.

Gezinnen aanmoedigen om hun energieverbruik te verschuiven, kan bijvoorbeeld door hen financieel aan te moedigen (tariefsturing), en/of door hun toestellen automatisch te besturen (automatische sturing) en de gezinnen te belonen voor de hoeveelheid flexibiliteit die ze bieden.

In dit verband verwijzen we naar de Linear studie. Een voorwaarde voor dit alles is dat deze gezinnen een digitale meter hebben. Pas als er voldoende digitale meters uitgerold zijn, zal het voor leveranciers interessant worden om contracten met flexibele prijzen aan te bieden. Mogelijk zijn er bij een beperkt aantal digitale meters al opportuniteiten voor early adopters.

 

Zal ik nog mijn groenestroomcertificaten krijgen voor mijn zonnepanelen wanneer ik een digitale meter krijg?

Ja, de invoering van de digitale meter heeft geen enkele impact op het steunmechanisme van de groenestroomcertificaten . U zal de vergoeding per geproduceerde kWh verder ontvangen. Hier verandert niets aan.