Veelgestelde vragen over aansluitingen en meters

Kan ik overschakelen van een enkelvoudige meter naar een tweevoudige meter?

Ja, u kan uw netbeheerder vragen om een tweevoudig uurtariefmeter te plaatsen. Die meter maakt een onderscheid tussen dag (normaal tarief) en nacht (verminderd tarief). U moet er dan wel op letten dat u de toestellen die veel energie verbruiken vooral 's nachts laat werken, anders is het tweevoudig tarief niet altijd voordelig.

Let op: de plaatsing van de tweevoudige meter is niet gratis, en sommige leveranciers rekenen ook een hogere abonnementskost aan voor een tweevoudige meter.

Wie is mijn netbeheerder?

Hoe wordt de goede werking van de meter opgevolgd?

De goede werking van de elektriciteitsmeter/aardgasmeter wordt opgevolgd door de netbeheerder. Bij beschadiging van de meter neemt men best zo snel mogelijk contact op met de netbeheerder.

Hoe wordt mijn privacy beschermd met de komst van de digitale wereld?

U blijft als netgebruiker ten allen tijde zelf eigenaar van uw meetgegevens. De Vlaamse regering legt duidelijk vast wie deze gegevens mag gebruiken, bijvoorbeeld om uw energiefactuur op te stellen. Iedereen die uw gegevens wil gebruiken, zal dat alleen kunnen met uw expliciete toestemming en moet zich hoe dan ook houden aan de Vlaamse, Belgische en Europese regelgeving met betrekking tot uw privacy.

Wordt mijn budgetmeter in de toekomst ook een digitale meter?

Ja, de digitale meters maken de (dure) budgetmeters overbodig. Elke digitale meter kan vanop afstand in budgetermetermodus gezet worden, ook daar hoeft de netbeheerder dus niet langer ter plekke voor te komen. Bovendien geeft de digitale meter een nog beter inzicht in het energieverbruik, wat kwetsbare energieconsumenten nog beter dan nu toelaat om hun verbruik in de gaten te houden en de kosten te drukken.

Kan ik een digitale meter weigeren, zoals dat in Nederland het geval is?

Nee, de digitale meter wordt verplicht in Vlaanderen. U kan de plaatsing niet weigeren. In Nederland bestaat die mogelijkheid inderdaad wel, maar daar werken ze met andere digitale meters die ouder zijn. Gezinnen en bedrijven mogen die weigeren, en mogen kiezen voor een op afstand uitleesbaar exemplaar. De digitale meters in Vlaanderen zijn nieuwer en zijn sowieso allemaal vanop afstand uitleesbaar.

Ben ik voordeliger af met een budgetmeter dan met een gewone meter?

Opgelet, dat is zeker niet altijd het geval. U kan in aanmerking komen voor het sociale maximumtarief voor aardgas en elektriciteit, en dat is een begrensd tarief. Maar als u geen recht hebt op die sociale maximumprijs betaalt u een vastgelegde prijs. Aangezien die prijs een gemiddelde is van de prijzen van de commerciële leveranciers is het zeker niét het meest voordelige tarief. Als u geen schulden meer hebt bij uw netbeheerder hebt u er alle baat bij om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar het meest voordelige energiecontract. Dat kan u vinden door de V-test® te doen, onze online prijsvergelijking.

Vallen elektriciteit en gas uit als mijn budgetmeter op nul staat?

De budgetmeter voor elektriciteit zal altijd 10 ampère aan elektriciteit leveren, ook als er geen geld meer op uw budgetmeterkaart staat. Maar het verbruik van die 10 ampère is niet gratis, het wordt afgehouden van de volgende oplaadbeurt van uw budgetmeterkaart.
Voor aardgas is zo’n minimumlevering niet mogelijk, maar tijdens de winterperiode kan u wel in aanmerking komen voor financiële steun van de Vlaamse overheid om uw aardgasmeter op te laden.

Hoe werkt een budgetmeter precies?

Wanneer uw netbeheerder de budgetmeter komt plaatsen, krijgt u ook een budgetmeterkaart. Die moet u voor een bepaald bedrag opladen aan een oplaadpunt. U kan dan elektriciteit of gas verbruiken tot het bedrag op uw kaart opgebruikt is. Op de budgetmeter kan u volgen hoeveel u al verbruikt hebt. De meter geeft ook een signaal wanneer uw krediet bijna opgebruikt is, zodat u tijdig kunt herladen.

Hoeveel betaal ik voor de energie die ik verbruikte terwijl de meter defect was?

De netbeheerder moet na de herstelling of vervanging van de meter de meterstand schatten. Hij zal dit doen op basis van onder andere uw verbruik van de voorgaande jaren. U kan de geschatte meterstand enkel betwisten als de schatting niet op de juiste manier uitgevoerd werd.

Meer informatie vindt u in de Meetcode, Afdeling V.3.6 van de Technische Reglementen Distributie Elektriciteit en Aardgas.

Wat moet ik doen als mijn elektriciteitsmeter defect is?

Eerst en vooral moet u controleren of het probleem bij uw meter of bij uw binneninstallatie ligt. Infrax heeft een filmpje gemaakt met de verschillende stappen om dat snel en eenvoudig na te gaan: https://www.infrax.be/nl/Meer-info-over/storingen/storing-elektriciteit

Als u denkt dat uw meter defect is, kan uw netbeheerder de meetinstallatie testen. Als hij een fout vaststelt, moet hij de meter binnen 10 werkdagen ijken, herstellen of vervangen. Blijkt alles in orde, en situeert het probleem zich ergens bij uw huisinstallatie, dan mag de netbeheerder u de kosten aanrekenen voor het testprogramma.

De netbeheerder krijgt na uw verwittiging zeven dagen de tijd om de storing te verhelpen (tenzij bij uitzonderlijk grote aansluitingen, met een vermogen van meer dan 100 kVA ).