Energieverbruik

Hoeveel energie een gezin precies verbruikt, zal afhangen van veel verschillende factoren:

 • hoe groot is uw woning?
 • hoe goed is ze geïsoleerd?
 • hoeveel mensen wonen er?
 • hebt u zonnepanelen?
 • verwarmt u uw woning op aardgas of elektriciteit?
 • welke toestellen werken op elektriciteit en welke op aardgas? (bv. elektrisch fornuis of gasfornuis?)
 • kennen we een strenge of een zachte winter?
 • hebt u een warmtepomp ?

Elektriciteitsverbruik

In 2017 verbruikte een gemiddeld Vlaams gezin 3.305 kWh elektriciteit. Maar dit gemiddelde geeft een vertekend beeld, omdat het cijfer fors naar omlaag wordt gehaald door gezinnen met zonnepanelen. Die gezinnen nemen immers veel minder elektriciteit af van het net, omdat ze ook gebruik maken van de stroom die hun zonnepanelen opwekken.

Aardgasverbruik

In 2017 verbruikte een gemiddeld Vlaams gezin op jaarbasis 13.851 kWh aardgas. Maar in dit gemiddelde zitten zowel de huishoudens die met aardgas verwarmen als de huishoudens die niét met aardgas verwarmen, en dus een verbruik hebben dat al snel tien keer lager ligt.

Energie besparen

Er bestaan veel verschillende manieren om te besparen op energie en om uw energieverbruik terug te dringen. Dat gaat van heel kleine ingrepen en kleine veranderingen in uw dagelijkse gewoonten (de verwarming één graadje lager draaien en een warme trui aantrekken, uw televisietoestel helemaal uitschakelen,…) tot het vervangen van enkel glas of het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp .

Met de energiewinstcalculator die het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap ( VEKA ) ontwikkelde, kan u precies nagaan welke besparing elke maatregel oplevert. De website van het VEKA geeft ook een overzicht van de premies en subsidies waar u mogelijk recht op heeft om het kostenplaatje van energiebesparende ingrepen te drukken.

Milieugevolgen van uw verbruik

Sinds de wetswijziging van 17 augustus 2019 van Artikel 7.4.1 in het Energiedecreet is de VREG bevoegd om informatie beschikbaar te stellen over de milieugevolgen van de elektriciteitsproductie met verschillende energiebronnen, ten minste voor wat betreft CO2-emissies en radioactief afval.  

De VREG koos ervoor om de emissiewaarden die jaarlijks door AIB (= Association of Issuing Bodies) berekend worden in het kader van de Belgische Residuele Mix berekening als standaard te gebruiken. AIB is een internationale organisatie die een gestandaardiseerd systeem heeft opgezet voor het toekennen van garanties van oorsprong, waar de VREG ook lid van is. Voor geleverde elektriciteit waarvan de herkomst niet gestaafd werd met garanties van oorsprong wordt de herkomst bepaald door de Residuele Mix van AIB. In deze Residuele Mix berekening geeft AIB ook weer wat de gevolgen zijn voor het milieu van het gebruik van deze niet-hernieuwbare energiebronnen.  

Voor 2020 waren deze emissiewaarden het volgende:  

Energiebron

CO2-emissies (gCO2/kWh) 

Radioactief afval (mg/kWh) 

Hernieuwbare energiebronnen 0 0
Nucleaire centrales 0 1,20
Fossiele brandstoffen 204,78 0


Voorbeeld:  

Als uw elektriciteitscontract voor 5% uit hernieuwbare elektriciteitsbronnen, voor 40% uit fossiele brandstoffen en voor 55% uit nucleaire energie afkomstig is en uw verbruik in 2020 3.100 kWh was, dan zag uw uitstoot er in 2020 als volgt uit:  

CO2-emissie

 • Aandeel fossiele brandstoffen = 3.100 kWh * 0,40 = 1.240 kWh 
 • CO2-uitstoot per kWh = 204,78 gCO2/kWh 
 • Totale uitstoot: 1.240 kWh * 204,78 gCO2/ kWh =  253.927,2 g CO2 

Radioactief afval:  

 • Aandeel nucleaire energie = 3.100 kWh * 0,55 =1.705 kWh 
 • Radio-actief afval per kWh = 1,20 mg/KWh 
 • Totale uitstoot: 1.705 kWh * 1,20 mg/KWh = 2.046 mg radioactief afval