Energiecontract

Elke verbruiker (alleenstaande, gezin, zelfstandige, bedrijf, overheidsinstelling, …) moet een contract voor elektriciteit en aardgas afsluiten met een energieleverancier. Energie verbruiken zonder contract is verboden.
Dat hangt af van wat u belangrijk vindt. U kan kiezen op basis van de prijs of de dienstverlening, u kan kiezen voor groene of grijze stroom, maar u kan de duurtijd ook belangrijk vinden.
Er bestaan verschillende soorten energiecontracten (op privénaam, op naam van een bedrijf, een gemengd contract, een leegstandscontract).
De rechten en plichten van een energieverbruiker ten opzichte van zijn leverancier staan omschreven in het energiecontract dat u afsluit.
U kan een energiecontract afsluiten via de telefoon, tijdens een bezoek van een verkoper, in een verkooppunt of via de website van de leverancier.
U moet een energiecontract maar in een beperkt aantal gevallen stopzetten.
Energiecontracten kunnen worden gesloten voor bepaalde of onbepaalde duur. In geval van een contract van onbepaalde duur zijn regels over de verlenging van het leveringscontract niet noodzakelijk. Bij contracten van bepaalde duur zijn regels over de verlenging van het contract na afloop van de looptijd van het contract wel noodzakelijk.
Veranderen van leverancier of contract is heel eenvoudig. Voor gezinnen, zelfstandigen en KMO’s met een maximaal elektriciteitsverbruik van 50 MWh en een maximaal aardgasverbruik van 100 MWh is veranderen ook gratis.
Als wettelijke erfgenaam moet u bij het overlijden van uw ouder de meterstanden doorgeven zodat de energieleverancier een slotfactuur kan opmaken. Als u na een scheiding verhuist en het energiecontract staat op uw naam moet u de meterstanden doorgeven zodat de energieleverancier een slotfactuur kan opmaken.
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700