Fluvius beëindigt toegang van ENERGIE2030/AECO tot het aardgasnet

Fluvius beëindigt op 18 maart 2022 de toegang van ENERGIE2030/AECO tot het aardgasdistributienet. ENERGIE2030/AECO kon niet meer voldoen aan zijn contractuele verplichtingen tegenover Fluvius. ENERGIE2030/AECO kan daardoor vanaf 18 maart 2022 geen aardgas meer leveren aan zijn klanten in Vlaanderen.

Bent u klant bij ENERGIE2030/AECO? Wat betekent dat dan voor u?

 • U valt niet zonder aardgas.
 • Voor elektriciteit verandert er niks. U blijft klant.
 • Bij de beëindiging van de toegang tot het aardgasdistributienet treedt Fluvius tijdelijk op als noodleverancier.
 • Vermijd de hoge prijzen van noodleverancier Fluvius. Teken vóór 18 april 2022 een contract bij een andere aardgasleverancierDoe de V-test!

Vragen over facturen aan ENERGIE2030/AECO?
Neem dan contact op met ENERGIE2030/AECO.

Vragen over meterstanden en de prijzen van de noodleverancier Fluvius?
Fluvius stuurt alle aardgasklanten van ENERGIE2030/AECO een e-mail of brief in één van de volgende dagen. Daarin staat ook een telefoonnummer waarop u Fluvius kan bereiken.

Veelgestelde vragen

Wat is er gebeurd?

1. Fluvius beëindigt de toegang van ENERGIE2030/AECO tot het aardgasdistributienet op 18 maart 2022. Wat betekent dat voor mij als klant?

U valt niet meteen zonder aardgas.

Kan een leverancier geen aardgas meer leveren omdat hem de toegang tot het net wordt ontzegd? Dan treedt Fluvius onmiddellijk op als noodleverancier. Dat is zo bepaald in de Vlaamse wetgeving. Fluvius neemt de levering van aardgas over op 18 maart.

Fluvius treedt enkel tijdelijk op als noodleverancier. U moet dus een nieuw contract afsluiten met een andere aardgasleverancier. Dat doet u best vóór 18 april 2022.

Sluit u geen nieuw contract af met een andere leverancier? Dan kan u op termijn zonder aardgas vallen. Fluvius treedt maximaal 60 dagen op als noodleverancier voor niet-huishoudelijke afnemers. Voor huishoudelijke afnemers is dat maximaal 1 jaar. Dat is zo bepaald in de Vlaamse wetgeving. De Vlaamse regering kan die maximale periode ook beperken.

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Wat moet ik als klant van ENERGIE2030/AECO nu doen?’

2. Waarom beëindigde Fluvius de toegang van ENERGIE2030/AECO tot het aardgasdistributienet?

ENERGIE2030/AECO kon niet meer voldoen aan zijn contractuele verplichtingen tegenover Fluvius.

3. Wat gebeurt er met elektriciteit?

Voor elektriciteit verandert er niks. U blijft gewoon klant bij ENERGIE2030/AECO.

4. Wat moet ik als klant van ENERGIE2030/AECO nu doen?

U moet een nieuw contract afsluiten met een andere aardgasleverancier. Dat doet u best vóór 18 april 2022.

Doe daarom de V-test®. De V-test® vergelijkt objectief alle huidige aangeboden contracten voor elektriciteit en aardgas van alle energieleveranciers op de Vlaamse markt. Op basis van uw jaarlijks verbruik kan u snel en eenvoudig berekenen hoeveel u het komende jaar zou betalen als u vandaag een energiecontract afsluit. Vermeld aan uw nieuwe leverancier altijd duidelijk welk specifiek contract u wil. U vindt de contractnaam in de tweede kolom van de resultatentabel van de V-test®.

Laat uw nieuwe aardgasleverancier weten dat u klant was van ENERGIE2030/AECO en snel wil overstappen. Sluit u vóór 18 april 2022 een nieuw contract af? Dan kan u aan uw nieuwe aardgasleverancier vragen om al vanaf 19 maart klant bij hem te worden. Gaat uw nieuwe leverancier daarmee akkoord, dan kan dat met terugwerkende kracht. Geef in dat geval wel de juiste wisseldatum (19/03/2022) en wisselmeterstand (uw meterstand op 19/03/2022) mee aan uw nieuwe aardgasleverancier. U ontvangt dan geen factuur van Fluvius, enkel van uw nieuwe aardgasleverancier.

Facturatie Fluvius

5. Welke energieprijs betaal ik bij Fluvius in zijn rol als noodleverancier?

De prijs die u betaalt voor het aardgas dat Fluvius u levert in zijn rol als noodleverancier vindt u terug op de website van Fluvius en in de V-test®. Die prijs is vastgelegd door Fluvius. Er is geen gereguleerde prijs of prijsformule voor noodlevering. De regulering van de energieprijzen is een federale bevoegdheid.

Hebt u recht op het sociaal tarief? Dan krijgt u ook het sociaal tarief bij Fluvius in zijn rol als noodleverancier en bij uw nieuwe leverancier. Let wel: de FOD Economie moet eerst opnieuw bevestigen dat u recht hebt op het sociaal tarief. Die bevestiging kan tot drie maanden duren. Fluvius en/of uw nieuwe leverancier kunnen het sociaal tarief pas nadien toepassen. Hebt u ondertussen al een factuur van hen ontvangen? Dan vergoeden zij nadien wat u te veel betaalde. Fluvius doet al het mogelijke om u meteen correct te factureren. Daardoor krijgt u uw factuur van Fluvius mogelijk met enige vertraging.

6. Naar welke leverancier stap ik best over voor mijn aardgas?

Wil u weten welk aardgascontract voor u de beste keuze is? Dan raden wij aan om de V-test® te doen.

De V-test® vergelijkt objectief alle actueel aangeboden contracten voor elektriciteit en aardgas van alle energieleveranciers op de Vlaamse markt. Op basis van uw jaarlijks verbruik berekent u snel en eenvoudig hoeveel u het komende jaar zou betalen als u vandaag een energiecontract afsluit. Vermeld aan uw nieuwe leverancier altijd duidelijk welk specifiek contract u wil. U vindt de contractnaam in de tweede kolom van de resultatentabel van de V-test®.

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Zijn er nog andere energieleveranciers die in slechte papieren zitten?’

7. Hoe bepaalt Fluvius het bedrag van mijn factuur voor noodlevering?

Bent u een huishoudelijke afnemer ? Dan stuurt Fluvius u voorschotfacturen. Die worden berekend op basis van een geschat energieverbruik. Bent u overgestapt naar een nieuwe energieleverancier? Dan krijgt u nog een slotfactuur van Fluvius.

Bent u een niet-huishoudelijke afnemer? Dan stuurt Fluvius u geen voorschotfacturen. Omdat Fluvius in zijn rol als noodleverancier maar heel tijdelijk (maximaal 60 dagen) aan u levert, stuurt Fluvius u enkel een slotfactuur. 

Betaalde u voorschotten aan ENERGIE2030/AECO? Dan worden die op de factuur van Fluvius niet in mindering gebracht.

Sluit u vóór 18 april 2022 een nieuw aardgascontract af? Dan kan u aan uw nieuwe leverancier vragen om al vanaf 19 maart 2022 klant bij hem te worden. Gaat uw nieuwe leverancier daarmee akkoord, dan kan dat met terugwerkende kracht. Geef in dat geval wel de juiste wisseldatum (19/03/2022) en wisselmeterstand (uw meterstand op 19/03/2022) mee aan uw nieuwe leverancier. U ontvangt dan geen factuur van Fluvius, enkel van uw nieuwe leverancier.

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Ik heb een tegoed van ENERGIE2030/AECO. Krijg ik dat nog terug?’

8. Welke meterstand gebruikt Fluvius voor mijn slotfactuur?

Hebt u een digitale meter ? Dan leest Fluvius uw meterstand op afstand uit op 18 maart 2022.  

Hebt u een klassieke meter? Dan schat Fluvius uw meterstand op 18 maart 2022 op basis van uw verbruik van de vorige periode. U kan het geschatte energieverbruik door Fluvius niet betwisten. Geeft u binnen een redelijke termijn de werkelijke wisselmeterstand (uw meterstand op 18/03/2022) door aan Fluvius? En valt die binnen bepaalde grenzen? Dan kan de geschatte meterstand aangepast worden.

Sluit u een nieuw aardgascontract af met een andere energieleverancier? Geef dan de wisseldatum en wisselmeterstand mee aan uw nieuwe leverancier. Hij bezorgt die op zijn beurt aan Fluvius.

Sluit u vóór 18 april 2022 een nieuw contract af? Dan kan u aan uw nieuwe leverancier vragen om al vanaf 19 maart 2022 klant bij hem te worden. Gaat uw nieuwe leverancier daarmee akkoord, dan kan dat met terugwerkende kracht. Geef in dat geval wel de juiste wisseldatum (19/03/2022) en wisselmeterstand (uw meterstand op 19/03/2022) mee aan uw nieuwe leverancier. U ontvangt dan geen factuur van Fluvius, enkel van uw nieuwe leverancier.

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Wat moet ik als klant van ENERGIE2030/AECO nu doen?’

Facturatie ENERGIE2030/AECO (en domiciliëring)

9. Zal ik als klant van ENERGIE2030/AECO een slotfactuur ontvangen?

Ja. ENERGIE2030/AECO is verplicht om een slotfactuur op te maken voor uw verbruik sinds de vorige afrekening tot 18 maart 2022.

Hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met ENERGIE2030/AECO.

10. Moet ik mijn facturen van ENERGIE2030/AECO nog betalen?

U moet altijd betalen voor de energie die u verbruikt.

Hebt u nog openstaande facturen van ENERGIE2030/AECO of krijgt u een slotfactuur? Betaalt u die niet, dan kan ENERGIE2030/AECO een betaling eisen. Voor het niet of laattijdig betalen van facturen kan ENERGIE2030/AECO bijkomende kosten aanrekenen.

Hebt u vragen over uw factuur? Of wil u uw factuur betwisten? Neem dan contact op met ENERGIE2030/AECO.

Lees ook het antwoord op de vraag ‘Zal ik als klant van ENERGIE2030/AECO een slotfactuur ontvangen?’

11. Ik sloot in de voorbije weken een contract af met ENERGIE2030/AECO. De startdatum van dat contract ligt na 18 maart 2022. Wat moet ik doen?

Fluvius annuleert de aangevraagde overstap naar ENERGIE2030/AECO in zijn systemen. Dat wil zeggen dat u zonder verdere actie bij uw oude leverancier blijft.

U kan uiteraard een keuze maken voor een nieuwe leverancier.

Doe daarvoor de V-test®. De V-test® vergelijkt objectief alle huidige aangeboden contracten voor elektriciteit en aardgas van alle energieleveranciers op de Vlaamse markt. Op basis van uw jaarlijks verbruik kan u snel en eenvoudig berekenen hoeveel u het komende jaar zou betalen als u vandaag een energiecontract afsluit. Vermeld aan uw nieuwe leverancier altijd duidelijk welk specifiek contract u wil. U vindt de contractnaam in de tweede kolom van de resultatentabel van de V-test®.

Houd bij een overstap wel rekening met de contractuele afspraken met uw oude leverancier.

12. Ik ben klant van ENERGIE2030/AECO maar sloot al vóór 18 maart 2022 een contract af met een nieuwe leverancier. Wat moet ik doen?

Fluvius annuleert de aangevraagde overstap in zijn systemen.

Fluvius zal uw nieuwe leverancier vragen om de overstap opnieuw te bevestigen. U moet daarvoor zelf geen actie ondernemen.

Sociaal tarief

13. Ik heb recht op het sociaal tarief. Moet ik dan wel een contract afsluiten met een nieuwe leverancier?

Ja, ook u moet een aardgascontract afsluiten met een nieuwe leverancier.

Sluit u vóór 18 april 2022 een nieuw contract af? Dan kan u aan uw nieuwe leverancier vragen om al vanaf 19 maart 2022 klant bij hem te worden. Gaat uw nieuwe leverancier daarmee akkoord, dan kan dat met terugwerkende kracht. Geef in dat geval wel de juiste wisseldatum (19/03/2022) en wisselmeterstand (uw meterstand op 19/03/2022) mee aan uw nieuwe leverancier. U ontvangt dan geen factuur van Fluvius, enkel van uw nieuwe leverancier.

U krijgt het sociaal tarief bij Fluvius in zijn rol als noodleverancier en bij uw nieuwe leverancier. Let op: de FOD Economie moet eerst opnieuw bevestigen dat u recht hebt op het sociaal tarief. Die bevestiging kan tot drie maanden duren. Fluvius en/of uw nieuwe leverancier kunnen het sociaal tarief pas nadien toepassen. Hebt u ondertussen al een factuur van hen ontvangen? Dan vergoeden zij nadien wat u te veel betaalde. Fluvius doet al het mogelijke om u meteen correct te factureren. Daardoor krijgt u uw factuur van Fluvius mogelijk met enige vertraging.

Werd u klant bij uw nieuwe leverancier vanaf 19 maart 2022? Dan moet de bevestiging door de FOD Economie maar één keer gebeuren, aan uw nieuwe leverancier. 

Algemene info energieprijzen

14. Waarom zijn de energieprijzen zo sterk gestegen? Is dat enkel in Vlaanderen het geval?

De laatste maanden zien we op de groothandelsmarkten een sterke stijging van de prijzen voor elektriciteit en aardgas. Die stijging is de laatste weken alleen nog maar sterker geworden. De hogere prijzen zijn er niet enkel in België en Vlaanderen, maar in heel Europa.

Sinds de start van het conflict in Oekraïne zien we dat de aardgasprijzen heel sterk schommelen én nog meer gestegen zijn dan ervoor. U kan de prijstendensen op de groothandelsmarkten opvolgen op onze website: evolutie indexatieparameters op basis van groothandelsprijzen.

Er zijn verschillende oorzaken voor de huidige stijging van de aardgasprijzen:

 • de geopolitieke situatie in Oekraïne;
 • een grote vraag naar aardgas vanuit China;
 • de toename van de economische activiteit na COVID-19;
 • de lager dan normale opslagniveaus van aardgas in Europa.

Op de elektriciteitsmarkt verklaren vooral de prijsstijgingen van aardgas, steenkool en CO2 de verhoging van de prijzen.

15. Welke impact hebben de zeer hoge energieprijzen op gezinnen en bedrijven?

Energieleveranciers rekenen de hogere prijzen op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas door aan hun klanten.

Hebt u een variabel contract? Dan schommelt de prijs mee met de stijgingen en dalingen van de markt. Bij sommige contracten wijzigt de prijs per kwartaal, bij andere contracten gebeurt dat elke maand. De sterke prijsstijgingen hebben dus vrijwel meteen een impact op uw factuur. Mogelijk heeft uw leverancier al voorgesteld om uw voorschotbedrag te verhogen. Kiest u ervoor om dat niet te doen? Dan zal uw jaarafrekening een stuk hoger zijn dan gewoonlijk.

Hebt u een vast contract met een prijs die lager is dan de huidige hoge prijzen en dat contract loopt nog niet af? Dan is er voorlopig geen impact op uw factuur.

Sluit u een nieuw energiecontract af of wordt uw huidig contract verlengd? De prijs van uw nieuw of verlengd contract is een stuk hoger dan wat u gewoon was.

U kan de impact van de huidige prijsstijgingen opvolgen op onze website: evolutie gemiddelde elektriciteitsfactuur, evolutie gemiddelde gasfactuur. Voor aardgas is de geschatte jaarprijs voor een gemiddeld gezin in januari 3.656 €, voor elektriciteit 1.704 €.

De hogere facturen leiden mogelijk tot meer betalingsproblemen bij gezinnen en bedrijven. De federale en Vlaamse regering nemen wel een aantal maatregelen die de energiefactuur moeten verlichten.

16. Waarom zijn de hoge energieprijzen ook een uitdaging voor de energieleveranciers?

De hoge energieprijzen kunnen de kaspositie van een energieleverancier verslechteren. De kaspositie is de verhouding tussen zijn uitgaven en inkomsten.

Hoe komt dat?

 • Een leverancier levert u energie. Voor contracten met een vaste prijs koopt hij die energie grotendeels aan op de langetermijnmarkt. Dat doet hij op het moment dat u een contract afsluit. De prijs die op dat moment op de langetermijnmarkt geldt, bepaalt mee de prijs van uw contract. Een energieleverancier moet op elk moment de energievraag van zijn klanten kunnen beantwoorden. Daarom gebeurt het dat de leverancier energie moet aankopen op de kortetermijnmarkt. Dat doet hij momenteel aan heel hoge prijzen. Dat kan een negatieve invloed op zijn kaspositie geven. Zeker wanneer hij veel energie moet aankopen op die kortetermijnmarkt:  bijvoorbeeld omdat het heel koud is en zijn klanten meer dan gewoonlijk verbruiken.
 • Het merendeel van de huishoudelijke afnemers en kmo’s heeft een vast elektriciteits- en/of aardgascontract. De prijs verandert niet tijdens de looptijd van het contract. Maar de prijzen op de groothandelsmarken nemen wel sterk toe.
 • Huishoudelijke afnemers en kmo’s kunnen hun contract op elk moment opzeggen. Dat doen ze bijvoorbeeld wanneer de groothandelsprijzen dalen en er goedkopere contracten worden aangeboden. Ze moeten enkel rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand. Leveranciers kunnen dat niet. Zij kunnen een contract niet zomaar beëindigen wanneer de groothandelsprijzen stijgen.
 • De elektriciteits- en aardgasfactuur van sommige gezinnen en bedrijven is in de voorbije maanden meer dan verdubbeld. Het gaat dan over klanten met een variabel contract. Bij die klanten schommelt de prijs mee met de stijgingen en dalingen van de markt. Voor klanten met een vast contract wordt de prijsstijging pas voelbaar wanneer ze een nieuw contract afsluiten. De hogere facturen leiden mogelijk tot meer betalingsproblemen. Dat hogere risico op wanbetaling heeft een impact op de leverancier.
 • Momenteel hebben ongeveer 15% van de Vlaamse gezinnen recht op het sociaal tarief. Leveranciers leveren energie aan die klanten aan het lage sociaal tarief. Ze krijgen het verschil met de gebruikelijke marktprijs voor een deel van die klanten pas ruime tijd later terug van de overheid.  Die prefinanciering door de leverancier zorgt voor extra druk op zijn kaspositie.

Daarom ondernemen sommige leveranciers bepaalde acties, zoals:

 • Ze raden hun klanten aan om het voorschotbedrag te verhogen. Zo willen ze mogelijke betalingsproblemen door een hoge jaarafrekening vermijden. Ze kunnen de hogere prijzen op die manier ook sneller doorrekenen. Dat komt hun kaspositie ten goede. De regelgeving over voorschotbedragen is een federale bevoegdheid.
 • Ze bieden tijdelijk enkel variabele contracten aan.

Leveranciers doen dat om deze moeilijke periode zo goed als mogelijk door te komen.

17. Zijn er nog andere energieleveranciers die in slechte papieren zitten?

De huidige marktomstandigheden zijn een uitdaging voor alle energieleveranciers. Vooral de ongezien hoge gasprijzen zijn een reden tot bezorgdheid. Zeker met de winter in het vooruitzicht.

Wij volgen alle energieleveranciers in Vlaanderen op. Sinds september 2021 houden we constant de vinger aan de pols. Ook wisselen we informatie uit met de andere Belgische energieregulatoren. Maar met 100% zekerheid uitsluiten dat nog andere leveranciers in problemen komen, kunnen wij niet.

Wij kunnen niet ingaan op de specifieke situatie van een energieleverancier. Heeft een leverancier het financieel moeilijk? Dan kunnen wij klanten daar niet op voorhand van op de hoogte brengen. Dat zou alle mogelijke oplossingen teniet doen en de overlevingskansen van de onderneming verkleinen.

Gebeurt er ook iets met uw leverancier? Dan valt u in elk geval nooit meteen zonder elektriciteit of aardgas!

We hebben in Vlaanderen een concurrentiële energiemarkt met heel wat verschillende leveranciers. Die concurrentie zorgt voor druk op de prijzen en een ruime keuze voor de klant. Dat biedt op termijn de beste garantie voor een betaalbare energiefactuur voor iedereen. Het is onze bezorgdheid dat die goede omstandigheden er ook na deze moeilijke periode nog zullen zijn.

18. Welke rol neemt de VREG op in deze situatie?

Wij zien toe op de goede werking van de markt: op korte termijn, maar ook op lange termijn. Vanuit die rol informeren wij u en moedigen u aan om bewust een energieleverancier te kiezen. Onze V-test® is daarvoor een handig hulpmiddel. Wij volgen de energieleveranciers in Vlaanderen op. Wij monitoren het aanbod en de activiteit op de markt en publiceren deze informatie op onze website.

In de huidige situatie willen wij u als klant van ENERGIE2030/AECO zo goed mogelijk informeren. Dat doen we met deze veelgestelde vragen en de V-test®. Tegelijk blijven wij alle andere leveranciers in Vlaanderen opvolgen en overleggen daarover met de andere Belgische energieregulatoren.

Wat doen wij niet?

 • De noodleverancier aanstellen en bepalen hoe lang die aan klanten mag leveren. Dat bepaalt de Vlaamse wetgeving en de Vlaamse Regering.
 • De prijzen voor noodlevering bepalen. Dat doet Fluvius. U vindt de huidige prijzen noodlevering op de website van Fluvius en in de V-test®. Er is geen gereguleerde prijs of prijsformule voor noodlevering. De regulering van de energieprijzen is een federale bevoegdheid.  

Andere vraag

19. Hebt u een andere vraag?

 • Hebt u een vraag over de prijzen noodlevering die u bij Fluvius betaalt?

  Raadpleeg eerst de website van Fluvius. Vindt u niet wat u zoekt? Neem contact op met Fluvius: contactpagina van Fluvius.

  Fluvius stuurt alle aardgasklanten van ENERGIE2030/AECO een e-mail of brief. Daarin staat ook een telefoonnummer waarop je Fluvius kan bereiken.
   
 • Hebt u een vraag over uw meterstanden of uw factuur van Fluvius in zijn rol als noodleverancier?

  Raadpleeg eerst de website van Fluvius. Vindt u niet wat u zoekt? Neem contact op met Fluvius: contactpagina van Fluvius.

  Fluvius stuurt alle klanten van ENERGIE2030/AECO een e-mail of brief. Daarin staat ook een telefoonnummer waarop je Fluvius kan bereiken.
   
 • Hebt u een vraag over uw facturen van ENERGIE2030/AECO (voorschot, jaarafrekening of slotfactuur) of al betaalde voorschotten? 

  Neem contact op met ENERGIE2030/AECO.
   
 • Hebt u een vraag over de V-test®?

  Bekijk eerst de veelgestelde vragen op onze website. Vindt u niet wat u zoekt? Voor vragen over de V-test kan u terecht bij een energiehuis in uw buurt. U kan ook bellen naar 1700.
   
 • Hebt u een vraag over een specifiek contract in de V-test®?

  Neem contact op met de energieleverancier die het contract aanbiedt.