Energie vervoeren - Elia en Fluxys

  • Transmissie van elektriciteit

Elektriciteitscentrales wekken stroom op en sturen deze naar het transmissienet (met een spanning van meer dan 70 kilovolt). Daarna gaat de elektriciteit naar een distributienet of naar het buitenland.

In België beschikt Elia over een wettelijk monopolie op het transmissienet. Elia is verantwoordelijk voor:

  1. het transport van elektriciteit naar individuele grote verbruikers of de distributienetten in België;
  2. de overbrenging van energie tussen buurlanden via het Belgische net;
  3. de opvolging van de goede werking en het beheer van het evenwicht tussen verbruik en productie.

www.elia.be

  • Invoer van aardgas

Aardgas wordt vanaf de boortoren of behandelingsfabriek vervoerd via pijpleidingen of methaantankers. Om het gas te transporteren met een tanker, moet het eerst vloeibaar worden gemaakt onder atmosferische druk. België slaat het aardgas op in grote reservoirs in o.a. Zeebrugge.

Fluxys regelt het vervoer en is verantwoordelijk voor:

  1. het transport van de voedingspunten en de opslagruimtes naar grote afnemers of distributienetten via het Belgische vervoernet;
  2. systeemdiensten, zoals flexibiliteit op het net en aanverwante diensten voor transit en opslag van gas, LNG-operaties en odoriseren van gas.

Daarna wordt het aardgas via de netten verspreid tot bij de eindafnemers.

www.fluxys.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700