Energie verdelen - de netbeheerder

Het beheer van de distributienetten is in België en Vlaanderen in handen van opdrachthoudende verenigingen (de vroegere intercommunales) waarin verschillende gemeenten samenwerken, al dan niet met een privé-partner. Zij zijn verplicht hun net voor iedereen open te stellen aan dezelfde voorwaarden.

Enkele voorbeelden van distributienetbeheerders zijn: Imea, Infrax West, Iveka, Imewo en Sibelgas.

Deze netbeheerders beheren, bouwen en onderhouden het distributienet voor elektriciteit en/of voor aardgas op het grondgebied waarvoor zij aangewezen zijn en vervoeren op vraag van de leverancier de energie tot bij de afnemer.

Wie uw netbeheerder is, hangt af van uw woonplaats of de plaats van uw onderneming.

Een netbeheerder heeft verschillende taken:

  1. nieuwe aansluitingen uitvoeren en bestaande aansluitingen aanpassen
  2. elektriciteits- en aardgasmeters plaatsen
  3. meterstanden opnemen
  4. zijn distributienet ter beschikking stellen aan alle leveranciers die elektriciteit en/of aardgas willen vervoeren
  5. zorgen voor een efficiënt, veilig en betrouwbaar distributienet
  6. budgetmeters plaatsen bij klanten die moeilijkheden hebben om de energierekening te betalen
  7. Rationeel Energiegebruik aanmoedigen
  8. openbare verlichting voorzien en onderhouden
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700