Energie opwekken - de producent

  • Van stoom naar stroom

Een ‘klassieke’ elektriciteitscentrale gebruikt olie, aardgas, steenkool of uranium om water te verhitten tot stoom. Die hete stoom wordt via één of meerdere generators naar een turbine gestuurd en zo wordt mechanische energie omgezet in elektriciteit. Deze stroom noemen we “grijze” stroom omdat hij wordt geproduceerd met fossiele, niet-hernieuwbare brandstoffen. Daarnaast is er ook “groene” stroom die wordt opgewekt met behulp van hernieuwbare energiebronnen (zon, wind, biomassa, afval, … ).

Engie Electrabel en EDF-Luminus nemen het grootste deel van de elektriciteitsproductie in Vlaanderen voor hun rekening. Enkele nieuwe spelers zijn sinds de vrijmaking ook elektriciteitsproducent geworden. De belangrijkste zijn eni en EON. Daarnaast zijn er nog de zelfopwekkers (grote bedrijven die zelf hun elektriciteit produceren) en de groenestroom- en WKK-producenten.

  • Aardgas

België en Vlaanderen beschikken niet over aardgasreserves. Alle aardgas wordt ingevoerd. Aardgas is een fossiele brandstof die ontstaat uit de resten van prehistorische vennen en wouden in de grond. Speciale boortorens halen het aardgas van kilometers diep op. 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700