Energie leveren - de energieleverancier

Energieleveranciers kopen energie bij producenten of produceren ze zelf. Ze verkopen de energie verder aan hun klanten en maken hiervoor facturen op.

Om elektriciteit en aardgas te mogen leveren hebben leveranciers ofwel een leveringsvergunning van de VREG nodig ofwel moeten ze voldoen aan de eisen gesteld door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de federale overheid of de Waalse of Brusselse bevoegde overheid in verband met de levering van elektriciteit of aardgas. Zie Energiesector, Energieleveranciers.

Een energieleverancier heeft onder andere volgende taken:

  • klanten voorzien van energie
  • een evenwichtsverantwoordelijke aanduiden
  • de distributienetbeheerder informeren over de toegangspunten waaraan hij levert, wenst te leveren of stopt met leveren
  • informatie van de distributienetbeheerder verwerken voor het opmaken van de factuur
  • klanten factureren
  • extra diensten aan klanten aanbieden (bv. tips voor rationeler energieverbruik)

Overzicht van alle bedrijven die momenteel actief zijn als energieleverancier in Vlaanderen: www.vreg.be/overzicht-leveranciers

 
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700