Elektriciteitsverbruik van een gezin

Volgens de Vlaamse netbeheerders is er in 2017 gemiddeld 3.305 kWh elektriciteit afgenomen van het net per toegangspunt.

Opgelet! Dit cijfer wordt omlaag getrokken door gezinnen met zonnepanelen met een terugdraaiende teller. Deze gezinnen nemen weinig of geen extra elektriciteit af van het net. Dat wil niet zeggen dat deze gezinnen ook een laag elektriciteitsverbruik hebben. Ze verbruiken immers ook de elektriciteit die de zonnepanelen opwekken.

Uw werkelijke elektriciteitsafname hangt af van:

  • het verwarmingstype (accumulatieverwarming),
  • het aantal gezinsleden,
  • uw gewoontes,
  • uw comfortwensen,
  • zonnepanelen,
  • warmtepomp,
  • ...

Tabel: gemiddelde elektriciteitsafname (gezin)

Gemiddelde elektriciteitsafname van een gezin volgens de netbeheerder:
Jaar Gemiddeld geleverd volume per toegangspunt Geleverd volume (MWh) huishoudelijke toegangspunten Beleverde huishoudelijke toegangspunten
2017 3.305 kWh/jaar 9.170.434,82 2.775.058
2016 3.468 kWh/jaar 9.548.037,53 2.753.028
2015 3.514 kWh/jaar 9.628.688,90 2.739.937
2014 3.561 kWh/jaar 9.692.449,31 2.721.502
2013 3.895 kWh/jaar 10.521.437,02 2.701.333
2012 3.932 kWh/jaar 10.578.422,02 2.690.214
2011 3.967 kWh/jaar 10.677.365,10 2.678.142
2010 4.339 kWh/jaar 11.569.438,34 2.666.112
2009 4.288 kWh/jaar 11.372.169,11 2.651.905

Verbruikscategorieën elektriciteit

Onderstaande Europese categorieën beschrijven verschillende verbruikstypes: van een alleenstaande in een appartement zonder elektrische verwarming tot een gezin in een grote, elektrisch verwarmde woning.

Tabel: elektriciteitsverbruik per verbruikscategorie (Eurostat)

Overzicht van het elektriciteitsverbruik: van een kleine verbruiker tot grote verbruiker. Deze verbruiksgegevens zijn gebaseerd op de Europse statistieken (Eurostat).

Verbruiker Jaarverbruik dagmeter in kWh Jaarverbruik nachtmeter in kWh Jaarverbruik uitsluitend nachtmeter in kWh
Kleine verbruiker met 1 meter 600 / /
Relatief kleine verbruiker met 1 meter 1.200 / /
Doorsnee verbruik van een gezin met 2 meters 1.600 1.900 /
Doorsnee verbruik van een gezin met één meter 3.500 / /
Relatief grote verbruiker met 2 meters 3.600 3.900 /
Grote verbruiker met 2 meters + accumulatieverwarming en/of elektrische boiler 3.600 3.900 12.500
Grote verbruiker, met 1 meter + accumulatieverwarming en/of elektrische boiler 7.500 / 12.500

Deze Europese referentiewaarden zijn geen weerspiegeling van representatieve afnemers in Vlaanderen. Het werkelijke verbruik kan hoger of lager liggen, afhankelijk van: comforteisen, gewoontes, het aantal elektrische apparaten, de mate waarin de woning is geïsoleerd, zonnepanelen, warmtepomp, … 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700