Elektriciteit verkopen

Teruggeleverde elektriciteit vermarkten loont

Als u zelf elektriciteit produceert, dan zijn er momenten waarop u deze elektriciteit niet zelf verbruikt en op het elektriciteitsnet plaatst. De digitale meter  registreert de door u geïnjecteerde elektriciteit  apart van de elektriciteit die u afneemt van het net. De geïnjecteerde elektriciteit kan u verkopen aan een leverancier. Hiervoor moet u een terugleveringscontract afsluiten. U kan een terugleveringscontract sluiten met uw eigen leverancier waarbij u elektriciteit aankoopt, of met een andere leverancier.  

Het komt er op aan om in eerste instantie in te zetten op zelfverbruik . Dat loont het meest. 

Wanneer u kiest voor een dynamisch geprijsd terugleveringscontract, wordt u overgeschakeld op een meetregime waarin gegevens op kwartierbasis worden uitgelezen uit uw meter. Uw leverancier zal ervoor zorgen dat u op dit meetregime wordt overgeschakeld.   

In de V-test® geven we een overzicht van alle terugleveringscontracten die momenteel worden aangeboden. 

Veelgestelde vragen over terugleveringscontracten

Kan ik een terugleveringscontract afsluiten met een andere leverancier dan mijn huidige leverancier, waarvan ik elektriciteit aankoop?

Wettelijk gezien is dat mogelijk. 
 

Leveranciers kunnen wel als voorwaarde stellen dat u voor het afsluiten van een bepaald terugleveringscontract ook een afnamecontract bij hen moet hebben. Opgepast! Een gunstig geprijsd terugleveringscontract wordt niet noodzakelijk samen aangeboden met een goedkoop afnamecontract. Wat voor u het interessantste pakket vormt, hangt af van de hoeveelheid elektriciteit die u afneemt en de hoeveelheid die u verkoopt. Via de V-test® kan u een correcte afweging maken. 
 

In de V-test® geven we een overzicht van alle afname- en terugleveringscontracten die momenteel worden aangeboden, inclusief de voorwaarden per contract. 

Ik heb zonnepanelen en een digitale meter. Wat als ik geen terugleveringscontract afsluit?

Als u geen terugleveringscontract afsluit, dan wordt de elektriciteit die u op het net zet toegewezen aan uw distributienetbeheerder. U ontvangt in dat geval geen vergoeding. 

Is mijn huidige leverancier, waarvan ik elektriciteit aankoop, verplicht om mij een terugleververgoeding aan te bieden?

Uw leverancier is verplicht om op uw vraag een terugleveringscontract aan te bieden maar kan vrij bepalen aan welke prijs hij de elektriciteit die u op het net zet wil opkopen. Een terugleververgoeding van € 0/kWh is hierbij niet uitgesloten.  
 

In de V-test® geven we een overzicht van alle terugleveringscontracten die momenteel worden aangeboden, inclusief de voorwaarden per contract. 

Ik heb zonnepanelen en een klassieke, analoge meter. Als mijn zonnepanelen op jaarbasis meer energie opwekken dan mijn totale energieverbruik, krijg ik dan een terugleververgoeding voor de overtollige elektriciteit die ik op het net injecteer?

Nee, het regime van de terugdraaiende teller is niet combineerbaar met het afsluiten van een terugleveringscontract. Een terugleververgoeding wordt betaald per kWh die u werkelijk op het net zet; niet op een eventueel negatief saldo na compensatie op jaarbasis van afname met injectie .

Veelgestelde vragen over dynamische contracten

Is een dynamisch elektriciteitscontract interessant voor mij?

Bij dit type afnamecontract wordt u verondersteld om actief bezig te zijn met uw elektriciteitsverbruik en om bereid te zijn om dit verbruik af te stemmen op de uurprijzen, of minstens om een verbruiksprofiel te hebben dat afwijkt van het gemiddelde (bv. hoog verbruik tijdens de nacht en laag verbruik overdag, wat afwijkt van het gemiddelde van laag verbruik ’s nachts en hoog verbruik overdag). Een gezin of bedrijf dat veel verbruikt op momenten met hoge uurprijzen loopt bij dit type contract namelijk het risico om een hogere energiefactuur te krijgen. Toepassingen aangesloten op de gebruikerspoort van de digitale meter zullen het in de toekomst mogelijk maken om het verbruik automatisch te sturen op basis van de actuele energieprijs. Zo zal u het elektriciteitsverbruik van bepaalde toestellen en toepassingen – makkelijk en zonder comfortverlies – zo veel mogelijk kunnen laten samenvallen met de uren waar lagere prijzen voor gelden (bv. laden elektrisch voertuig,  warmtepomp, wasmachine). Zo kan u de energiekost op uw factuur verlagen.

Kunnen enkel prosumenten een dynamisch elektriciteitscontract afsluiten voor de elektriciteit die zij aankopen?

Nee, iedereen met een digitale meter kan een dynamisch elektriciteitscontract afsluiten.