Een klacht tegen uw leverancier of netbeheerder

U heeft een klacht tegen uw energieleverancier of netbeheerder? Wat nu?

Het is belangrijk te weten dat u eerst een schriftelijke (aangetekend is niet nodig) klacht moet indienen bij uw leverancier of netbeheerder voordat u met uw klacht bij de Ombudsdienst terecht kan. Als u niet weet bij wie u klacht moet indienen (leverancier of netbeheerder) kan u dit best op voorhand afstemmen. Dat kan ook met ons, dat hoeft niet persé bij de ombudsdienst. We zijn telefonisch bereikbaar via het gratis nummer 1700.

De behandelingstermijn bij de leverancier of netbeheerder zal ongeveer een maand in beslag nemen. Eerst wacht u het antwoord van de leverancier of netbeheerder af.

Gaat u niet akkoord met dit antwoord dan kan u een klacht indienen bij de ombudsdienst. Het antwoord dat u ontvangen heeft van de leverancier of netbeheerder stuurt u mee. Zo kunnen ze  nagaan of de energiewetgeving of de technische reglementen al dan niet gevolgd werden.

Waar kan u terecht met klachten?

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
tel.: 02/211.10.60 
fax: 02/211.10.69 
klacht@ombudsmanenergie.be
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700