Een klacht tegen uw leverancier of netbeheerder

U dient eerst een schriftelijke klacht in bij uw energieleverancier of netbeheerder. Hij weet het beste wat er fout liep en kan u meer uitleg of toelichting geven.

Krijgt u geen antwoord of een antwoord waarmee u niet akkoord gaat, dan kan u klacht indienen bij de Ombudsdienst. Dat is geen dienst van de VREG, maar een dienst die speciaal werd opgericht om klachten over energie te behandelen.

Als u niet weet bij wie u klacht moet indienen (energieleverancier of netbeheerder) kan u dit best op voorhand afstemmen. Dat kan ook met ons, dat hoeft niet persé bij de ombudsdienst. We zijn telefonisch bereikbaar via het gratis nummer 1700.

De behandelingstermijn bij de leverancier of netbeheerder duurt ongeveer een maand. Eerst wacht u het antwoord van de leverancier of netbeheerder af.

Als u klacht indient bij de ombudsdienst stuurt u best het antwoord mee dat u van de leverancier of netbeheerder kreeg. De ombudsdienst gaat na of de energiewetgeving of de technische reglementen al dan niet gevolgd werden.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
tel.: 02/211.10.60 
fax: 02/211.10.69 
klacht@ombudsmanenergie.be
www.ombudsmanenergie.be

 

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700