Een klacht tegen de VREG

Als u ontevreden bent over de manier waarop u door (een personeelslid van) de VREG werd behandeld kan u een klacht indienen. Dat kan per e-mail, brief, fax of telefoon.

Waar kan u terecht met uw klacht tegen de VREG?

 1. Contacteer de persoon die uw dossier bij de VREG behandelt.
 2. Geen resultaat? Contacteer dan onze klachtenbehandelaar:

Liesbeth Switten
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 19
1000 Brussel
Gratis telefoon 1700
Fax: 02/553.13.50
klachten@vreg.be

 1. Nog geen oplossing? Stuur een e-mail naar de Vlaamse Ombudsdienst (klachten@vlaamseombudsdienst.be) of bel gratis naar 1700.

Procedure klachtenbehandeling

 • De klachtenbehandelaar stuurt een bevestiging van ontvangst binnen 10 kalenderdagen.
 • De klacht moet binnen 45 kalenderdagen na ontvangst behandeld worden.
 • De dossierbehandelaar zal eerst controleren of het echt om een klacht gaat en of de klacht ontvankelijk is. Een klacht is niet ontvankelijk als:
  • ze betrekking heeft op iets waarvoor eerder al een klacht werd behandeld;
  • ze betrekking heeft op feiten van meer dan 1 jaar geleden;
  • een georganiseerd administratief beroep nog mogelijk is;
  • er al een rechtszaak loopt;
  • de klager geen belang kan aantonen.
 • De klachtenbehandelaar respecteert het beroepsgeheim.
 • De betrokken personeelsleden, dossierbehandelaar en ondertekenaar van de briefwisseling kunnen bij het onderzoek geraadpleegd worden.
 • De klachtenbehandelaar kan enkel vragen dat de betrokken personeelsleden de situatie rechtzetten of hun aanpak veranderen.
 • De klachtenbehandelaar zal de betrokken personeelsleden op de hoogte brengen van zijn bevindingen

Wat zijn geen klachten tegen de VREG?

 • klachten tegen energieleveranciers of netbeheerders
 • klachten over de regelgeving
 • klachten over het beleid
 • klachten over beleidsvoornemens of verklaringen
 • meldingen (bv. een verkeerde naam op een formulier of website)
 • vragen om informatie
Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700