Een elektriciteits- en aardgasaansluiting aanvragen

Gezinnen en kleine bedrijven 

Wil u als gezin of bedrijf een nieuwe aansluiting voor elektriciteit en/of aardgas? Dan moet u een aansluitingsaanvraag indienen bij uw netbeheerder. Als u niet weet wie uw netbeheerder is, kan u dat opzoeken.

Hieronder vindt u de rechtstreekse links naar de websites van Eandis en Infrax voor alle informatie rond een nieuwe aansluiting:

Aansluitingen van grote bedrijven

Grote afnemers in Vlaanderen die rechtstreeks op het hoogspannings- of hogedruknet aangesloten willen worden, richten zich tot Elia voor elektriciteit en Fluxys voor aardgas.

Voor een aansluiting op het distributienet informeert u zich best rechtstreeks bij Eandis of Infrax.

Regelgeving

Voor uw aansluiting op het distributienet is een aansluitingsreglement of een aansluitingscontract van toepassing. Ze regelen de verhoudingen tussen de distributienetbeheerder en u als klant (distributienetgebruiker).

Er geldt een aansluitingsreglement voor klanten op laagspanning < 1.000 V en lage druk of middendruk (aansluitingscapaciteit < 300 m³(n)/h)). Dit zijn gezinnen en kmo’s.

Er geldt een aansluitingscontract voor midden- en hoogspanning en middendruk (aansluitingscapaciteit >= 300 m³(n)/h)).

De netbeheerders stelden midden 2017 ook algemene aansluitingsvoorwaarden op. Deze zijn nieuw, bevatten bepaalde bepalingen uit het aansluitingsreglement- of contract en maken deel uit van de offerte voor een aansluiting of de wijziging van een aansluiting. De rechten en plichten tussen u als klant en de netbeheerder zijn nu duidelijk bepaald in de algemene aansluitingsvoorwaarden.

Deze voorwaarden moet u samen met de offerte goedkeuren als u ermee akkoord gaat. Het gaat om een toetredingscontract dat door de VREG wordt nagezien en goedgekeurd. Onze goedkeuringen vindt u via BESL-2017-09 (Infrax) en BESL-2017-10 (Eandis).

Juridisch hebben de algemene aansluitingsvoorwaarden voorrang op andere bepalingen zolang de aansluiting of wijziging nog niet is uitgevoerd. Van zodra de aansluiting of wijziging is uitgevoerd gelden echter de bepalingen van het aansluitingsreglement of -contract.

Nog een vraag over dit onderwerp?

Contacteer uw netbeheerder.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700