Een aansluiting wijzigen

Is uw woning of bedrijf aangesloten op het elektriciteits- of aardgasnet, maar wil u bijvoorbeeld de aftakking laten verzwaren of verplaatsen? Of wil u een tijdelijke aftakking aanvragen of laten wegnemen, of een meter laten wegnemen of bijplaatsen? Dan kan u terecht bij uw netbeheerder.

Als u niet weet wie uw netbeheerder is, kan u dat opzoeken via Wie is uw netbeheerder?

Hieronder vindt u de rechtstreekse links naar de websites van Eandis en Infrax voor alle informatie rond de wijziging van een aansluiting:

Nog een vraag over dit onderwerp?

Contacteer uw netbeheerder.

Hebt u een klacht tegen uw leverancier en/of netbeheerder?

Dan moet u uw leverancier en/of netbeheerder hierover schriftelijk (via e-mail of per brief) contacteren. Gaat u niet akkoord met het antwoord? Dan kunt u bij de federale Ombudsdienst voor Energie terecht om uw klacht te behandelen. De voorwaarden voor het indienen van een klacht vindt u op de website van de Ombudsdienst voor Energie.

Ombudsdienst voor Energie
Koning Albert II - Laan 8 bus 6
1000 Brussel
Tel. 02/211.10.60
Fax 02/211.10.69
www.ombudsmanenergie.be

Vreg is de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt
Heeft u een vraag? Mail of bel 1700