Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2018-08

De opheffing van de beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 8 september 2009 (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 5 november 2013) met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Belpower International NV (omwille van vertrouwelijkheid worden de bijlagen niet gepubliceerd)

14/05/2018 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2018-07

De opheffing van de beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 27 mei 2003 met betrekking tot de noodleverancierregeling die door de VREG zal toegepast worden ingeval een elektriciteits- en/of aardgasleverancier zijn verplichtingen niet meer nakomt

14/05/2018 Beslissing Leveranciers Noodleverancier
CONS-2018-03

De criteria ter bepaling van regionaal objectiveerbare verschillen bij elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders (consultatieverslag is RAPP-2018-09)

Deze consultatie is gesloten.

07/05/2018 Consultatie Netbeheerders Distributienettarieven
CONS-2018-02

De wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020

Deze consultatie is gesloten.

07/05/2018 Consultatie Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-135

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2019 in de reguleringsperiode 2017-2020
Gewijzigd bij beslissing van 25 april 2019 (BESL-2019-10)

14/04/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
ADV-2018-01

Reactie van de Regionale Regulatoren op het modelcontract DNB-FSP voor het product "R1 Laagspanning"

19/03/2018 Advies Netbeheerders, Technische regels Flexibiliteit, Netbeheerders
BESL-2018-01

aktename beheer gesloten distributienet voor elektriciteit BP Chembel (Geel)

19/02/2018 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
CONS-2018-01

Ontwerpadvies van de gewestelijke regulatoren van 23 januari 2018 over een toekomstige noodleveranciersregeling

Deze consultatie is gesloten.

23/01/2018 Consultatie Marktwerking Noodleverancier
BESL-2017-103

De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Eneco Belgium NV

15/01/2018 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2017-102

De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Eneco Belgium NV

15/01/2018 Beslissing Marktwerking Leveringsvergunning
RAPP-2017-15

Consultatieverslag over het rendabel deel van de kosten voor de aanleg van een toevoerleiding op het openbaar domein tussen het bestaande aardgasdistributienet en de wooneenheid, gebouw of verkaveling

13/12/2017 Rapport Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-101

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEG voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-100

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTER-ENERGA voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-99

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INFRAX-WEST voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-98

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-97

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-96

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-95

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-94

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-93

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEA voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-92

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-91

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging PBE voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-90

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEG voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-89

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTER-ENERGA voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-88

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INFRAX-WEST voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's