Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
CONS-2018-04

De ontwerpbeslissingen inzake de vaststelling en bestemming van de regulatoire saldi uit de elektriciteits- en aardgasdistributienettarieven van de distributienetbeheerders in Vlaanderen over de exploitatiejaren 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014.

Deze consultatie is gesloten.

12/07/2018 Consultatie Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-23

Wijziging van beslissing van de VREG van 24 augustus 2016 (BESL-2016-09) met betrekking tot het vaststellen van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2017-2020

Tariefmethodologie 2017-2020 (gewijzigd)

Bijlage 1: Invul- en auditinstructie (gewijzigd)

09/07/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
RAPP-2018-06

Over consultatie CONS-2018-02 met betrekking tot de wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020

09/07/2018 Rapport Netbeheerders Netbeheerders
RAPP-2018-05

Brandstofmixrapport 2017

05/07/2018 Rapport Groene stroom/WKK, Leveranciers Brandstofmix, Leveranciers
BESL-2018-20

De opheffing van de beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 5 december 2002 (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 23 augustus 2011, 6 november 2012 en 5 september 2017) met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan eni gas&power NV

02/07/2018 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2018-19

De opheffing van de beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 16 oktober 2012 (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 5 september 2017) met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan eni gas&power NV

02/07/2018 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2018-18

De opheffing van de beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 17 april 2007 (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 22 juli 2008, 25 september 2009, 23 december 2010 en 5 november 2013) met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Eneco België BV

02/07/2018 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2018-17

De opheffing van de beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 19 juli 2004 (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 22 juli 2008, 25 september 2009, 23 december 2010 en 5 november 2013) met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Eneco België BV

02/07/2018 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2018-07

De kosten verbonden aan de certificatenverplichtingen voor elektriciteitsleveranciers

29/06/2018 Rapport Leveranciers, Marktwerking Doorrekening certificatenverplichting
BESL-2018-21

Toestemming aan de distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, Sibelgas, PBE, Infrax West, IVEG, en Inter-Energa om een beroep te doen op werkmaatschappij Fluvius System Operator cvba

26/06/2018 Beslissing Netbeheerders Netbeheerders
BESL-2018-22

De toelating tot aanleg van een directe lijn tussen een PV-park te [...] en [...]  te [...] 

19/06/2018 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
RAPP-2018-02

Marktrapport 2017

19/06/2018 Rapport Marktwerking Marktrapport
BESL-2018-16

De herziening van de beslissing van de VREG van 12 december 2017 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020 (BESL-2017-87)

14/06/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-15

De herziening van de beslissing van de VREG van 12 december 2017 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020 (BESL-2017-86)

14/06/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-14

De herziening van de beslissing van de VREG van 12 december 2017 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020 (BESL-2017-85)

14/06/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-13

De herziening van de beslissing van de VREG van 12 december 2017 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020 (BESL-2017-84)

14/06/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-12

De herziening van de beslissing van de VREG van 12 december 2017 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020 (BESL-2017-83)

14/06/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-11

De herziening van de beslissing van de VREG van 12 december 2017 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEA voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020 (BESL-2017-82)

14/06/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-10

De herziening van de beslissing van de VREG van 12 december 2017 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020 (BESL-2017-81)

14/06/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
RAPP-2018-01

De actualisatie van de kosten-batenanalyse slimme meters. 

14/06/2018 Rapport Netbeheerders Slimme meters
RAPP-2018-04

Sociaal Rapport 2017
Infografiek

12/06/2018 Rapport Leveranciers, Netbeheerders
BESL-2018-09

De toestemming aan de opdrachthoudende verenigingen Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, Sibelgas, Infrax-West, Inter-Energa, IVEG en PBE tot beëindiging van de toegang van Belpower International NV tot het elektriciteitsdistributienet

30/05/2018 Beslissing Netbeheerders Netbeheerders
ADV-2018-02

Het ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft directe lijnen en directe leidingen

18/05/2018 Advies Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2018-06

De wijzigingen van het contract van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

16/05/2018 Beslissing Marktwerking Marktwerking, Plaatselijk vervoernet
BESL-2018-06

De wijzigingen van het contract van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

16/05/2018 Beslissing Marktwerking Marktwerking, Plaatselijk vervoernet

Pagina's