Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2018-13

De herziening van de beslissing van de VREG van 12 december 2017 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020 (BESL-2017-84)

14/06/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-12

De herziening van de beslissing van de VREG van 12 december 2017 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020 (BESL-2017-83)

14/06/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-11

De herziening van de beslissing van de VREG van 12 december 2017 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEA voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020 (BESL-2017-82)

14/06/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-10

De herziening van de beslissing van de VREG van 12 december 2017 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020 (BESL-2017-81)

14/06/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
RAPP-2018-01

De actualisatie van de kosten-batenanalyse slimme meters. 

14/06/2018 Rapport Netbeheerders Slimme meters
RAPP-2018-04

Sociaal Rapport 2017
Infografiek

12/06/2018 Rapport Leveranciers, Netbeheerders
BESL-2018-09

De toestemming aan de opdrachthoudende verenigingen Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, Sibelgas, Infrax-West, Inter-Energa, IVEG en PBE tot beëindiging van de toegang van Belpower International NV tot het elektriciteitsdistributienet

30/05/2018 Beslissing Netbeheerders Netbeheerders
ADV-2018-02

Het ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft directe lijnen en directe leidingen

18/05/2018 Advies Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2018-06

De wijzigingen van het contract van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

16/05/2018 Beslissing Marktwerking Marktwerking, Plaatselijk vervoernet
BESL-2018-06

De wijzigingen van het contract van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

16/05/2018 Beslissing Marktwerking Marktwerking, Plaatselijk vervoernet
BESL-2018-08

De opheffing van de beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 8 september 2009 (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 5 november 2013) met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Belpower International NV (omwille van vertrouwelijkheid worden de bijlagen niet gepubliceerd)

14/05/2018 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2018-07

De opheffing van de beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 27 mei 2003 met betrekking tot de noodleverancierregeling die door de VREG zal toegepast worden ingeval een elektriciteits- en/of aardgasleverancier zijn verplichtingen niet meer nakomt

14/05/2018 Beslissing Leveranciers Noodleverancier
CONS-2018-03

De criteria ter bepaling van regionaal objectiveerbare verschillen bij elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders (consultatieverslag is RAPP-2018-09)

Deze consultatie is gesloten.

07/05/2018 Consultatie Netbeheerders Distributienettarieven
CONS-2018-02

De wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020

Deze consultatie is gesloten.

07/05/2018 Consultatie Netbeheerders Distributienettarieven
ADV-2018-01

Reactie van de Regionale Regulatoren op het modelcontract DNB-FSP voor het product "R1 Laagspanning"

19/03/2018 Advies Netbeheerders, Technische regels Flexibiliteit, Netbeheerders
BESL-2018-01

aktename beheer gesloten distributienet voor elektriciteit BP Chembel (Geel)

19/02/2018 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
CONS-2018-01

Ontwerpadvies van de gewestelijke regulatoren van 23 januari 2018 over een toekomstige noodleveranciersregeling

Deze consultatie is gesloten.

23/01/2018 Consultatie Marktwerking Noodleverancier
BESL-2017-103

De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Eneco Belgium NV

15/01/2018 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2017-102

De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Eneco Belgium NV

15/01/2018 Beslissing Marktwerking Leveringsvergunning
RAPP-2017-15

Consultatieverslag over het rendabel deel van de kosten voor de aanleg van een toevoerleiding op het openbaar domein tussen het bestaande aardgasdistributienet en de wooneenheid, gebouw of verkaveling

13/12/2017 Rapport Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-101

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEG voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-100

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTER-ENERGA voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-99

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INFRAX-WEST voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-98

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2017-97

De goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2018 in de reguleringsperiode 2017-2020

12/12/2017 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's