Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
MEDE-2005-3 De vaststelling van een model voor het investeringsplan, bedoeld in Hoofdstuk 1 van de Planningscode (Deel II) van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit. 08/07/2005 Mededeling Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2005-42 De aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging WVEM als beheerder van het aardgasdistributienet, gelegen op het volledige grondgebied van de gemeente Hooglede overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet (opgeheven door BESL-2010-16) 07/07/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-41 De herroeping van de aanwijzing van de CVBA GASELWEST bij beslissing van de VREG van 14 oktober 2003 als beheerder van het aardgasdistributienet gelegen op het volledige grondgebied van de gemeente Hooglede (gekend onder de referte BESL-2003-73). 07/07/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
RAPP-2005-04

Statistieken 2004 met betrekking tot huishoudelijke afnemers in het kader van de besluiten op de sociale openbaredienstverplichtingen

21/06/2005 Rapport Marktwerking Openbaredienstverplichting
MEDE-2005-4 De vaststelling van een model voor het investeringsplan, bedoeld in Hoofdstuk 1 van de Planningscode (Deel II) van het Technisch Reglement Distributie Gas. 12/06/2005 Mededeling Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2005-37 De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan EDF Belgium NV 30/05/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
MEDE-2004-5 De vaststelling van een model voor het investeringsplan, bedoeld in Hoofdstuk 1 van de Planningscode (Deel II) van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit. 11/05/2005 Mededeling Netbeheerders Investeringsplannen
BESL-2005-32 De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan ALG N 09/05/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
MEDE-2005-2 De organisatie van de energiesector met het oog op een efficiënte gegevensuitwisseling tussen de marktpartijen actief op de distributienetten in het Vlaams Gewest. 19/04/2005 Mededeling Marktwerking Energiebeleid
BESL-2005-25 De aanwijzing van de Intercommunale Vereniging GASELWEST. als aardgasnetbeheerder voor het aardgasdistributienet gelegen op het volledige grondgebied van de gemeente Horebeke overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet 18/04/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-23 De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Echte Energie Nederland BV 11/04/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2005-19 De aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging PLIGAS als aardgasnetbeheerder voor het aardgasdistributienet gelegen op het grondgebied van de provincie Limburg met uitzondering van de gemeente Voeren en uitgebreid met de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt (aanwijzing herroepen bij beslissing van de VREG van 13 december 28/02/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-18 De herroeping van de aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging PLIGAS bij beslissing van de VREG van 14 oktober 2003 met betrekking tot aanwijzing van CVBA PLIGAS als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de gasmarkt (gekend onder de referte BESL-2003-83) 28/02/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
RAPP-2005-02 De evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen op de markt voor huishoudelijke en kleine afnemers. 25/02/2005 Rapport Marktwerking Marktrapport
ADV-2005-1 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 15 van het besluit van 5 maart 2004 inzake de bevordering van hernieuwbare energiebronnen. 01/02/2005 Advies Groene stroom/WKK Groene stroom/WKK
BESL-2005-6 De goedkeuring van de categorie 24/01/2005 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
BESL-2005-5 De goedkeuring van de categorie 24/01/2005 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
RAPP-2005-01 De resultaten van de SEBECO-enquête (De ervaringen van middelgrote Vlaamse bedrijven op de vrijgemaakte energiemarkt). 19/01/2005 Rapport Marktwerking Enquête
BESL-2004-81 De vastlegging van het Technisch Reglement Distributie Gas, in uitvoering van de artikelen 9 en 15 van het Aardgasdecreet (Bijlage: Technisch Reglement Distributie Gas) 19/12/2004 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2004-80 De beslissing tot de aanwijzing van de opdrachthoudende Vereniging WVEM als beheerder van het distributienet voor elektriciteit met een spanningsniveau van minder dan 30 kV, gelegen op het volledige grondgebied van de gemeente Izegem. (opgeheven door BESL-2010-17) 19/12/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-79 De herroeping van de aanwijzing van het autonoom gemeentebedrijf ETIZ bij beslissing van de VREG van 5 september 2003 tot aanwijzing van het autonoom gemeentebedrijf ETIZ als beheerder van het distributienet van elektriciteit met een spanningsniveau van minder dan 30 kV op het volledige grondgebied van de gemeente Izegem (gekend onder de referte BESL-2003-64) 19/12/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-78

De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Lampiris NV (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 30 september 2008 en van 7 december 2012).

07/12/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-73 Vastlegging van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, in uitvoering van de artikelen 8 en 14 van het Elektriciteitsdecreet (Bijlage: Technisch Reglement Distributie Elektriciteit ) 29/11/2004 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
RAPP-2004-13

De oorsprong van de geleverde elektriciteit in 2003 in Vlaanderen (branstofmix)

24/11/2004 Rapport Leveranciers, Groene stroom/WKK Brandstofmix
MEDE-2004-9 Het garanderen van correcte informatie aan afnemers door de energieleveranciers via alle kanalen die prijsinformatie verstrekken. 22/11/2004 Mededeling Leveranciers Overige

Pagina's