Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2003-15 De goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de netbeheerders betreffende deel I van de handleiding van het protocol voor de uitwisseling van commerci 24/03/2003 Beslissing Marktwerking Technisch Reglement
MEDE-2003-4 De procedure voor de registratie van de verkoop en de inlevering van groenestroomcertificaten . 04/03/2003 Mededeling Groene stroom/WKK Overige
ADV-2003-1

Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 28 augustus 2001 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen.

04/03/2003 Advies Groene stroom/WKK Groene stroom/WKK
BESL-2003-11 De niet-goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de netbeheerders betreffende de handleiding van het protocol voor de uitwisseling van commerci 03/03/2003 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2003-10 De vaststelling van een intern reglement van orde van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt 03/03/2003 Beslissing Interne werking VREG Andere
RAPP-2003-01 De Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt tijdens het vierde kwartaal van 2002 (vierde marktrapport). 28/02/2003 Rapport Marktwerking Marktrapport
BESL-2003-8

De vaststelling van het rapporteringsmodel, bedoeld in artikel [I.1.2.3]  van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.

18/02/2003 Beslissing Marktwerking Technisch Reglement
BESL-2003-4

De goedkeuring van de handleiding van het protocol voor de uitwisseling van commerciële gegevens, bedoeld in artikel 2.1.2. van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en artikel 2.1.2 van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Gas

03/02/2003 Beslissing Marktwerking Technisch Reglement
BESL-2003-3

Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Trianel Energie BV (Beslissing opgeheven op 13 januari 2013 door BESL-2013-1)

03/02/2003 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2003-2

Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan E.ON Ruhrgas AG (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 19 juli 2004 ingevolge een statutaire naamswijziging van de vergunninghouder en bij beslissing van de VREG van 7 december 2012 ingevolge een statutaire adreswijziging). (Beslissing opgeheven op 30 juli 2013 door BESL-2013-12)

27/01/2003 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-37

Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Wingas GmbH & C° KG (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 25 september 2008). Beslissing opgeheven op 22 februari 2013 door BESL-2013-4.

15/12/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-37

Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Wingas GmbH & C° KG (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 25 september 2008). Beslissing opgeheven op 22 februari 2013 door BESL-2013-4.

15/12/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-36 Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Gaz de France SA 15/12/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-35 Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Luminus NV 15/12/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-33

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Essent Belgium NV (vervangt BESL-2002-8 van 07/06/2002) (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 25 mei 2004 en van 7 december 2012)

02/12/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-32

Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan eni gas&power NV (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 23 augustus 2011 en van 6 november 2012 en van 5 september 2017)  

02/12/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2002-03 De Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt tijdens het derde kwartaal van 2002 (derde marktrapport). 14/11/2002 Rapport Marktwerking Marktrapport
ADV-2002-1 Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering houdende de openbaredienstverplichting ter bevordering van de elektriciteitsopwekking in kwalitatieve warmtekrachtinstallaties. 28/10/2002 Advies Groene stroom/WKK Openbaredienstverplichting
BESL-2002-23 Aanduiding van de voorlopige aardgasnetbeheerders overeenkomstig artikel 55 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt 27/10/2002 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2002-22

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan E.ON Belgium NV (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 6 maart 2007 en van 9 augustus 2017).

21/10/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-22

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan E.ON Belgium NV (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 6 maart 2007 en van 9 augustus 2017).

21/10/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-21 De voorlopig toe te passen verbruiksprofielen van huishoudelijke en niet-huishoudelijke klanten (elektriciteit) 20/10/2002 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
BESL-2002-20(1) Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Remu Levering NV (hernieuwd bij BESL-2003-33) 06/10/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-17 Intrekking van de leveringsvergunning van Source Power NV 29/09/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2002-16 Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Essent Energy Trading BV 16/09/2002 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning

Pagina's