Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2018-138

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INFRAX-WEST voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2019 in de reguleringsperiode 2017-2020

14/12/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-137

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2019 in de reguleringsperiode 2017-2020

14/12/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-136

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2019 in de reguleringsperiode 2017-2020

14/12/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-134

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2019 in de reguleringsperiode 2017-2020

14/12/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-133

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2019 in de reguleringsperiode 2017-2020

14/12/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-132

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEA voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2019 in de reguleringsperiode 2017-2020
Opgeheven bij beslissing van 25 april 2019 (BESL-2019-14)

14/12/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-131

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2019 in de reguleringsperiode 2017-2020

14/12/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-155

Beslissing betreffende de algemene toepassingseisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het plaatselijk vervoernet in Vlaanderen – Brief aan Elia

29/11/2018 Beslissing Netbeheerders, Technische regels Europese netcodes
BESL-2018-154

Beslissing betreffende de algemene toepassingseisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het distributienet in Vlaanderen – Brief aan Synergrid

29/11/2018 Beslissing Netbeheerders, Technische regels Europese netcodes
BESL-2018-101

Toestemming aan de opdrachthoudende verenigingen Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, Sibelgas, Infrax-West, Inter-Energa, IVEG en PBE tot beëindiging van de toegang van Energy People BVBA tot het elektriciteits- en aardgasdistributienet

27/11/2018 Beslissing Leveranciers, Netbeheerders Leveranciers, Marktwerking, Netbeheerders
BESL-2018-98

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Dats 24 NV

26/11/2018 Beslissing Marktwerking Leveringsvergunning
BESL-2018-99

Wijzigingen aan het contract van toegangsverantwoordelijke, voorgesteld door de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

22/11/2018 Beslissing Marktwerking, Technische regels Flexibiliteit
CONS-2018-08

Consultatie over het energieovernamedocument bij verhuizingen

19/11/2018 Consultatie Leveranciers, Marktwerking, Netbeheerders Leveranciers, Marktwerking, Netbeheerders
RAPP-2018-14

Marktmonitor 2018

08/11/2018 Rapport Marktwerking Marktmonitor
ADV-2018-06

Reactie van de regulatoren op de herziening van het Synergrid voorschrift G5/42 over de injectie van biomethaan in gasnetten.
Dit voorschrift kreeg intussen een nieuw nummer bij Synergrid: G8/01

29/10/2018 Advies Netbeheerders, Technische regels
MEDE-2018-01

De quotumberekening en inleveringsprocedure

25/10/2018 Mededeling Groene stroom/WKK Quotumberekening, Quotumverplichting
ADV-2018-05

Advies met betrekking tot het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de uitrol van de digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5 en 13.2.1 van hetzelfde decreet 

24/10/2018 Advies Regelgeving Energiebeleid, Slimme meters
ADV-2018-05

Advies met betrekking tot het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de uitrol van de digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5 en 13.2.1 van hetzelfde decreet 

24/10/2018 Advies Regelgeving Energiebeleid, Slimme meters
RAPP-2018-13

Het toegelaten inkomen van de distributienetbeheerders in Vlaanderen uit hun periodieke distributienettarieven voor 2019

23/10/2018 Rapport Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-75

Aanvraag tot toelating van de aanleg van een directe lijn

22/10/2018 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2018-74

Aanvraag tot toelating van de aanleg van een directe lijn

22/10/2018 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
CONS-2018-07

Consultatie over de wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020 m.b.t. de overgangsmaatregel voor prosumenten met digitale meter

22/10/2018 Consultatie Netbeheerders Distributienettarieven
CONS-2018-07

Consultatie over de wijziging van de tariefmethodologie 2017-2020 m.b.t. de overgangsmaatregel voor prosumenten met digitale meter

22/10/2018 Consultatie Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-96

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2019 van de opdrachthoudende vereniging IVEG voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2017-2020

04/10/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-95

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2019 van de opdrachthoudende vereniging INTER-ENERGA voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2017-2020

04/10/2018 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's