Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2019-20

Het vaststellen van een aanvullende schattingsmethodiek zoals bedoeld in art. V.3.6.1., § 1 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (TRDE) en het Technisch Reglement Distributie Gas (TRDG)

16/05/2019 Beslissing Technische regels Netbeheerders, Technisch Reglement
RAPP-2019-07

De kosten verbonden aan de certificatenverplichting voor elektriciteitsleveranciers

14/05/2019 Rapport Leveranciers, Marktwerking Doorrekening certificatenverplichting
BESL-2019-19

Beslissing van de VREG van 25/04/2019 met betrekking tot de wijziging van de beslissing van de VREG van 14 december 2018 (BESL-2018-150) tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTER-ENERGA voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2019 in de reguleringsperiode 2017-2020, gelet op naamswijziging in ‘FLUVIUS LIMBURG’ 

25/04/2019 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2019-18

Beslissing van de VREG van 25/04/2019 met betrekking tot de wijziging van de beslissing van de VREG van 14 december 2018 (BESL-2018-139) tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTER-ENERGA voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2019 in de reguleringsperiode 2017-2020, gelet op naamswijziging in ‘FLUVIUS LIMBURG’ 

25/04/2019 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2019-17

Beslissing van de VREG van 25/04/2019 tot wijziging van de beslissing van de VREG van 29 september 2015 tot hernieuwing van de termijn van aanwijzing van Inter-energa als aardgasdistributienetbeheerder (BESL-2015-47)  

25/04/2019 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2019-16

Beslissing van de VREG van 25/04/2019 tot wijziging van de beslissingen van de VREG van 24 februari 2015 tot hernieuwing van de termijn van aanwijzing van Inter-energa als elektriciteitsdistributienetbeheerder (BESL- 2015-10), en van 7 november 2016 met betrekking tot de definitieve aanwijzing van Inter-energa als beheerder van het elektriciteitsdistributienet voor de gemeente Voeren (BESL- 2016-31

25/04/2019 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2019-15

Beslissing van de VREG van 25/04/2019 met betrekking tot de wijziging van de beslissing van de VREG van 14 december 2018 (BESL-2018-151) tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEG voor de distributienettarieven voor aardgas voor het exploitatiejaar 2019 in de reguleringsperiode 2017- 2020, de naamswijziging van ‘IVEG’ naar ‘FLUVIUS ANTWERPEN’ in de voornoemde beslissing, de opheffing van de beslissing van de VREG van 14 december 2018 (

25/04/2019 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2019-14

Beslissing van de VREG van 25/04/2019 met betrekking tot de wijziging van de beslissing van de VREG van 14 december 2018 (BESL-2018-140) tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEG voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2019 in de reguleringsperiode 2017-2020, de naamswijziging van ‘IVEG’ naar ‘FLUVIUS ANTWERPEN’ in de voornoemde beslissing, de opheffing van de beslissing van de VREG van 14 december 2018 (

25/04/2019 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2019-13

Beslissing van de VREG van 25/04/2019 tot aanwijzing van Fluvius Antwerpen als aardgasdistributienetbeheerder voor de gemeenten Aartselaar, Antwerpen, Brasschaat, Boechout, Boom, Borsbeek, Brecht, Duffel, Edegem, Grobbendonk, Hemiksem, Hove, Kampenhout, Kapellen, Kontich, Laakdal, Lier, Lint, Mortsel, Niel, Nijlen, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Steenokkerzeel, Wijnegem, Zelzate en Zwijndrecht en tot opheffing van de beslissingen

25/04/2019 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2019-12

Beslissing van de VREG van 25/04/2019 tot aanwijzing van Fluvius Antwerpen als elektriciteitsdistributienetbeheerder voor de gemeenten Aartselaar, Antwerpen, Brasschaat, Boechout, Boom, Borsbeek, Brecht, Duffel, Edegem, Essen, Hemiksem, Hove, Kapellen, Kontich, Lier, Lint, Merksplas, Mortsel, Niel, Nijlen, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Zelzate en Zwijndrecht en tot opheffing van de beslissingen

25/04/2019 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2019-11

Beslissing van de VREG van 25/04/2019 met betrekking tot de toepassing van een overgangsmaatregel conform par. 9.2.2 van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas voor de reguleringsperiode 2017-2020 voor de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de distributienettarieven voor aardgas 

25/04/2019 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2019-10

Beslissing van de VREG van 25/04/2019 met betrekking tot de wijziging van de beslissing van de VREG van 14 december 2018 (BESL-2018-135) tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2019 in de reguleringsperiode 2017-2020 en de toepassing van een overgangsmaatregel conform par. 9.2.2 van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2017-2020 

25/04/2019 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2019-09

Beslissing van de VREG van 25/04/2019 tot wijziging van de beslissing van de VREG van 29 september 2015 tot hernieuwing van de termijn van aanwijzing van Iveka als aardgasdistributienetbeheerder (BESL-2015-43)

25/04/2019 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2019-08

Beslissing van de VREG van 25/04/2019 tot wijziging van de beslissing van de VREG van 3 februari 2015 tot hernieuwing van de termijn van aanwijzing van Iveka als elektriciteitsdistributienetbeheerder (BESL-2015-08)

25/04/2019 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2019-06

Installaties die als bestaand beschouwd moeten worden in het kader van de Europese netcode betreffende eisen voor de aansluiting van de elektriciteitsproducenten op het net (Verordening 2016/631/EU) en de Europese netcode voor aansluiting van verbruikers (Verordening 2016/1388/EU) 

28/03/2019 Beslissing Regelgeving, Technische regels Europese netcodes
ADV-2019-02

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de erkenning van regelluwe zones voor energie

28/03/2019 Advies Regelgeving, Technische regels Energiebeleid
ADV-2019-01

Advies van de VREG van 25/03/2019 met betrekking tot artikel 49/1 van het ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2019, wat betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.5 van hetzelfde decreet

25/03/2019 Advies Netbeheerders, Regelgeving Distributienettarieven, Netbeheerders
BESL-2019-07

Herziening van C10/11 tot vaststelling van de specifieke technische eisen voor elektriciteitsproductie-installaties die parallel met distributienetwerken werken - gemeenschappelijke positie van regelgevers

21/03/2019 Beslissing Netbeheerders Aansluiting
RAPP-2019-04

Memorandum 
Vlaamse verkiezingen 2019

05/03/2019 Rapport Andere Andere
BESL-2019-02

Aktename beheer gesloten distributienet voor elektriciteit Ineos nv - Zwijndrecht

01/03/2019 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2019-01

Aanvraag tot toelating van de aanleg van een directe lijn door Windvision Belgium nv

12/02/2019 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
RAPP-2019-03


Eindrapport studie PwC - Vergelijking van de elektriciteits- en aardgastarieven
 

31/01/2019 Rapport Netbeheerders Distributienettarieven
RAPP-2019-01

Ondernemingsplan 2019

31/01/2019 Rapport Interne werking VREG Andere
CONS-2019-01

Voorstel tot vaststelling van de tariefstructuur periodieke distributienettarieven elektriciteit voor piekgemeten klanten met een grootverbruiksmeetinrichting en/of piekgemeten klanten die beschikken over een aansluiting met een decentrale productieeenheid met een vermogen groter dan 10 kVA

28/01/2019 Consultatie Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2018-106

aanpassing van de beslissingen tot aanwijzing van de distributienetbeheerders Iverlek, Gaselwest en Imewo naar aanleiding van de fusies van gemeenten

14/01/2019 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder

Pagina's