Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2019-112

Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Power Online NV

09/12/2019 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2019-111

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Power Online NV

09/12/2019 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
CONS-2019-05

Omzetting van de artikelen 4, 15 en 16 van de Vierde Elektriciteitsrichtlijn en van de artikelen 21 en 22 van de herschikte Richtlijn Hernieuwbare Energiebronnen, inzake de actieve afnemers, het zelfverbruik van hernieuwbare energie en de energiegemeenschappen

03/12/2019 Consultatie Energiegemeenschappen Energiegemeenschappen
BESL-2019-109

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Nano Energies Benelux BVBA

02/12/2019 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2019-104

Toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Axpo Benelux NV

02/12/2019 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2019-103

Toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Axpo Benelux NV

02/12/2019 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2019-110

Goedkeuring van de categorieën van de afnemers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische lastprofielen voor aardgas voor het jaar 2020

29/11/2019 Beslissing Technische regels Synthetische Lastprofielen
BESL-2019-99

Goedkeuring van de categorieën van de distributienetgebruikers zonder registratie van het gemeten verbruiksprofiel en de overeenstemmende synthetische lastprofielen elektriciteit voor het jaar 2020

29/11/2019 Beslissing Technische regels Synthetische Lastprofielen
CONS-2019-04

De wijziging van artikel 2.3.19 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van 20 september 2019

28/11/2019 Consultatie Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2019-105

Beslissing tot toelating aan Alken-Maes nv tot de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een windturbine gesitueerd ter hoogte van de Groenmolenstraat 26 te 3570 Alken en een waterzuiveringsstation gesitueerd ter hoogte van de Meerdegatstraat te 3570 Alken

26/11/2019 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2019-100

Beslissing tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn door  Puratos Belcolade nv, Industrielaan 16, 9320 Aalst (met ondernemingsnummer 0438.632.416) tussen een  PV-installatie gesitueerd op het dak van ILVA, Industrielaan 18, 9320 Aalst, en Puratos Belcolade nv, Industrielaan 16, 9320 Aalst, na aanvraag daartoe door Engie Sun4Business  

21/11/2019 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2019-84

Wijziging aan het toegangscontract

14/11/2019 Beslissing Marktwerking Marktwerking
MEDE-2019-01

Quotumberekening en inleveringsprocedure

14/11/2019 Mededeling Groene stroom/WKK Quotumberekening, Quotumverplichting
BESL-2019-86

De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Scholt Energy Control

07/11/2019 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
RAPP-2019-15

Marktmonitor 2019

 

07/11/2019 Rapport Marktwerking Marktmonitor
BESL-2019-87

De opheffing van de beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en gasmarkt van 26 januari 2011 (BESL-2011-01) met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan natGAS AG (omwille van vertrouwelijkheid worden de bijlagen niet gepubliceerd)

04/11/2019 Beslissing Leveranciers, Marktwerking Leveranciers
CONS-2019-03

Nieuwe mededeling inzake gesloten distributienetten, privédistributienetten, directe lijnen en directe leidingen

24/10/2019 Consultatie Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2019-64

Aansluiting met flexibele toegang van 3 windturbines

18/10/2019 Beslissing Netbeheerders Aansluiting, Flexibiliteit
BESL-2018-97

Aansluiting met flexibele toegang van 2 windturbines

18/10/2019 Beslissing Netbeheerders Aansluiting, Flexibiliteit
BESL-2019-83

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2020 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2017-2020

08/10/2019 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2019-82

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2020 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2017-2020

08/10/2019 Beslissing Distributienettarieven
BESL-2019-81

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2020 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2017-2020

08/10/2019 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2019-80

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2020 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2017-2020

08/10/2019 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2019-79

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2020 van de opdrachthoudende vereniging INFRAX WEST voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2017-2020

08/10/2019 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2019-78

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2020 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2017-2020

08/10/2019 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's