Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2020-29

Beslissing tot weigering van de toelating tot aanleg van directe lijnen, door Nike Emea nv, tussen vier bestaande windturbines en de gebouwen op de site van Nike te Laakdal

03/07/2020 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2020-28

De verlenging van de voorwaardelijke goedkeuring van de voorwaarden voor balanceringsverantwoordelijken, voorgesteld door de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit 

03/07/2020 Beslissing Netbeheerders Plaatselijk vervoernet
RAPP-2020-16

De oorsprong van de geleverde elektriciteit in 2019

03/07/2020 Rapport Leveranciers, Groene stroom/WKK Brandstofmix
ADV-2020-06

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, betreffende de omzetting van Richtlijn 2018/844/EU en betreffende diverse bepalingen inzake de energie-efficiëntie, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 15 mei 2020

25/06/2020 Advies Regelgeving Warmtenetten
ADV-2020-05

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een premie voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen en wijzigingen met betrekking tot de REG-premies, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering op 5 juni 2020

25/06/2020 Advies Regelgeving Rationeel energiegebruik, Zonnepanelen
BESL-2020-27

Goedkeuring van het datatoegangscontract en de dienstencatalogus

18/06/2020 Beslissing Databeheer, Netbeheerders Databeheer, Technisch Reglement
RAPP-2020-15

Rapport over de activiteit warmtenetten bij de VREG in 2019-2020

16/06/2020 Rapport Warmtenetten Warmtenetten
RAPP-2020-14

Statistieken over huishoudelijke afnemers in het kader van de sociale openbaredienstverplichtingen 2019
Infografiek (belangrijkste cijfers)

11/06/2020 Rapport Marktwerking Leveranciers, Marktwerking
BESL-2020-25

Goedkeuring van de geharmoniseerde aanvullende voorschriften van Fluvius op het technisch voorschrift C2/112 “Technische voorschriften voor aansluiting op het hoogspanningsdistributienet” van Synergrid

04/06/2020 Beslissing Netbeheerders Aansluiting, Netbeheerders
BESL-2020-11

Goedkeuring van het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest

02/06/2020 Beslissing Netbeheerders Plaatselijk vervoernet
RAPP-2020-09

Verslag van de consultatie CONS-2020-01 met betrekking tot de herziening van het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van elektriciteit in het Vlaamse Gewest (TRPV)

02/06/2020 Rapport Netbeheerders Plaatselijk vervoernet
ADV-2020-04

De omzetting van de artikelen 9 t.e.m. 11bis en de bijlage VIIbis van de Energie-efficiëntierichtlijn en het regelgevend kader inzake verwarming, koeling of waterwatervoorziening door warmtenetten of door een centrale productie-installatie (“collectieve verwarming”)

02/06/2020 Advies Regelgeving, Warmtenetten Warmtenetten
RAPP-2020-13

Certificatenmarktrapport 2019

28/05/2020 Rapport Groene stroom/WKK, Marktwerking Groene stroom/WKK, Quotumverplichting, Toezicht verkoop certificaten
RAPP-2020-11

Een Europese vergelijking van elektriciteits- en gasprijzen voor huishoudelijke, kleine professionele en grote industriële verbruikers

20/05/2020 Rapport Energieprijzen Distributienettarieven, Energieprijzen
BESL-2020-24

Goedkeuring van de algemene voorwaarden voor aanleg- en aansluitingswerken van de distributienetbeheerders 

18/05/2020 Beslissing Netbeheerders Aansluiting
BESL-2020-23

Goedkeuring van het reglement voor projecten van de distributienetbeheerders

14/05/2020 Beslissing Netbeheerders, Regelgeving Netbeheerders
RAPP-2020-10

Marktrapport 2019

Een uiteenzetting van de cijfers achter de energiemarkt in Vlaanderen 2019

12/05/2020 Rapport Marktwerking Marktrapport
RAPP-2020-12

Kosten verbonden aan de certificatenverplichtingen voor elektriciteitsleveranciers
 

07/05/2020 Rapport Leveranciers, Marktwerking Doorrekening certificatenverplichting
RAPP-2020-07

Verslag over consultatie CONS-2019-02 met betrekking tot de vaststelling van de tariefstructuur periodieke distributienettarieven elektriciteit voor klanten met een kleinverbruiksmeetinrichting

04/05/2020 Rapport Netbeheerders Distributienettarieven
RAPP-2020-06

Verslag over consultatie CONS-2019-01 met betrekking tot de vaststelling van de tariefstructuur periodieke distributienettarieven elektriciteit voor klanten met een grootverbruiksmeetinrichting en/of piekgemeten klanten die beschikken over een aansluiting met een decentrale productie-eenheid met een vermogen groter dan 10 kVA

04/05/2020 Rapport Netbeheerders Distributienettarieven
CONS-2020-03

Het ontwerp van tariefmethodologie voor de reguleringsperiode 2021-2024

Tariefmethodologie reguleringsperiode 2021-2024

Bijlage 2

Bijlage 10

04/05/2020 Consultatie Netbeheerders Distributienettarieven
ADV-2020-02

Actualisatie van de kosten-batenanalyse digitale meters

16/04/2020 Advies Netbeheerders Slimme meters
BESL-2020-22

Wijziging van de beslissing van de VREG van 16/12/2019 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2020 in de reguleringsperiode 2017-2020

07/04/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-21

Wijziging van de beslissing van de VREG van 16/12/2019 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging PBE voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2020 in de reguleringsperiode 2017-2020

07/04/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2020-20

Wijziging van de beslissing van de VREG van 16/12/2019 tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de distributienettarieven voor elektriciteit voor het exploitatiejaar 2020 in de reguleringsperiode 2017-2020

07/04/2020 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's