Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
MEDE-2022-08

De berekening van de certificatenverplichtingen en de indieningsprocedure

24/11/2022 Mededeling Groene stroom/WKK Quotumberekening, Quotumverplichting
MEDE-2022-04

Quotumberekening en inleveringsprocedure

30/03/2022 Mededeling Groene stroom/WKK Quotumberekening, Quotumverplichting
MEDE-2021-06

Quotumberekening en inleveringsprocedure

22/02/2021 Mededeling Groene stroom/WKK Quotumberekening, Quotumverplichting
MEDE-2019-01

Quotumberekening en inleveringsprocedure (vervangen door MEDE-2021-06)

14/11/2019 Mededeling Groene stroom/WKK Quotumberekening, Quotumverplichting
MEDE-2018-01

De quotumberekening en inleveringsprocedure

25/10/2018 Mededeling Groene stroom/WKK Quotumberekening, Quotumverplichting
MEDE-2017-04

De quotumberekening en indieningsprocedure

Opgelet: door een recente beslissing van de Vlaamse Regering is het quotumpercentage voor afnames in 2018 21,5% i.p.v. 20,5% zoals vermeld in de Mededeling. Meer informatie in Artikel 7.1.10 van het Energiedecreet.

28/11/2017 Mededeling Groene stroom/WKK, Leveranciers Groene stroom/WKK, Quotumberekening, Quotumverplichting
MEDE-2016-01

De quotumberekening en indieningsprocedure.

08/12/2016 Mededeling Groene stroom/WKK, Leveranciers Groene stroom/WKK, Quotumberekening, Quotumverplichting
MEDE-2015-02

De quotumberekening en indieningsprocedure voor het indieningsjaar 2016

22/12/2015 Mededeling Groene stroom/WKK Quotumberekening, Quotumverplichting
MEDE-2014-01

De quotumberekening en indieningsprocedure consultatieverslag Deze mededeling vervangt mededeling MEDE-2013-01

21/02/2014 Mededeling Leveranciers Quotumberekening
MEDE-2013-07 het rapport over de gemiddelde kost per elektriciteitsleverancier voor het voldoen aan de quotumverplichtingen en het rapport doorrekening van deze kost aan de eindafnemer 28/10/2013 Mededeling Leveranciers Quotumberekening