Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2022-51

Beslissing tot toelating aanleg en het beheer van een directe lijn door Angelica Dullers, tussen een PV-installatie gesitueerd op een woning aan de Zolderstraat 15, 3510 Kermt, enerzijds, en een woning aan de Zolderstraat 17, 3510 Kermt, anderzijds

19/04/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2022-32

Beslissing tot toelating aanleg en het beheer van een directe lijn door Noven Noord bv, voor de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie gesitueerd op een gebouw enerzijds, en een aanpalend gebouw, anderzijds, gesitueerd te 3020 Herent

15/02/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2022-29

Melding van de uitbating van een bestaand gesloten distributienet van elektriciteit door Luik Natie Coldstore, Kruipin, Kaai 1145 te 9310 Kallo - aktename

21/01/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2021-113

Aanleg en het beheer van een directe lijn door Hofkip bvba, gesitueerd tussen een PV-installatie op een gebouw aan de Industrielaan 4 te 8930
Menen, enerzijds, en een gebouw aan de Industrielaan 31 te 8930 Menen, anderzijds

15/12/2021 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2021-112

Melding van de uitbating van een bestaand gesloten distributienet van elektriciteit te Balen door Nyrstar Belgium - aktename

02/12/2021 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2021-52

Rechtzetting van een materiële fout in beslissing 2021-02 van 2 februari 2021 met betrekking tot de aanvraag tot de toelating van de aanleg en het beheer van twee directe lijnen door Nike Emea nv, Nikelaan 1, 2430 Laakdal (met ondernemingsnummer BE0450.989.424) tussen vier bestaande windturbines, en de gebouwen op de site van Nike Emea nv, na willig beroep

25/08/2021 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2021-49

Beslissing tot toelating aanleg en het beheer van een directe lijn door Mechelsesteenweg 127 bv tussen een PV-installatie gesitueerd op een kerkgebouw gelegen aan de Mechelsesteenweg 133 te 2018 Antwerpen, en een kantoorgebouw gelegen aan de Mechelsesteenweg 127-131 te 2018 Antwerpen

16/08/2021 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2021-48

Melding van de uitbating van een bestaand gesloten distributienet van elektriciteit te Tessenderlo door Vynova Belgium nv – geen aktename

14/07/2021 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2021-36

Ontheffing van beheerders van een gesloten distributienet van elektriciteit van de plicht om welbepaalde taken en verplichtingen te vervullen

24/06/2021 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2021-11

Beslissing tot toelating aanleg en het beheer van een directe lijn door Meer Fresh Products bvba tussen een (drijvende) PV-installatie gesitueerd op 2 waterbekkens bij de gebouwen van Meer Fresh Products bvba gesitueerd aan de Kettingdreef 3, 2321 Hoogstraten, enerzijds, en de elektrische installatie van de gebouwen van Comeco nv, John Lijsenstraat 55, 2321 Hoogstraten, anderzijds

15/02/2021 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2021-06

Beslissing tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn door Biostoom Beringen nv tussen een PV-installatie gesitueerd op een perceel in eigendom van Nuhmeris, en de installaties van Biostoom Beringen nv, gelegen binnen het gesloten distributienet Borealis Polymers te Beringen

08/02/2021 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2021-02

Beslissing met betrekking tot de aanvraag tot de toelating van de aanleg en het beheer van twee directe lijnen door Nike Emea nv, Nikelaan 1, 2430 Laakdal (met ondernemingsnummer BE0450.989.424) tussen vier bestaande windturbines, en de gebouwen op de site van Nike Emea nv, na willig beroep

04/02/2021 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2021-05

Aanvraag tot de aanleg en het beheer van een directe lijn door DATS 24 nv, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle tussen een bestaande installatie voor productie van elektriciteit op het terrein van ISVAG te Wilrijk en verbruiksinstallaties van DATS24 gelegen aan de Boomsesteenweg te Wilrijk
 

01/02/2021 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2020-81

Beslissing tot toelating aan Dicalite Europe nv, Scheepzatestraat 100, 9000 Gent voor de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie gesitueerd op het dak van een gebouw van Dicalite Storage, en een gebouw van Dicalite Europe, beiden aan de Scheepzatestraat 100 te 9000 Gent

13/11/2020 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2020-80

Beslissing tot toelating aan De Zonnige Kempen cvba (met ondernemingsnummer 0404.221.368) voor de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een WKK -installatie gesitueerd in een nieuwbouwproject gelegen tussen de Guldensporenlaan en de Rodekruisstraat te 2260 Westerlo, en enkele verbruiks-installaties van het nieuwbouwproject, beheerd door De Zonnige Kempen cvba

12/11/2020 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2020-79

Beslissing tot toelating aan Tervia's NV, Corbeillestraat 40, 2235 Westmeerbeek voor de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een een PV-installatie gesitueerd op het dak van een gebouw (‘KMO2’) aan de Corbeillestraat 40 te 2235 Westmeerbeek, en een afnemer gesitueerd in een gebouw (‘KMO6’) op hetzelfde adres

12/11/2020 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2020-77

Beslissing tot toelating aan Christeyns nv tot de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie op het dak van een gebouw aan de Afrikalaan 81, 9000 Gent en de gebouwen aan de Afrikalaan 182, 9000 Gent

15/10/2020 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2020-29

Beslissing tot weigering van de toelating tot aanleg van directe lijnen, door Nike Emea nv, tussen vier bestaande windturbines en de gebouwen op de site van Nike te Laakdal
(Deze beslissing is niet meer van toepassing. Zie beslissing BESL-2021-02)

03/07/2020 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2020-12

Toelating aan Christeyns nv tot de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie op het dak van een gebouw aan de Afrikalaan 81, 9000 Gent en de gebouwen aan de Afrikalaan 182, 9000 Gent (deze beslissing werd ingetrokken krachtens beslissing BESL-2020-77)

07/04/2020 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2019-130

Toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn door Storage & Offices nv, Stedestraat 51, 8530 Harelbeke (met ondernemingsnummer 0408.193.915) tussen een PV-installatie gesitueerd op het dak van een loods gesitueerd aan de Stedestraat 34, 8530 Harelbeke, en Storage & Offices nv, Stedestraat 51, 8530 Harelbeke

12/12/2019 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2019-105

Beslissing tot toelating aan Alken-Maes nv tot de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een windturbine gesitueerd ter hoogte van de Groenmolenstraat 26 te 3570 Alken en een waterzuiveringsstation gesitueerd ter hoogte van de Meerdegatstraat te 3570 Alken

26/11/2019 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2019-100

Beslissing tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn door  Puratos Belcolade nv, Industrielaan 16, 9320 Aalst (met ondernemingsnummer 0438.632.416) tussen een  PV-installatie gesitueerd op het dak van ILVA, Industrielaan 18, 9320 Aalst, en Puratos Belcolade nv, Industrielaan 16, 9320 Aalst, na aanvraag daartoe door Engie Sun4Business 

21/11/2019 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2019-63

Beslissing tot toelating aan Delhaize cva tot de aanleg en het beheer van een directe lijn  tussen een PV-installatie op stadion KVO Oostende, Leopold Van Tyghemlaan 62 en Delhaize-Sea'rena, gesitueerd te Northlaan 13, 8400 Oostende

19/09/2019 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2019-62

Beslissing m.b.t. de aanvraag tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn tussen een PV-installatie en Aquafin nv, te Rooselaerspad 14, 3650 Dilsen-Stokkem

19/09/2019 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2019-29

De aanvraag tot toelating van de aanleg en het beheer van een directe lijn, door Steengoed Projecten cvba, Rooselaerspad 19, 3650 Dilsen-Stokkem, tussen een PV-installatie en Steengoed Productie, Rooselaerspad 21, 3650 Dilsen-Stokkem

19/07/2019 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet

Pagina's