Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2022-141

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-141)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-140

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-140)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-139

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-139)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-138

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-138)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-137

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-137)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-136

Wijziging van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de periodieke aardgasdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (BESL-2021-136)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-135

Goedkeuring van het voorstel van de aardgasdistributienetbeheerders betreffende de diensten die op een toegangspunt worden aangeboden conform art. 4.2.11 TRDG (Gewijzigd bij beslissing van 10 november 2022, BESL-2022-173)

23/08/2022 Beslissing Netbeheerders Marktwerking
BESL-2022-146

Wijziging van de beslissing van 29 juni 2021 (BESL-2021-35) tot “goedkeuring van het voorstel van de aardgasdistributienetbeheerders betreffende de methodiek van allocatie en reconciliatie voor gas, en de wijziging van de beslissing van de VREG van 12 juni 2012 (BESL-2012-9) tot goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de aardgasdistributienetbeheerders en leveranciers betreffende de procedures voor allocatie en reconciliatie gas“

18/08/2022 Beslissing Netbeheerders Marktwerking
BESL-2022-145

Wijziging van de beslissing van 15 juni 2021 (BESL-2021-32) tot “goedkeuring van het voorstel van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de methodiek van allocatie en reconciliatie voor elektriciteit en de wijziging van de beslissing van de VREG van 12 juni 2012 (BESL-2012-8) tot goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en leveranciers betreffende de procedures voor allocatie en reconciliatie elektriciteit

18/08/2022 Beslissing Netbeheerders Marktwerking
BESL-2022-91

Het behoud van de leveringsvergunningen voor elektriciteit en aardgas van Dats 24 NV

18/08/2022 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2022-134

Herziening van de beslissingen van de VREG van 7 juli 2022 tot oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende verenigingen FLUVIUS ANTWERPEN, FLUVIUS LIMBURG, FLUVIUS WEST, GASELWEST, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK, PBE en SIBELGAS wegens de niet-naleving van het artikel 4.1.22/2, lid 1 Energiedecreet evenals het artikel 3.1.52, §1, lid 3 Energiebesluit

20/07/2022 Beslissing Netbeheerders Databeheer, Digitale meter
BESL-2022-133

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-132

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-131

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-130

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-129

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-128

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-127

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-126

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-125

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-124

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-123

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging PBE

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-122

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-121

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-120

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's