Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2005-65 De opheffing van de beslissing van de VREG van 1 april 2003 met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan ENECO Energiehandelsbedrijf B.V. (BESL-2003-19) 24/10/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2005-64

De aanwijzing van Intergas Netbeheer B.V. als aardgasnetbeheerder voor het aardgasdistributienet gelegen op het grondgebied van de gemeente Baarle-Hertog, met uitzondering van de wijk Zondereigen, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt (herroepen bij beslissing BESL-2008-29)

24/10/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-63 De herroeping van de aanwijzing van Intergas Netbeheer BV bij beslissing van de VREG van 12 oktober 2004 met betrekking tot aanwijzing van Intergas Netbeheer B.V. als aardgasnetbeheerder met ingang op 14 oktober 2004, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de gasmarkt (gekend onder de referte BESL-2004-65) 24/10/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-60

De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Anode BV (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 7 december 2012). (Beslissing opgeheven op 6 augustus 2013 door BESL-2013-14)

03/10/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2005-58

De hernieuwing van de leveringsvergunning voor aardgas toegekend aan Intergas Energie NV op 24 juni 2003, op naam van Dong Energy Sales B.V. (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 2 april 2007).
Beslissing opgeheven op 5 augustus 2014 door BESL-2014-11.

28/09/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2005-54 De opheffing van de beslissing van de VREG van 27 april 2004 met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Belgian Shell NV. (BESL-2004-29) 19/09/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2005-48 De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan RWE Energy Nederland NV (opgeheven door BESL-2010-139) 22/08/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2005-46 Overmaken van geaggregeerde gegevens uit het toegangsregister van de aardgasnetbeheerders aan de vervoernetgebruikers 22/08/2005 Beslissing Netbeheerders Marktwerking
BESL-2005-42 De aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging WVEM als beheerder van het aardgasdistributienet, gelegen op het volledige grondgebied van de gemeente Hooglede overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet (opgeheven door BESL-2010-16) 07/07/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-41 De herroeping van de aanwijzing van de CVBA GASELWEST bij beslissing van de VREG van 14 oktober 2003 als beheerder van het aardgasdistributienet gelegen op het volledige grondgebied van de gemeente Hooglede (gekend onder de referte BESL-2003-73). 07/07/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-37 De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan EDF Belgium NV 30/05/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2005-32 De toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan ALG N 09/05/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2005-25 De aanwijzing van de Intercommunale Vereniging GASELWEST. als aardgasnetbeheerder voor het aardgasdistributienet gelegen op het volledige grondgebied van de gemeente Horebeke overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet 18/04/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-23 De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Echte Energie Nederland BV 11/04/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2005-19 De aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging PLIGAS als aardgasnetbeheerder voor het aardgasdistributienet gelegen op het grondgebied van de provincie Limburg met uitzondering van de gemeente Voeren en uitgebreid met de gemeenten Begijnendijk, Bekkevoort, Galmaarden, Geetbets, Glabbeek, Gooik, Herne, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Oud-Heverlee, Pepingen, Tielt-Winge en Zoutleeuw, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt (aanwijzing herroepen bij beslissing van de VREG van 13 december 28/02/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-18 De herroeping van de aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging PLIGAS bij beslissing van de VREG van 14 oktober 2003 met betrekking tot aanwijzing van CVBA PLIGAS als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de gasmarkt (gekend onder de referte BESL-2003-83) 28/02/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-6 De goedkeuring van de categorie 24/01/2005 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
BESL-2005-5 De goedkeuring van de categorie 24/01/2005 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
BESL-2004-81 De vastlegging van het Technisch Reglement Distributie Gas, in uitvoering van de artikelen 9 en 15 van het Aardgasdecreet (Bijlage: Technisch Reglement Distributie Gas) 19/12/2004 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2004-80 De beslissing tot de aanwijzing van de opdrachthoudende Vereniging WVEM als beheerder van het distributienet voor elektriciteit met een spanningsniveau van minder dan 30 kV, gelegen op het volledige grondgebied van de gemeente Izegem. (opgeheven door BESL-2010-17) 19/12/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-79 De herroeping van de aanwijzing van het autonoom gemeentebedrijf ETIZ bij beslissing van de VREG van 5 september 2003 tot aanwijzing van het autonoom gemeentebedrijf ETIZ als beheerder van het distributienet van elektriciteit met een spanningsniveau van minder dan 30 kV op het volledige grondgebied van de gemeente Izegem (gekend onder de referte BESL-2003-64) 19/12/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2004-78

De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Lampiris NV (na naamswijziging: TotalEnergies Power&Gas Belgium NV) en administratieve wijzigingen

07/12/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-73 Vastlegging van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit, in uitvoering van de artikelen 8 en 14 van het Elektriciteitsdecreet (Bijlage: Technisch Reglement Distributie Elektriciteit ) 29/11/2004 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2004-66 De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan ENERGO N.V. Beslissing opgeheven op 9 mei 2006 door BESL-2006-27. 11/10/2004 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2004-65 De aanwijzing van Intergas Netbeheer B.V. als aardgasnetbeheerder voor het aardgasdistributienet gelegen op het grondgebied van de gemeente Baarle-Hertog, met uitzondering van de wijk Zondereigen, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt (aanwijzing herroepen bij beslissing van 25 oktober 2005 (BESL-2005-63) 11/10/2004 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder

Pagina's