Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2006-47 De opheffing van de beslissing van de VREG van 22 augustus 2006 tot toekenning van een leveringsvergunning voor de levering van elektriciteit langs het distributienet in Vlaanderen aan Echte Energie Nederland. (BESL-2005-23) 21/08/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-46 De opheffing van de beslissing van de VREG van 22 augustus 2006 tot toekenning van een leveringsvergunning voor de levering van aardgas lang het distributienet in Vlaanderen aan ALG Négoce. (BESL-2005-32) 21/08/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-45 De opheffing van de beslissing van de VREG van 22 augustus 2006 tot toekenning van een leveringsvergunning voor de levering van aardgas lang het distributienet in Vlaanderen aan City Power. (BESL-2004-21) 21/08/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-44 De opheffing van de beslissing van de VREG van 22 augustus 2006 tot toekenning van een leveringsvergunning voor de levering van elektrictiteit langs het distributienet in Vlaanderen aan City Power. (BESL-2003-38) 21/08/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-43 De opheffing van de beslissing van de VREG van 22 augustus 2006 tot toekenning van een leveringsvergunning voor de levering van aardgas lang het distributienet in Vlaanderen aan Luminus. (BESL-2005-35) 21/08/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-42 De opheffing van de beslissing van de VREG van 22 augustus 2006 tot toekenning van een leveringsvergunning voor de levering van elektrictiteit langs het distributienet in Vlaanderen aan Luminus. (BESL-2002-3) 21/08/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-37 De goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van groenestroomcertificaten voor de productie-installatie, bestaande uit een fotovoltaïsche zonne-energie-installatie met een elektrisch vermogen van [77,92 kW]1, gelegen te Industrieweg 1035, 3540 Herk-De-Stad. 24/07/2006 Beslissing Groene stroom/WKK Zonnepanelen
BESL-2006-27 De hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit van Theolia Benelux NV, oorspronkelijk toegekend door de VREG op 12 oktober 2004. 08/05/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-26 De hernieuwing van de leveringsvergunning voor aardgas van Theolia Benelux NV, oorspronkelijk toegekend door de VREG op 2 december 2003. 08/05/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-20 De opheffing van de beslissing van de VREG van 28 januari 2002 tot toekenning van een leveringsvergunning voor de levering van elektriciteit langs het distributienet in Vlaanderen aan EDF (BESL-2002-2). 10/04/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-15

De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Uniper Global Commodities SE (gewijzigd bij beslissing van de VREG op 28 januari 2008, 14 juli 2009, 5 maart 2013, 28 januari 2016).

13/03/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-12 De hernieuwing van de leveringsvergunning voor aardgas van City Power NV, oorspronkelijk toegekend door de VREG op 14 april 2004. 07/03/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-11 De hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit van City Power NV, oorspronkelijk toegekend door de VREG op 10 juni 2003 en hernieuwd op 7 september 2004. 07/03/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-14

De hernieuwing van de leveringsvergunning voor aardgas van SPE NV, oorspronkelijk toegekend door de VREG op 14 april 2004 (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 4 januari 2012 en 16 april 2019)

07/03/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-13

De hernieuwing van de leveringsvergunning voor elektriciteit van Luminus, oorspronkelijk toegekend door de VREG op 20 december 2001 (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 4 januari 2012 en 16 april 2019)

07/03/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2006-2

De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Echte Energie België

16/01/2006 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2005-88 De goedkeuring van de categorie 18/12/2005 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
BESL-2005-87 De goedkeuring van de categorie 18/12/2005 Beslissing Marktwerking Synthetische Lastprofielen
BESL-2005-81 De aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging Inter-energa als aardgasnetbeheerder, overeenkomstig artikel 31 van het besluit van de Vlaamse regering van 11 oktober 2002 houdende de organisatie van de aardgasmarkt 12/12/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-80 Herroeping van de aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging Pligas als aardgasnetbeheerder bij beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 1 maart 2005, gekend onder de referte (BESL-2005-19) 12/12/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-79

De aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging Inter-energa als distributienetbeheerder voor elektriciteit overeenkomstig artikel 32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit (herroepen bij beslissing BESL-2007-35)

12/12/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-78 Herroeping van de aanwijzing van de Opdrachthoudende Vereniging Interelectra bij beslissing van de VREG van 5 september 2002 tot aanwijzing van een distributienetbeheerder voor een bepaald gebied in het Vlaamse Gewest overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 17 juli 2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (gekend onder de referte BESL-2002-15) 12/12/2005 Beslissing Netbeheerders Aanwijzing netbeheerder
BESL-2005-74 De toekenning van de leveringsvergunning voor aardgas aan EDF Belgium NV 28/11/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2005-73

De goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de netbeheerders betreffende de handleiding van het protocol voor de uitwisseling van commerciële gegevens, bedoeld in artikel 2.1.2. van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en artikel 2.1.2 van Deel I van het Technisch Reglement Distributie Gas

23/11/2005 Beslissing Marktwerking Technisch Reglement
BESL-2005-72 De toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Wase Wind cvba. 07/11/2005 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning

Pagina's