Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2022-193

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2023 in de reguleringsperiode 2021-2024

22/11/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-192

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2023 in de reguleringsperiode 2021-2024

22/11/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-191

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2023 in de reguleringsperiode 2021-2024

22/11/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-190

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2023 in de reguleringsperiode 2021-2024

22/11/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-189

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2023 in de reguleringsperiode 2021-2024

22/11/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-188

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2023 in de reguleringsperiode 2021-2024

22/11/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-187

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2023 in de reguleringsperiode 2021-2024

22/11/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-186

Goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het exploitatiejaar 2023 in de reguleringsperiode 2021-2024

22/11/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-185

Wijziging van de beslissing van de VREG van 5 oktober 2022 (BESL-2022-163) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

22/11/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-184

Wijziging van de beslissing van de VREG van 5 oktober 2022 (BESL-2022-162) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging PBE voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

22/11/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-183

Wijziging van de beslissing van de VREG van 5 oktober 2022 (BESL-2022-161) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

22/11/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-182

Wijziging van de beslissing van de VREG van 5 oktober 2022 (BESL-2022-160) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

22/11/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-181

Wijziging van de beslissing van de VREG van 5 oktober 2022 (BESL-2022-159) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

22/11/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-180

Wijziging van de beslissing van de VREG van 5 oktober 2022 (BESL-2022-158) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

22/11/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-179

Wijziging van de beslissing van de VREG van 5 oktober 2022 (BESL-2022-157) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

22/11/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-178

Wijziging van de beslissing van de VREG van 5 oktober 2022 (BESL-2022-156) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

22/11/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-177

Wijziging van de beslissing van de VREG van 5 oktober 2022 (BESL-2022-155) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

22/11/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-176

Wijziging van de beslissing van de VREG van 5 oktober 2022 (BESL-2022-154) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

22/11/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-94

Oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan TotalEnergies Power & Gas Belgium nv, wegens de niet-naleving van artikel 3.2.18, 4°, C, van het Energiebesluit

14/11/2022 Beslissing Leveranciers Marktwerking
BESL-2022-173

Wijziging van de beslissing van 23 augustus 2022 (BESL-2022-135) tot goedkeuring van het voorstel van de aardgasdistributienetbeheerders betreffende de diensten die op een toegangspunt worden aangeboden conform art. 4.2.11 TRDG (Gewijzigd bij beslissing van 28 juni 2023, BESL-2023-37)

10/11/2022 Beslissing Netbeheerders Marktwerking
BESL-2022-174

Reglement Projecten

09/11/2022 Beslissing Regelgeving, Netbeheerders Netbeheerders
BESL-2022-152

Goedkeuring van de regels voor de marktprocessen voor flexibiliteit, voorgelegd door de elektriciteitsdistributienetbeheerders, zoals vermeld in artikel 4.3.63 Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest

18/10/2022 Beslissing Netbeheerders Flexibiliteit
BESL-2022-148

Voorstel tot wijziging van het toegangscontract van de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

10/10/2022 Beslissing Netbeheerders Plaatselijk vervoernet
BESL-2022-172

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-171

Het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2023 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de aardgasdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

07/10/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's