Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2022-73

Beslissing tot de oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST wegens de niet-naleving van de artikelen 7.2.1, §1 en 7.2.2, §2 Energiedecreet evenals de artikelen 4.3.64 en 4.3.65 TRDE

07/07/2022 Beslissing Netbeheerders Databeheer, Digitale meter
BESL-2022-72

Beslissing tot de oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG wegens de niet-naleving van de artikelen 7.2.1, §1 en 7.2.2, §2 Energiedecreet evenals de artikelen 4.3.64 en 4.3.65 TRDE

07/07/2022 Beslissing Netbeheerders Databeheer, Digitale meter
BESL-2022-71

Beslissing tot de oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN wegens de niet-naleving van de artikelen 7.2.1, §1 en 7.2.2, §2 Energiedecreet evenals de artikelen 4.3.64 en 4.3.65 TRDE

07/07/2022 Beslissing Netbeheerders Databeheer, Digitale meter
BESL-2022-70

Herziening van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-69

Herziening van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging PBE voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in
de reguleringsperiode 2021-2024 en goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging PBE voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-68

Herziening van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-67

Herziening van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-66

Herziening van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-65

Herziening van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-64

Herziening van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-63

Herziening van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het
exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-62

Herziening van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het
exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-61

Herziening van de beslissing tot goedkeuring van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het eerste deel van het
exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 en goedkeuring onder voorbehoud van de tariefvoorstellen van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de eerste vooropgestelde periodieke elektriciteitsdistributienettarieven voor het tweede deel van het exploitatiejaar 2022 in de reguleringsperiode 2021-2024 (

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-60

Wijziging van de beslissing van de VREG van 13 augustus 2020 (BESL-2020-31) met betrekking tot het vaststellen van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2021-2024, zoals gewijzigd bij beslissingen van 11 december 2020 (BESL-2020-86), 5 februari 2021 (BESL-2021-07), 25 juni 2021 (BESL-2021-33) en 8

27/06/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-57

Goedkeuring van het voorstel van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende het protocol inzake energiedelen en peer-to-peerhandel van groene stroom (tweede protocolversie)

21/06/2022 Beslissing Netbeheerders Energiebeleid
BESL-2022-58

Beslissing tot de opheffing van de beslissing van de VREG van 1 februari 2011 m.b.t. de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Enovos Luxembourg S.A. (BESL-2011-2), zoals gewijzigd op 1 september 2014, en de opheffing van de beslissing van de VREG van 1 februari 2011 m.b.t. de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Enovos

16/06/2022 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2022-59

Goedkeuring van een wijziging aan het contract FSP-DNB en de afwijking van de consultatieplicht uit art. 1.2.4 TRDE

13/06/2022 Beslissing Netbeheerders Flexibiliteit
BESL-2022-53

Beslissing tot de vaststelling van een niet-toegelaten privédistributienet, in strijd met artikel 4.7.1, § 1 Energiedecreet

31/05/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2022-33

Het voorstel van Fluvius inzake de wijze van het uitvoeren van consultaties met betrekking tot bepaalde gereguleerde documenten

31/05/2022 Beslissing Netbeheerders Netbeheerders
BESL-2022-55

Beslissing tot toelating aanleg en het beheer van een directe lijn door Soudal nv, tussen een PV-installatie gesitueerd op een gebouw aan de Everdongenlaan 8-10-12, 2300 Turnhout, enerzijds, en de bestaande gebouwen aan de Everdongenlaan 20, 2300 Turnhout, anderzijds

30/05/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2022-54

Periodieke metrologische beheer en nazicht door Fluvius van de grootverbruiksmeetinrichtingen voor gas

25/05/2022 Beslissing Netbeheerders Netbeheerders
BESL-2022-52

Opheffing van de beslissing van de VREG van 13 september 2012 m.b.t. de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit (BESL-2012-18) (gewijzigd bij beslissing van 27 maart 2018, BESL-2018-03) aan Watz bvba en van de beslissing van de VREG van 30 juli 2013 m.b.t. de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas aan Watz bvba (BESL-2013-11) (gewijzigd bij beslissing van 27 maart 2018, BESL-2018-02)

13/05/2022 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2022-51

Beslissing tot toelating aanleg en het beheer van een directe lijn door Angelica Dullers, tussen een PV-installatie gesitueerd op een woning aan de Zolderstraat 15, 3510 Kermt, enerzijds, en een woning aan de Zolderstraat 17, 3510 Kermt, anderzijds

19/04/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2022-39

De opheffing van de beslissingen van de VREG van 18 september 2012 m.b.t. de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit (BESL-2012-20) en de toekenning van een leveringsvergunning voor aardgas (BESL-2012-21) aan Powerhouse B.V.

14/04/2022 Beslissing Leveranciers Leveringsvergunning
BESL-2022-40

Wijziging van het aansluitingscontract elektriciteit hoogspanning (1 kV < Un < 36 kV) van de elektriciteitsdistributienetbeheerders

31/03/2022 Beslissing Netbeheerders Aansluiting

Pagina's