Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2021-125

De consultatieprocedure voor marktprocessen in het kader van flexibiliteit
 

15/12/2021 Beslissing Netbeheerders Flexibiliteit
BESL-2021-113

Aanleg en het beheer van een directe lijn door Hofkip bvba, gesitueerd tussen een PV-installatie op een gebouw aan de Industrielaan 4 te 8930
Menen, enerzijds, en een gebouw aan de Industrielaan 31 te 8930 Menen, anderzijds

15/12/2021 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2021-124

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-87), gewijzigd door de beslissing van de VREG van 3 november 2021 (BESL-2021-109), met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

14/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-123

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-86), gewijzigd door de beslissing van de VREG van 3 november 2021 (BESL-2021-108), met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging PBE voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

14/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-122

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-85), gewijzigd door de beslissing van de VREG van 3 november 2021 (BESL-2021-107), met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

14/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-121

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-84), gewijzigd door de beslissing van de VREG van 3 november 2021 (BESL-2021-106), met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

14/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-120

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-83), gewijzigd door de beslissing van de VREG van 3 november 2021 (BESL-2021-105), met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

14/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-119

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-82), gewijzigd door de beslissing van de VREG van 3 november 2021 (BESL-2021-104), met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

14/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-118

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-81), gewijzigd door de beslissing van de VREG van 3 november 2021 (BESL-2021-103), met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

14/12/2021 Beslissing Netbeheerders
BESL-2021-117

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-80), gewijzigd door de beslissing van de VREG van 3 november 2021 (BESL-2021-102), met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

14/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-116

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-79), gewijzigd door de beslissing van de VREG van 3 november 2021 (BESL-2021-101), met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

14/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-115

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-78), gewijzigd door de beslissing van de VREG van 3 november 2021 (BESL-2021-100), met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

14/12/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-114

Goedkeuring van het synthetische lastprofiel elektriciteit voor exclusief nachttellers en synthetische productieprofielen voor PV-installaties voor het jaar 2022

08/12/2021 Beslissing Netbeheerders Synthetische Lastprofielen
BESL-2021-112

Melding van de uitbating van een bestaand gesloten distributienet van elektriciteit te Balen door Nyrstar Belgium - aktename

02/12/2021 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2021-111

Samenwerkingsovereenkomst tussen de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het transmissienet en het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

02/12/2021 Beslissing Netbeheerders Netbeheerders
BESL-2021-110

Goedkeuring van de uitzondering op de verplichting om over een op afstand uitleesbare kleinverbruiksmeetinrichting te beschikken om deel te nemen aan flexibiliteit, aangevraagd door ThermoVault en Centrica

19/11/2021 Beslissing Regelgeving Flexibiliteit
BESL-2021-99

De goedkeuring van het technisch reglement distributie gas in het Vlaamse Gewest

18/11/2021 Beslissing Netbeheerders Technisch Reglement
BESL-2021-98

Beslissing met betrekking tot de wijzigingen aan de T&C BRP, o.m. inzake de versoepeling van de evenwichtsverplichting van de BRPs in Day-ahead.

04/11/2021 Beslissing Netbeheerders Plaatselijk vervoernet
BESL-2021-109

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-87) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

03/11/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-108

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-86) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging PBE voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

03/11/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-107

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-85) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

03/11/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-106

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-84) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

03/11/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-105

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-83) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

03/11/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-104

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-82) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

03/11/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2021-103

Wijziging van de beslissing van de VREG van 8 oktober 2021 (BESL-2021-81) met betrekking tot het vaststellen van het toegelaten inkomen voor het jaar 2022 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST voor de elektriciteitsdistributienettarieven in de reguleringsperiode 2021-2024

03/11/2021 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven

Pagina's