Documentendatabank

Geavanceerd zoeken

Publicatiedatum:
Nummer Inhoud Datum Type Thema Subthema
BESL-2022-126

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-125

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake aardgas voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-124

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-123

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging PBE

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-122

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IVERLEK

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-121

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IVEKA

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-120

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging INTERGEM

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-119

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging IMEWO

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-118

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging GASELWEST

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-117

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS WEST

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-116

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS LIMBURG

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-115

Beslissing met betrekking tot het vaststellen van de regulatoire saldi inzake elektriciteit voor het jaar 2021 van de opdrachthoudende vereniging FLUVIUS ANTWERPEN

19/07/2022 Beslissing Netbeheerders Distributienettarieven
BESL-2022-56

Samenwerkingsovereenkomst tussen de elektriciteitsdistributienetbeheerder en de beheerder van het transmissienet en het plaatselijk vervoernet van elektriciteit

15/07/2022 Beslissing Netbeheerders Netbeheerders
BESL-2022-92

Beslissing tot de aanleg en het beheer van een directe lijn door Bloemmolens en Veevoeders Geyskens nv, gesitueerd tussen een PV-installatie op een thans nog braakliggend terrein aan de overzijde van een beek, enerzijds, en de bestaande gebouwen van de firma Bloemmolens en Veevoeders Geyskens, Terbekestraat 36, 3580 Beringen, anderzijds

12/07/2022 Beslissing Netbeheerders Directe lijn, gesloten distributienet
BESL-2022-114

Beslissing tot de oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende verenging IVEKA wegens niet-naleving van artikel 4.1.8/2, 7° Energiedecreet evenals artikel 4.2.11, §5 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Gas in het Vlaamse Gewest van 9 november 2021, samen gelezen met art. 3.2.18, 4°, c Energiebesluit

07/07/2022 Beslissing Netbeheerders Databeheer, Digitale meter
BESL-2022-113

Beslissing tot de oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende verenging GASELWEST wegens niet-naleving van artikel 4.1.8/2, 7° Energiedecreet evenals artikel 4.2.11, §5 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Gas in het Vlaamse Gewest van 9 november 2021, samen gelezen met art. 3.2.18, 4°, c Energiebesluit

07/07/2022 Beslissing Netbeheerders Databeheer, Digitale meter
BESL-2022-112

Beslissing tot de oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende verenging INTERGEM wegens niet-naleving van artikel 4.1.8/2, 7° Energiedecreet evenals artikel 4.2.11, §5 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Gas in het Vlaamse Gewest van 9 november 2021, samen gelezen met art. 3.2.18, 4°, c Energiebesluit

07/07/2022 Beslissing Netbeheerders Databeheer, Digitale meter
BESL-2022-111

Beslissing tot de oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende verenging FLUVIUS LIMBURG wegens niet-naleving van artikel 4.1.8/2, 7° Energiedecreet evenals artikel 4.2.11, §5 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Gas in het Vlaamse Gewest van 9 november 2021, samen gelezen met art. 3.2.18, 4°, c Energiebesluit

07/07/2022 Beslissing Netbeheerders Databeheer, Digitale meter
BESL-2022-110

Beslissing tot de oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende verenging FLUVIUS WEST wegens niet-naleving van artikel 4.1.8/2, 7° Energiedecreet evenals artikel 4.2.11, §5 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Gas in het Vlaamse Gewest van 9 november 2021, samen gelezen met art. 3.2.18, 4°, c Energiebesluit

07/07/2022 Beslissing Netbeheerders Databeheer, Digitale meter
BESL-2022-109

Beslissing tot de oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende verenging FLUVIUS ANTWERPEN wegens niet-naleving van artikel 4.1.8/2, 7° Energiedecreet evenals artikel 4.2.11, §5 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Gas in het Vlaamse Gewest van 9 november 2021, samen gelezen met art. 3.2.18, 4°, c Energiebesluit

07/07/2022 Beslissing Netbeheerders Databeheer, Digitale meter
BESL-2022-108

Beslissing tot de oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende verenging IVERLEK wegens niet-naleving van artikel 4.1.8/2, 7° Energiedecreet evenals artikel 4.2.11, §5 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Gas in het Vlaamse Gewest van 9 november 2021, samen gelezen met art. 3.2.18, 4°, c Energiebesluit.

07/07/2022 Beslissing Netbeheerders Databeheer, Digitale meter
BESL-2022-107

Beslissing tot de oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende verenging IMEWO wegens niet-naleving van artikel 4.1.8/2, 7° Energiedecreet evenals artikel 4.2.11, §5 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Gas in het Vlaamse Gewest van 9 november 2021, samen gelezen met art. 3.2.18, 4°, c Energiebesluit.

07/07/2022 Beslissing Netbeheerders Databeheer, Digitale meter
BESL-2022-106

Beslissing tot de oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende verenging SIBELGAS wegens niet-naleving van artikel 4.1.8/2, 7° Energiedecreet evenals artikel 4.2.11, §5 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Gas in het Vlaamse Gewest van 9 november 2021, samen gelezen met art. 3.2.18, 4°, c Energiebesluit.

07/07/2022 Beslissing Netbeheerders Databeheer, Digitale meter
BESL-2022-105

Beslissing tot de oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende vereniging SIBELGAS wegens de niet-naleving van het artikel 4.1.22/2, lid 1 Energiedecreet evenals het artikel 3.1.52, §1, lid 3 Energiebesluit

07/07/2022 Beslissing Netbeheerders Databeheer, Digitale meter
BESL-2022-104

Beslissing tot de oplegging van een administratieve geldboete, conform artikel 13.3.2 Energiedecreet, aan de opdrachthoudende vereniging PBE wegens de niet-naleving van het artikel 4.1.22/2, lid 1 Energiedecreet evenals het artikel 3.1.52, §1, lid 3 Energiebesluit

07/07/2022 Beslissing Netbeheerders Databeheer, Digitale meter

Pagina's