BESL-2022-60

Samenvatting: 

Wijziging van de beslissing van de VREG van 13 augustus 2020 (BESL-2020-31) met betrekking tot het vaststellen van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2021-2024, zoals gewijzigd bij beslissingen van 11 december 2020 (BESL-2020-86), 5 februari 2021 (BESL-2021-07), 25 juni 2021 (BESL-2021-33) en 8 oktober 2021 (BESL-2021-97)

Bijlagen:

Tariefmethodologie reguleringsperiode 2021-2024

Bijlage 1

Bijlage 4B

Bijlage 5

Bijlage 7A

Bijlage 7B

Bijlage 8

Bijlage 11

Consultatieverslag

Proces-verbaal overlegvergadering

Publicatiedatum: 
maandag, 27 juni, 2022

Publicaties