BESL-2021-11

Samenvatting: 

Beslissing tot toelating aanleg en het beheer van een directe lijn door Meer Fresh Products bvba tussen een (drijvende) PV-installatie gesitueerd op 2 waterbekkens bij de gebouwen van Meer Fresh Products bvba gesitueerd aan de Kettingdreef 3, 2321 Hoogstraten, enerzijds, en de elektrische installatie van de gebouwen van Comeco nv, John Lijsenstraat 55, 2321 Hoogstraten, anderzijds

Publicatiedatum: 
maandag, 15 februari, 2021

Publicaties