BESL-2021-10

Samenvatting: 

Goedkeuring van een wijziging van de specifieke technische voorschriften voor elektriciteitsproductie-installaties die in parallel werken met het distributienet, vervat in de Synergrid-code C10/11 

Publicatiedatum: 
donderdag, 4 februari, 2021