BESL-2018-73

Samenvatting: 

Wijziging van de beslissing van 24 augustus 2016 (BESL-2016-09) met betrekking tot het vaststellen van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2017-2020 

Tariefmethodologie 2017-2020 (gecoördineerde versie van het hoofddocument, gewijzigd)

Bijlage 1: Invul- en auditinstructie (ongewijzigd)

Bijlage 2: Rapport kapitaalkostenvergoeding reguleringsperiode 2017-2020 (ongewijzigd)

Bijlage 3: Verdeelsleutels gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders (ongewijzigd)

Bijlage 3B: Verdeelsleutels binnen Vlaanderen gesplitste distributienetbeheerders (ongewijzigd)

Bijlage 4: Rapporteringsmodel exogene kosten (ongewijzigd)

Bijlage 5: Jaarlijks ex-post rapporteringsmodel endogene kosten (ongewijzigd)

Bijlage 6: In te dienen toelichting bij rapporteringsmodel endogene kosten (ongewijzigd)

Bijlage 7: Rapporteringsmodel tariefvoorstel (ongewijzigd)

Bijlage 8: In te dienen documenten door de distributienetbeheerder bij zijn tariefvoorstel (ongewijzigd)

Bijlage 9: Rapporteringsmodel m.b.t. saldo vernootschapsbelasting (ongewijzigd)

Bijlage 10: De kwaliteitsprikkel (ongewijzigd)

Bijlage 10A: Rapporteringsmodel kwaliteit dienstverlening (ongewijzigd)

Bijlage 10B: Checklist interne audit (ongewijzigd)

Bijlage 10C: Berekeningsmodel q-factoren (ongewijzigd)

Bijlage 11: Rekenbladen VREG (gewijzigd)

Bijlage 12: Besparingsstimulans na fusie (nieuw)

Publicatiedatum: 
vrijdag, 21 september, 2018