BESL-2018-23

Samenvatting: 

Wijziging van beslissing van de VREG van 24 augustus 2016 (BESL-2016-09) met betrekking tot het vaststellen van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2017-2020

Tariefmethodologie 2017-2020 (gewijzigd)

Bijlage 1: Invul- en auditinstructie (gewijzigd)

Bijlage 2: Rapport kapitaalkostenvergoeding reguleringsperiode 2017-2020 (gewijzigd)

Bijlage 3: Verdeelsleutels gewestgrensoverschrijdende distributienetbeheerders (gewijzigd)

Bijlage 3B: Verdeelsleutels binnen Vlaanderen gesplitste distributienetbeheerders (nieuw)

Bijlage 4: Rapporteringsmodel exogene kosten (gewijzigd)

Bijlage 5: Jaarlijks ex-post rapporteringsmodel endogene kosten

Bijlage 6: In te dienen toelichting bij rapporteringsmodel endogene kosten

Bijlage 7: Rapporteringsmodel tariefvoorstel

Bijlage 8: In te dienen documenten door de distributienetbeheerder bij zijn tariefvoorstel

Bijlage 9: Rapporteringsmodel m.b.t. saldo vernootschapsbelasting (gewijzigd)

Bijlage 10: De kwaliteitsprikkel

Bijlage 10A: Rapporteringsmodel kwaliteit dienstverlening (correctie van materiële fout 6/07/2018)

Bijlage 10B: Checklist interne audit

Bijlage 10C: Berekeningsmodel q-factoren

Bijlage 11: Rekenbladen VREG

 

Publicatiedatum: 
maandag, 9 juli, 2018