BESL-2018-08

Samenvatting: 

De opheffing van de beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 8 september 2009 (gewijzigd bij beslissing van de VREG van 5 november 2013) met betrekking tot de toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan Belpower International NV (omwille van vertrouwelijkheid worden de bijlagen niet gepubliceerd)

Publicatiedatum: 
maandag, 14 mei, 2018

Publicaties