BESL-2016-09

Samenvatting: 

Met betrekking tot het vaststellen van de tariefmethodologie voor distributie elektriciteit en aardgas gedurende de reguleringsperiode 2017-2020 (oude versie, voor de laatste versie zie beslissing BESL-2018-73 van 20 september 2018)

Tariefmethodologie 2017-2020

Bijlage 1: Invul- en auditinstructie rapporteringsmodellen

Bijlage 2: Rapport kapitaalkostenvergoeding reguleringsperiode 2017-2020.

Bijlage 3: Verdeelsleutels gewestgrensoverschrijdende en (partieel) gesplitste distributienetbeheerders.

Bijlage 4: Rapporteringsmodel exogene kosten (correctie van materiële fout op 13 september 2017)

Bijlage 5: Jaarlijks ex-post rapporteringsmodel endogene kosten

Bijlage 6: In te dienen toelichting bij rapporteringsmodel endogene kosten

Bijlage 7: Rapporteringsmodel tariefvoorstel

Bijlage 8: In te dienen documenten door de distributienetbeheerder bij zijn tariefvoorstel

Bijlage 9: Rapporteringsmodel m.b.t. saldo vennootschapsbelasting

Bijlage 10: De kwaliteitsprikkel

Bijlage 10A: Rapporteringsmodel kwaliteit dienstverlening

Bijlage 10B: Checklist interne audit

Bijlage 10C: Berekeningsmodel q-factoren (correctie van materiële fout op 2 mei 2017)

Bijlage 11: Rekenbladen VREG

Publicatiedatum: 
donderdag, 25 augustus, 2016